Home

Tekstilajeja

OPISKELIJAN MUISTILISTA Käsityön lukiodiplomi muodostuu käsityötuotteesta tai -teoksesta ja sen syntyä esittävästä portfoliosta. Käsityön lukiodiplomi on yhden lukiokurssin laajuinen kokonaisuus. Ennen Puheviestintä 1 TIK, kandidaatinseminaari 15.3.2016 Opettajana Inkeri Roos-Cabrera Mitä on puheviestintä? 18.3.2016 2 Puheviestintä tutkii ihmisten keskinäistä vuorovaikutusta 18.3.2016 3 Puheviestintätaitoja Luettavat tekstit edustavat eri tekstilajeja ja vaihtelevat pituudeltaan. Tehtävissä mitataan esimerkiksi pohjatekstin pääajatuksen tai tärkeiden yksityiskohtien ymmärtämistä, päätelmien tekemistä luetusta..

13 Nylén: Hylätyn tekniikan ylistys Kontrastoiva, vertaileva, kysyvä, kyseenalaistava, provosoiva ote Retorisia tehokeinoja: Vastakohtaistaminen Kielikuvat ja vertaukset ja esimerkit Analogiat Kysymykset Julistukset Toisto Sanavalinnat Personointi Virkakieltä on moneen lähtöön, sillä toimialoja ja tekstilajeja riittää. Tuleva verkko-opintomateriaali opastaa kirjoitusprosessin eri vaiheissa tekstin suunnittelusta viimeistelyyn 4 ESSEE Osuva otsikko, joka nappaa mukaansa Aloitus ja lopetus Rakenne: johdanto > käsittely > lopetus Käsittely = helminauha Tyyli: huoliteltu kieli, täsmällinen ilmaisu, havainnollisuus

KOKONAISVALTAINEN KIRJOITTAMINEN

näkökulmia sekä parodioivat tekstilajeja. Kyseisen vuoden jälkeen kerronnan. monimuotoisuus ei enää ole ollut niin silmiinpistävää 1 Katariina Iisa MITEN LUKIJAT TULKITSEVAT ERILAISIA TEKSTEJÄ Tekstin tulkinnan voidaan ajatella syntyvän suhteessa muihin teksteihin. Tällöin lukija peilaa tekstiä lähinnä neljänlaisiin teksteihin: 1) Argumentoivia tekstilajeja, argumentointikeinoja ja retorisia keinoja tuodaan oppikir-joissa esille runsaasti 2. Mitä ja miten argumentoivia tekstilajeja käsitellään yläkoulun ja lukion oppikir-joissa Tekstin rakenne ja prosessimainen työskentely Kandidaattiseminaarin kielikeskuksen osuus, tekstipaja 1 tiina.airaksinen@aalto.fi Tekstipajat ja kypsyysnäyte Kaksi tekstipajaa: 1. paja kesäkuussa ja 2.

Päivi Auno LYHYT OHJEISTUS TUTKIELMAESSEESEEN Kajaanin Ammattikorkeakoulu Ohjaava opettaja Ajankohta Opintojakso SISÄLLYS (esimerkki) 1 JOHDANTO 2 TEORIATAUSTA SISÄLTÖÄ KUVAAVA OTSIKKO 2.1 Alaotsikko 2.2 Vinkkejä kirjoittamiseen Kultaiset säännöt: 1. Lue tehtävä huolellisesti. 2. Mieti, mitä kirjoitat (viesti, sähköposti, mielipide, valitus, anomus, hakemus, ilmoitus, tiedotus, luvan anominen, kutsu, kirje). tekstilajeja esitellessään omaan alaansa liittyviä ilmiöitä tai asioita • ymmärtää kielen ja vuorovaikutustaitojen merkityksen omalla alalla ja yhteiskunnassa • arvioi vuorovaikutustaitojaan.. Tieteellinen kirjoittaminen: tekstin temaattiset osat Kandidaattiseminaarin kielikeskuksen osuus, tekstipaja 1 tiina.airaksinen@aalto.fi Missä menet? Kirjoita vapaasti Mitä Miksi Miten teet kandintyössäsi.

14 Tehtävä Vapaa kontrolloitu kirjoittaminen Luonnostele 1. esseesi aiheetta (= mitä, miksi ja miten aiot tehdä?). Tavoite = saada kirjoitusprosessia eteenpäin kuvaavia, ohjaavia ja yksinkertaisia kantaa ottavia tekstilajeja ja niissä käytettävää sanastoa ja Oppilas osaa tarkastella tekstejä kriittisesti, tunnistaa tekstilajeja ja osaa kuvailla joitakin, pohtivien.. KIELENOPPIJOITA KIELEN KÄYTTÖ, VUOROVAIKUTUS TIEDONHANKINTA KESKIÖSSÄ KUUNTELEMALLA OPPIJA (AUDITIIVINEN) TEKEMÄLLÄ OPPIJA (KINESTEETTINEN) LUOVA KIELENKÄYTTÄJÄ HOLISTINEN OPPIJA (KOKONAISUUDET TÄRKEITÄ)

Leipätekstin muotoa pohdittaessa listasimme koulutukseen osallistujien viimeksi lukemia tekstilajeja. Tylsänkin asian saa viestittyä kiinnostavasti, jos vaihtaa tekstilajia Opiskelija oppii integroimaan eri oppiaineiden opiskelua ja koulun tekstilajeja, rakenteita ja aihepiirejä, sekä käyttämään koulun eri tekstejä puhumisen ja kirjoittamisen taustamateriaalina Start storytelling. Log In. Tekstejä ja tekstilajeja. by Auramo

Tekstin rakenne ja epälineaarinen työskentely. Kandidaattiseminaarin kielikeskuksen osuus

tarkoitetaan terveyden edistämistä sekä kasvatuksen että viestinnän keinoin ja se voidaan jäsentää kolmeen osa-alueeseen: 1. Terveysvalistus tietoa tiedotusvälineiden kautta kaikkien saataville, suuret OPINNÄYTE Keuda Tuusula Hiusalan perustutkinto Nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen perustutkinto Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto 31.8.2011 TUTKINNON PERUSTEET Opiskelija suunnittelee ja tekee omaa osaamistaan

Tekstilaji - Wikipedi

15 Tutkielmaesseetehtävä Vaihtoehtoja: 1) Opinnäytteen aiheesta lähteisiin perustuva tutkielmaessee noin 5 s. 2) Oman alan aiheesta lähteisiin perustuva tutkielmaessee noin 5 s. 3) Johonkin kurssiin kuuluva tutkielmaessee Se sisältää runsaasti käytännön ohjeita, joita voi soveltaa monenlaisiin teksteihin, ja lisäksi siinä käsitellään useita tavallisia tekstilajeja. Kirjan kirjoittajat FT Salli Kankaanpää ja FM Aino Piehl..

tekstilaji - Wiktionar

Äidinkielen uuden yo-kokeen kokeilutehtäviä ja opiskelijoiden tuotoksia Minna Harmanen Merja Lumijärvi Sara Routarinne Esityksen rakenne Tehtävänanto Kriittisen lukutaidon tehtävä Toteutus Tulokset Vastauskatkelmia soveltaa vaihdellen eri ilmaisutapo-ja ja tekstilajeja omissa teksteis-sään ja erilaisissa kieliympäristöissä. käyttää mallin mukaan eri ammatillisia tekstilajeja

TEKSTILAJEJA, TEKSTIEN PIIRTEITÄ - PDF Ilmainen latau

Tekstilajeja ja -tyyppejä Flashcards Quizle

Kirjoitetaan monipuolisesti erilaisia tekstilajeja, kuten runoja, mielipidekirjoituksia, näytelmiä, kirjeitä, digitaalisia viestejä, satuja, fantasia- ja tietotekstejä. Käytetään tekstilajiin sopivaa kieltä OPINNÄYTE Keuda Tuusula Hiusalan perustutkinto Nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen perustutkinto Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto 17.8.2011 TUTKINNON PERUSTEET Opiskelija suunnittelee ja tekee omaa osaamistaan Tekstilajeja sujuvasti vaihteleva Tuula-Liina Varis (s. 1942) teki taas jännitysromaanin. Edellistä, Vaimoni-teosta (2004) arvioidessani kritisoin sitä nimenomaan turhista dekkaripiirteistä.. pääkirjoitus: Saarikoski, Saska. Hyville ihmisille voi sattua pahoja asioita. http://www.hs.fi/paakirjoitukset/a1458103950841 17.3.2016. Tämä kiinnosti minua, koska yllätyn aina siitä, miten erilaisia amerikkalaiset ovat kuin me pohjoismaalaiset. Tekstilajeja. Arvostelu alkaa teoksen lyhyellä esittelyllä. Arvostelija mainitsee tekijän, teoksen nimen ja ilmestymisvuoden

AIKA V3 KASVATUSTIETEELLINEN LUKU- JA KIRJOITUSTAITO Opettaja Hanna Vilkka 1. TIETEELLINEN LUKEMINEN 2. TIETEELLINEN KIRJOITTAMINEN 3. ARGUMENTOINTI 4. KRIITTINEN KESKUSTELU 5. ESSEE 6. OPPONOINTI 1.TIETEELLINEN Tutkimussuunnitelmaseminaari Kevät 2011 Inga Jasinskaja-Lahti Osa II Tämän kurssin tutkimussuunnitelma Tehdään gradun toteuttamista varten Kohderyhmänä kurssin osanottajat, kurssin vetäjä ja gradun ohjaaja Nykyvalistuksen tekstilajeja. Ammattikielisten tekstien tutkimisesta- esimerkkinä tilintarkastuskertomus. Pohdin artikkelissani valistuksen tekstilajeja nyky-yhteiskunnassa Tuotetaan ikäkaudelle sopivia kertovia, kuvaavia, ohjaavia ja yksinkertaisia kantaa ottavia tekstilajeja ja niissä käytettävää sanastoa ja fraseologiaa sekä kieliopillisia rakenteita Kajaanin ammattikorkeakoulu Opinnäytetyösuunnitelman ohje Tutkintonimike Koulutus Syksy / Kevät 201X Opinnäytetyön aiheen valinnan ja aiheanalyysin hyväksynnän jälkeen tehdään opinnäytetyösuunnitelma.

Raamatun kirjastoluonnetta korostaa se, miten erilaisia tekstilajeja sen kansien välistä on löydettävissä. Sieltä löytyy muun muassa aitoa ja tutkimuksen avulla vahvistettua historian kirjoitusta.. Insightsin autenttiset tekstit edustavat monipuolisesti eri tekstilajeja ja erilaisia kielenkäyttötilanteita. Mukana on myös videoita. Opiskelijaa ohjataan aktiivisesti etsimään itseään kiinnostavaa, kurssien.. Genrellä voidaan tarkoittaa myös laajempaa lajikäsitettä, jota sovelletaan esimerkiksi musiikkiin. Tekstilajeja ovat mm. uutinen, runo, keskustelu ja mainos. Lähteet[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Opiskelijoiden tekstilajeja - Kielijelppi - Språkhjälpe

Tekstejä ja tekstilajeja

 1. Kuinka laadin tutkimussuunnitelman? Ari Hirvonen 15.9.2014 I NÄKÖKULMIA II HAKUILMOITUS I NÄKÖKULMIA Hyvä tutkimussuunnitelma Antaa riittävästi tietoa, jotta ehdotettu tutkimus voidaan arvioida. Osoittaa,
 2. en Järjestäjinä: Snellman-kesäyliopisto/Snellman-instituutti Itä-Suomen
 3. Lokakuussa käynnistyvässä koulutuksessa opiskellaan muun muassa tietokirjallisuuden tekstilajeja, tietokirjakritiikkiä, kehitetään omaa tyyliä, opetellaan kielenhallinnan ja..
 4. en Opinnäytese
 5. Teksti työnä, virka kielenä soveltuu kriittisestä tekstinlukutaidosta kiinnostuneille. Erityisesti sillä on käyttöä tutkimuksessa ja korkeakouluopetuksessa aloilla, joilla tarkastellaan tekstejä, tekstilajeja ja..

Tekstin rakenne ja epälineaarinen työskentely. Kandidaattiseminaarin kielikeskuksen osuus, tekstipaja 1

Opinnäytetyön ulkoasu Antti Leino Tampereen yliopisto Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö Suomen kielen tutkinto-ohjelma Tutkielmaohje Syyskuu 2012 Tampereen yliopisto Suomen kielen tutkinto-ohjelma KOKONAISVALTAINEN KIRJOITTAMINEN Kirjoittaminen tavoitteellisena työtapana ja toimintana Otetaan tuntumaa. Sinä ja kirjoittaminen? Valitse fiiliksen mukaan kortti, joka kertoo sinusta ja suhteestasi kirjoittamiseen.

Video: Sanomalehden tekstilajeja ÄI3-mediatekstejä KOST15 Purot

Sanomalehtiviikko Sanomalehtiviikon 2014 tehtäväehdotuksia Esiopetukseen, 3. 7.2.2014 ala- ja yläkouluun sekä lukioon ja ammatilliseen oppilaitokseen Sanomalehtiviikko: esiopetus Vastatkaa vuoronperään Lähdeviitteiden merkintä (Kielijelppi) Copyright 2004 2010, Kielijelppi Palvelun tekijänoikeuksia suojaa Creative Commons -lisenssi Lähdeviitteiden merkitsemiseksi on olemassa useita tapoja. Viitteet voidaan CHEM-C2210 Alkuainekemia ja epäorgaanisten materiaalien synteesi ja karakterisointi Kevät 2016 Laboratoriotyöselostuksen laatiminen Työselostus tehdään kurssin ryhmätyöstä: Atomi/molekyylikerroskasvatuksella Laippalan tavoitteena on kehittää koneoppimisen järjestelmä, joka tunnistaisi internetin eri tekstilajeja automaattisesti

Tekstin rakenne ja prosessimainen työskentely. Kandidaattiseminaarin kielikeskuksen osuus, tekstipaja 1

Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty Tutkimussuunnitelma Miten se tehdään? 2016 Tutkimussuunnitelma Tutkimussuunnitelma on käsikirjoitus, joka kuvaa tutkimuksen olennaisimmat asiat. Sitä seuraamalla tutkija TEKSTILAJEJA, TEKSTIEN PIIRTEITÄ Kirjoita asiantuntevasti (ARTS) Tiina Airaksinen ESSEE ajatus omilla poluillaan Pohtiva, perusteleva ote Rajattu aihe, valittu näkökulma Lähdetiedon suhteuttamista.. Kandidaatintutkielma 6 op (+Äidinkielinen viestintä 3 op) (+Tutkimustiedonhaku 1 op) (+Kypsyysnäyte 0 op) Kevät 2015 Jaakko Kurhila Päivän ohjelma Ryhmäjako Tärkeimmät asiat tutkielman tekemiseen (mitä Kysymys: Mitä eri tekstilajeja tehtävässä oli? Vastaus: Kyse on romaanista, mutta tuossa tekstitaidon kokeeseen valitussa katkelmassa teksti esitti olevansa tietoartikkeli

Even autoblogi: SANOMALEHDEN TEKSTILAJEJA

Kaunokirjallisuuden tekstilajeja • romaani • novelli • aforismi • runo • sananlaskut • satu • näytelmä Kun hahmottaa tekstin tyypin, on helpompi ymmärtää, mihin jokin teksti pyrkii KOKONAISVALTAINEN KIRJOITTAMINEN Kirjoittaminen tavoitteellisena työtapana ja toimintana Aiempien opinnäytetekstien lukeminen Aalto.doc aaltodoc.aalto.fi/ https://into.aalto.fi/pages/viewpage.action?pageid=14650 Matematiikan kirjoittamisesta Asiasisältö Tärkeintä kaikessa on, että kaiken minkä kirjoitat, niin myös itse ymmärrät. Toisin sanoen asiasisällön on vastattava lukijan pohjatietoja. Tekstin täytyy olla

SANOMALEHDEN TEKSTILAJEJA by Johanna Rämö on Prez

Video: Tekstilajeja, ryhmä 1

38. REFEROINTI: TEKSTILAJEJA JA FUNKTIOITA <ul><li>Lähes kaikissa teksteissä aineksia toisista teksteistä: uutiset, haastattelut, mietinnöt, raportit, tutkielmat jne.. Uusi sähköinen äidinkielen ylioppilaskoe Kehittämisryhmän alustavia kaavailuja kyselyyn vastaamisen tueksi Kehittämisryhmä on parhaillaan suunnittelemassa esimerkkitehtäviä, jotka julkaistaan myöhemmin Eläinlääketieteen lisensiaatin tutkielma Seminaarityöskentelyohjeet Eläinlääketieteellinen tiedekunta Helsingin yliopisto 2017 1 Yleistä Eläinlääketieteen lisensiaatin tutkielman seminaarityöskentelyyn Kandidaatintutkielma 6 op (+Äidinkielinen viestintä 3 op) (+Tutkimustiedonhaku 1 op) (+Kypsyysnäyte 0 op) Syksy 2014 Jaakko Kurhila Päivän ohjelma Tavoitteena tutkielma, ei tutkimus Ryhmäjako Tärkeimmät Tunnistetaan tekstilajeja ja niiden ominaispiirteitä eri ympäristöissä. Opiskellaan erilaisille kertoville, kuvaaville, ohjaaville, pohtiville ja kantaa ottaville teksteille ominaisia piirteitä ja erilaisia tekstilajeja

Tekstilaji - Wikiwan

 1. Taito tulkita ja hyödyntää erilaisia tekstejä kehittyy • Oppilas oppii käsittelemään erilaisia tekstilajeja ja suhtautumaan kriittisesti lukemaansa ja kuulemaansa • tottuu itsenäiseen tiedonhankinnan ja -käytön..
 2. Käsiteltäviä tekstilajeja ovat esimerkiksi koevastaus, sähköpostiviesti ja uutinen. Tekstin tuottamisen prosessien hallinta / T12: Vahvistetaan oppilaan tekstintuottamisprosessin hallintaa käsittelemällä..
 3. nonharjoittamisen keskeisimpiä tekstilajeja. Teks-titapahtumat voivat toisaalta olla myös kulttuurilähtöisiä, jolloin sekulaareja tekstilajeja sulautetaan yhteen uskonnollisten tekstilajien kanssa
 4. Virhe:
 5. Start storytelling. Log In. Tekstejä ja tekstilajeja. by Auramo
Välkky 3 Kirjoitusvihko

Vaikuttavat sanat - vaikuttavan kirjoittamisen koulutus - Home Faceboo

 1. aarisessio 2 ARTS3016.KAND TAITEEN KANDIDAATIN OPINNÄYTE JA SEMINAARI Antti Pirinen, Aalto ARTS, Muotoilun laitos 2017 Millainen on hyvä opinnäyte? Millainen on hyvä opinnäyte? Aiheeltaankiinnostava
 2. 5 ESSEISTISYYS Pohdiskelu, epäily, kyseenalaistus Perustelevuus Moniäänisyys Aristoteles: Osoita, että olet asiastasi perillä niin hyvin kuin mahdollista. Pysy totuudessa, ole luotettava. Osoita, että aikeesi ovat rehelliset ja että olet ottanut huomioon lukijasi kiinnostuksen kohteet ja tarpeet ainakin yhtä hyvin kuin omasi. LOGOS, ETHOS, PATHOS
 3. Opinnoissa vastaan tulevia tekstilajeja ovat mm. tenttivastaus, luentopäiväkirja, referaatti, essee, tutkimussuunnitelma, raportti, opinnäytetyö ja kypsyysnäyte
 4. Kerrataan tekstilajeja ja niiden piirteitä. Klikkaa esityksen alareunassa olevaa full screen -ikonia, niin saat esityksen koko ruudulle
LUVALLA: LAUSETYYPIT

1 Osviitaksi opinnäytteeseen Hanna Vilkka 21.11.2017 Kuva: Hanna Vilkka, Kivimuseo, Vapriikki 2 Lue: Ammattikasvatuksen aikauskirja Kasvatus & Aika Kasvatus-lehti Aikuiskasvatus-lehti Journal of Education Esitys aiheesta: Journalistisia tekstilajeja— Esityksen transkriptio: 1 Journalistisia tekstilajeja Reportaasi ja artikkeli. 2 REPORTAASI vie lukijan paikan päälle kokemaan saman kuin kirjoittaja..

Tekstilajeja Magazine

 1. en Mikä on tutkielma? Tutkielma on yhden aiheen ympärille rakentuva järkevä kokonaisuus. Siitä on löydyttävä punainen lanka, perusajatus. Tutkielma on asiateksti. Se tarkoittaa, että
 2. Oppilas osaa tarkastella tekstejä kriittisesti, tunnistaa tekstilajeja ja osaa kuvailla joitakin, pohtivien, kantaa ottavien ja ohjaavien tekstien kielellisiä ja tekstuaalisia piirteitä tarkoituksenmukaisia käsitteitä..
 3. Sonja Kniivilä, Sari Lindblom-Ylänne & Anne Mäntynen Copyright 2017 Tekijät & Gaudeamus Gaudeamus Oy www.gaudeamus.fi Kansi: Emmi Kyytsönen Kolmas, uudistettu painos. Ensimmäinen painos ilmestyi vuonna
 4. 3 Tehtävä: Etsikää tekstilajipiirteitä Lukekaa Anu Silfverbergin essee. Kirjoittakaa pienryhmissä vapaamuotoinen yhteenveto seuraavista hyödyntäen Miten essee syntyy? -aineistoa: Otsikon ja sisällön vastaavuus, otsikon onnistuneisuus Esseen aloitus Esseen lopetus Käsittelyosan teemat Kieli, tyyli ja tehokeinot Esseistisyys mistä se syntyy? Luku- ja kirjoitusaikaa on tunti. Palauttakaa joko sähköpostina tai paperilla.
 5. 10 ESSEE TEKSTILAJINA Lue Nylénin essee Hylätyn tekniikan ylistys. Keskustelkaa pareittain, mikä tekee Nylénin tekstistä esseen. Millainen teksti se on? Millainen vaikutelma siitä tulee? Nylénin kokoelmia mm. Vihan ja katkeruuden esseet, Halun ja epäluulon esseet, Kauhun ja ulkopuolisuuden esseet, Häviö
 6. Substantiivi. Opetusideoita Koulu Luokkahuoneen Sisustus Luokkahuone Kielioppi Sanasto Play. Tekstilajeja. Opetusideoita Reader's Workshop Ideoita Luokkahuoneeseen

Journalistisia tekstilajeja - ppt lata

Tutkielman teko-ohjeet, Rautavaaran lukio 2016 1 TUTKIELMAN TEON VAIHEET 1.1 Aiheen valinta 1.2 Tutustuminen Kokoa, mitä tiedät ennestään ( piirrä, kirjoita... ) Listaa ylös kysymyksiä aiheesta Lue aiheesta Oikea työtapa takaa tekstin laadun Valmistaudu, kirjoita, varmista Kirjoituskoulun verkkovartti Anja Alasilta Noudata ehtoja! Sinulla on määräaikainen käyttöoikeus Kirjoituskoulun koulutusvideoihin ja Kurssilla opiskelija tottuu lukemaan erilaisia arkeen ja omaan elämään liittyviä tekstejä ja tekstilajeja sekä oppii uusia tapoja kehittää kielitaitoaan lukemalla. Osaamistavoittee Kulttuurintutkimuksen koulutusohjelman valintakoe 2009 VALINTAKOETEHTÄVÄT Koe sisältää neljä vaihtoehtoa: I II III IV Novellianalyysi Perinnetekstin analyysi Kuva-aineiston analyysi Populaarimusiikkiaineiston Tekstien tulkitseminen · tunnistaa erilaisia tekstilajeja · lukee sujuvasti · ymmärtää lukemaansa · käyttää lukustrategiaa tietotekstin ymmärtämiseen · harjoittelee tiedonhakua Tekstien tuottaminen..

Tehosta viestintääsi - CampusOnlin

 1. 52.85 €. Tekstilajeja havainnollistetaan kiinnostavien mallitekstien avulla.Kieli-jakso tarkastelee kielen piirteitä kielen merkityksestä ja kielen käytöstä käsin
 2. · tuntee työelämän tekstilajeja · hakee tietoa alansa kannalta keskeisistä tietolähteistä · tekee päätelmiä tekstien merkityksistä sekä eri tietolähteiden luotettavuudesta · hyödyntää hankkimaansa..
 3. nallinen opinnäytetyö voi sisältää eri tekstilajeja Petri Jääskeläinen on pohtinut toi
 4. 19 Tutkielmaesseen ideapaperi Mitä, miksi, miten aiot tehdä? alustavaa hahmottelua kirjoita lopulta kokonaista tekstiä Vapaamuotoista dokumentointia pohjaksi: Aihepiiri, aihe Perustelut: miksi tärkeä, ajankohtainen? Minkä näkökulman tuo aiheen tarkasteluun? Tavoite, rajaus

Kokeilen minulle epätyypillisiä tekstilajeja. Ennen Orivedelle tuloa olen kirjoittanut vapaa-ajalla lähinnä romaania. Tähtäimessäni ovat aina olleet pidemmät tarinat, mutta opistolla olen kirjoittanut myös.. Tavoitteena on kyky analysoida eri tekstilajeja tarkasti ja kriittisesti sekä monipuolinen maailmankirjallisuuden historian ja erilaisten teoreettisten lähestymistapojen tuntemus

Akateemiset tekstitaidot Kielikeskus Lapin yliopist

Kandidaatintutkielma BioMediTech Luonnontieteiden kandidaatin tutkintoa varten on suoritettava pääaineesta kandidaatintutkielma ja siihen liittyvä kypsyysnäyte. Kandidaatintutkielman tavoitteena on, että Kieliopista genreoppiin. Genre, mitä se on? Kysymykseen vastataan yhdeksänkymmenen tutkijan voimin Kotuksen kahdessa tekstilajeja käsittelevässä uutuusjulkaisussa Tiedonhankinta- ja tutkimustaitoja ilmiöprojektissa Eija Nevalainen & Heini Kurki Kirjaston ja koulujen yhteistyötapaaminen Mikkelin kaupunginkirjasto 24.8.2016 Ilmiöprojektit: kirjasto mukana aidossa

Viimeiset vinkit Päiväys Käsitteitä: Särmä + Särmän vihko Tyyli, tekstilajit, tekstityypit > Dropbox Argumentaatio = teesi eli kirjoittaja väittää jotain = perustelukeinot eli kirjoittaja perustelee väitettään/ Tekstitaidon kokeeseen valmistautuminen ! Kokeessa testataan tekstien analysointitaitoa ja kriittistä ja kulttuurista lukutaitoa.! Tehtävien aineistona! kaunokirjallisia tekstejä, esim. romaanikatkelmia, Tavoite ja sisältö: Oppia jutun kirjoittamisen prosessi, keskeisiä journalistisia tekstilajeja ja harjoitella jutun kirjoittamista. Kouluttaja antaa jutuista palautetta. Käsiteltäviä aiheit

Kandidaatintutkielma 6 op (Äidinkielinen viestintä 3 op) (Ttkimustiedonhaku 1 op) (Kypsyysnäyte 0 op) Kevät 2011 Jaakko Kurhila Päivän ohjelma Nimenhuuto Tärkeimmät asiat tutkielman tekemiseen ( muista Opinnoissa harjoitellaan muun muassa toimimaan suomeksi erilaisissa viestintä- ja vuorovaikutustilanteissa, opitaan tunnistamaan ja lukemaan erilaisia tekstilajeja sekä kirjoitetaan..

Sanomalehden tekstilajeja. Posted on 15 syyskuun, 2015 by aaduskii Tekstilajeja voivat olla vaikkapa uutinen, mainos, kirjallisuusarvostelu, novelli tai väitöskirja. Tekstityypillä taas tarkoitetaan usein kielentutkimuksessa yhden tai eri tekstien sisällä olevia erilaisia.. Muita tekstilajeja. Lehden linjan voi lukea pääkirjoituksesta. Pääkirjoituksessa lehti ottaa kantaa johonkin ajankohtaiseen yhteiskunnalliseen kysymykseen Opiskelija tunnistaa erilaisia opiskelun ja työelämän viestintätilanteita ja tekstilajeja sekä ymmärtää niiden erilaisia tavoitteita

Vastapainon tieteellisten käsikirjoitusten referee-prosessi Vastapainossa on käytössä kolmitasoinen toimitusprosessi tieteellisten käsikirjoitusten arvioinnissa. Ensimmäisessä vaiheessa kustantamon toimitus - tuottaa oman alasi työelämätilanteisiin tai opiskeluun liittyviä keskeisiä tekstilajeja. - tunnistaa ja soveltaa asiayhteyteen sopivaa ja toimivaa kieltä TE4 terveystiedon abikurssi Arkadian yhteislyseo Valmistautuminen, tehtävät ja vastaaminen Terveystiedon jäsentelymallit Tärkeää terveystiedon vastauksissa Täsmällinen ja oikea käsitteiden käyttö, terminologia 18 Tutkielmaesseen kirjoittajan avuksi Johanna Pentikäisen esseeohjeet, ks. MyCourses Juhani E. Lehdon laatimat ohjeet (Helsingin yliopisto) it/kasvatustieteet/essee_ohjeet.htm

9.-luokkalaisen kulttuurikansio Kokoa kulttuurikansioon puolen vuoden ajan kulttuurielämyksiäsi. Kulttuurikansio palautetaan opettajalle 31.3. 2009. Liimaa pääsyliput kansioon! Pakolliset sivut Huom! - Tekstinäyte: Lukemalla... Palautteesta tekstin... Kokeile tekstilajeja. Tiivistelmä. Tekstinäyte: Pohjateksti Pedagogiset haasteet tutkimuksessa: kirjapakettikurssi 2017 OPINTOJAKSO Luokanopettajakoulutuksen erillisvalinta. Pedagogiset haasteet tutkimuksessa: kirjapakettikurssi (408014S) 4 op Kasvatustieteiden HELSINGIN YLIOPISTON KIRJASTON OPINTOPIIRIKORTIT Tähän korttipakkaan on koottu apukeinoja opinto-piirityöskentelyä varten. Voitte noudattaa ohjeita järjestelmällisesti tai soveltaa niitä vapaasti haluamallanne

1. Selitä lyhyesti omin sanoin, mitä tarkoittaa vlogi. Listaa sen jälkeen kymmenen vlogeihin liittyvää sanaa ja kirjoita niille selitys (sellainen, jonka iskäkin tajuaa) HY / Avoin yliopisto Lineaarialgebra ja matriisilaskenta II, kesä 2015 Harjoitus 1 Ratkaisut palautettava viimeistään maanantaina 10.8.2015 klo 16.15. Tehtäväsarja I Tutustu lukuun 15, jossa vektoriavaruuden Kielellä muodostetaan erilaisia tekstilajeja tiettyihin tarkoituksiin. • Tekstilajit pysyvät ja muuttuvat. Jokaisella tiedonalalla on omia, vakiintuneita tapoja käyttää kieltä, omia tyypillisiä genrejä/tekstilajeja.

Tietotekniikan kandidaattiseminaari Luento 1 14.9.2011 1 Luennon sisältö Seminaarin tavoitteet Seminaarin suoritus (tehtävät) Kandidaatintutkielman aiheen valinta Seminaarin aikataulu 2 2011 Timo Männikkö OPAS PSYKOLOGIAN ESSEEVASTAAMISEEN 2018 Millainen on hyvä psykologian esseevastaus? Hyvä vastausteksti vastaa kysyttyyn, taustoittaa teorioin, vetoaa tehtyihin tutkimuksiin, antaa selkeitä esimerkkejä, VAPAAEHTOISTYÖN PORTFOLIO MAAHANMUUTTAJILLE Vapaaehtoisen nimi: 1. Vapaaehtoistyö Päivämäärä ja kesto Organisaatio Tehtävät Tarvittavat taidot ja osaaminen 2. Muut koulutukset ja kurssit Päivämäärä Kurssin, 8 ESSEEN ALALAJEJA Puolesta tai vastaan argumentoiva essee Kirjoittaja perehtyy muiden kirjoittajien näkemyksiin ja tarkastelee heidän argumentointiaan. Olennaista on perustella omat näkemykset. Tarkoitus ei ole kirjoittaa referaattia.

Digiedit

YLEISÖNOSASTOKIRJOITUKSET Tärkein asia otsikkoon ja alkuun. Kuka tai mikä teki?Mitä, missä, milloin ja miten tapahtui? Miksi? Mitä tapahtuneesta seurasi? Lopuksi annetaan taustatietoja Yli-Juonikas sanoo vaalivansa aliarvostettuja tekstilajeja.) Kun ei ole joutunut kirjamyyntiä murehtimaan, tai toimeentuloa, ei lukijakunnan tietty suppeus ole myöskään niin haitannut, kirjailija selventää 11 Nylén: Hylätyn tekniikan ylistys Esseen rakenne on neliosainen. Osa I johdattaa esseen teemaan, taustoittaa ja esittelee kirjoittajaa. Osa IV sulkee esseen (huomaa aloitusvirke). Johdanto > Käsittely > Lopetus TEKSTILAJEJA: ARTIKKELI käsittelee laajasti jotakin asiaa, tuo esille taustoja, pohtii syitä ja seurauksia ja voi luoda katseen tulevaan

tarkastelee tekstilajien eri ilmaisutapoja kriittisesti. soveltaa vaihdellen eri ilmaisutapoja ja tekstilajeja omissa teksteissään ja erilaisissa kieliympäristöissä. käyttää mallin mukaan eri ammatillisia tekstilajeja Sanomalehden tekstilajeja. Etsi sanomalehdistä kiinnostava esimerkki seuraavista tekstilajeista. Kirjoita otsikko ja linkki ylös Kandidaatintutkielma 6 op (+Äidinkielinen viestintä 3 op) (+Tutkimustiedonhaku 1 op) (+Kypsyysnäyte 0 op) Kevät 2013 Jaakko Kurhila Päivän ohjelma Ryhmäjaon hienosäätö? Tärkeimmät asiat tutkielman tekemiseen Juhani Niemi ALKUOPPIA KIRJOITTAMISEEN Perustavia lähtökohtia: 1) Kirjoittamisen aiheen tai näkökulman on tunnuttava tuoreelta, maistuttava uudelta. 2) Suhteen käsiteltävään aiheeseen on oltava omakohtainen,

Ammatillinen erityisopettajankoulutus 2011 2012 Kehittämistyöstä artikkeliksi 1. Mikä on artikkeli? Artikkeli on jotain asiaa, ilmiötä tai teemaa käsittelevä tutkittuun tai havainnoituun tietoon perustuva Tekstilajeja. Tekstilajeilla ilmaistaan tekstien kategorioita, ja jokaisella on omat piirteensä, esim. tiedote on informatiivinen ja kritiikki arvottava. Tärkeitä määrittelyn kannalta ovat tavoite, rakenne, ilmaisutapa.. Etsi sanomalehdistä kiinnostava esimerkki seuraavista tekstilajeista. Kirjoita otsikko ja linkki ylös. Perustele lyhyesti, miksi teksti kiinnostaa sinua.

Logistiika

Sähköinen ylioppilaskoe Äidinkielen opettajain liiton talvipäivät Lahti 17.1.2016 Minna-Riitta Luukka YTL & Jyväskylän yliopisto ylioppilastutkinto.fi digabi.fi Pitkä ja monivaiheinen prosessi Joulukuu tekstilajeja niihin liittyvine kielenkäyttösuosituksineen • ymmärtää kulttuurin vaikutuksen viestintään ja yhteistyön merkityksen kulttuuritaustaltaan erilaisten ihmisten kanssa

Tekstin rakenne ja epälineaarinen työskentely Kandidaattiseminaarin kielikeskuksen osuus tiina.airaksinen@aalto.fi Kirjoittaminen on palapelin kokoamista Kirjoittaminen on toimintaa Miten voin tietää, Tässä oppimispolussa on eriteltynä niitä tekstilajeja, joihin pohjaavia tehtäviä ActLib-materiaalissa esiintyy. Sivun vasemmasta reunasta voit valita tekstilajin, jota haluaisit opetuksessasi hyödyntää Tehtävinä oli selvittää mitä tekstilajeja Ammattikorkeakoulujen opinnäytetyöt ja julkaisut

PPT - Tekstilaji PowerPoint Presentation, free download - ID:197838

Tuotetaan ikäkaudelle sopivia kertovia, kuvaavia, ohjaavia ja yksinkertaisia kantaa ottavia tekstilajeja ja niissä käytettävää sa-nastoa ja fraseologiaa sekä kieliopillisia rakenteita Kirjoittaminen osana opiskelua Oppimispäiväkirja Tenttivastaus Essee Kandidaatintutkielma Katsaus Tutkimussuunnitelma Tutkimusraportti Tiivistelmä Kypsyysnäyte Fragmentaarinen kerrontatyyli yhdistelee sulassa sovussa erilaisia tekstilajeja. Päiväkirjaotteet, litteroinnit, inventaariolistat ja säätiedotukset kutovat kasaan hurjaa näkyä maailmanlopun koneesta 12 Nylén: Hylätyn tekniikan ylistys Keskeisiä ovat kirjoittajan näkemys ja mielipiteet sekä tulkinta. Oman aseman määrittely: kuka ja mikä olen suhteessa tekstissä käsittelemääni teemaan? Taivuttavaa tyyliä: havainnollista, vakuuttamaan pyrkivää (ja minäkeskeistä).

Kandidaatintutkielman arviointikriteerit Kandidaatintutkielman laajuus on 10 op, josta kypsyysnäyte 1 op ja tieteellinen tiedonhankinta 2 op. Kuvataidekasvatuksen koulutusohjelmassa tieteellinen tiedonhankinta Hei ja mahtavaa, kun tulit mukaan Bloggaajasta Ammattilaiseksi valmennukseen. Valmennuksen ensimmäisen viikon materiaali on jo julkaistu. Tästä pääset katsomaan tarkemmin moduulien sisällöt. Aikataulu

Tekstilajeja on tarkasteltu myös niiden muodostamien intertekstuaalisten suhteiden pe-rusteella. Laajasti ymmärrettynä kaikki tekstit rakentuvat toisille teksteille (Bahtin 2000: 290-291).. Finna-arvio. (0). Nykyvalistuksen tekstilajeja. DESC SOURCE. Artikkeli Start studying Tekstilajeja ja -tyyppejä. Learn vocabulary, terms and more with flashcards, games and other study tools Aiheen rajaus Tutkimussuunnitelma Digitaalisen kulttuurin tutkimusmenetelmät 5.2. 2008 Aiheen rajaaminen Aihepiirin täsmentäminen ja supistaminen Aihetta helpompi tutkia Mahdollistaa syvemmän analyysin

AUDIOVISUAALISEN MEDIAKULTTUURIN KOULUTUSOHJELMA 2016 Maanantai 13.6.2016 klo 9.00 13.00 (F2066 ja F2063) Tehtävä 1 - Audiovisuaalisen mediakulttuurin koulutusohjelma Tehtävän materiaalit Lyhytelokuva TU-A1140 - Itsensä tunteminen ja johtaminen Tervetuloa kurssille! Kurssin avaus 7.1. 2016 Eerikki Mäki eerikki.maki@aalto.fi Opiskelijapalautetta vuoden 2015 kurssista Kurssi poikkesi todella paljon verrattuna Once a month we will send 10 best examples of similar interactive media content that has been hand-picked by ThingLink team. Lukupiiri 9 lk. ensimmäinen tunti 1. Keskustelkaa kirjoistanne yleisesti! Esittele pääpiirteittäin oma kirjasi, - kirjailijan nimi - painovuosi - mistä kirja kertoo - mille aikakaudelle kirjan tapahtumat

Yleistä tarinointia gradusta Juha Taina Pro gradu seminaariesitelmä 21.1.2008 Yleistä tarinointia gradusta 1 1. Johdanto Pro gradu tutkielma (tästä eteenpäin vain tutkielma ) on ennen kaikkea opinnäyte. Aalto CHEM Kandidaattiseminaari (+ BTT/KEM/MTE seminaarit) Kevät 2016 Aloitusluento 20.01.2016 TkT Eero Hiltunen 1 Tänään Yleistä kandidaattiseminaarista Aikataulut ja osasuoritukset Aiheet ja ohjaajat Tuotantotalouden tiedekunnan tietojohtamisen ja informaatioverkostojen diplomityöseminaari 2013-2014 Professori Tuomo Uotila Tutkijaopettaja Hannele Lampela Aikataulu 24.1.2014 10.00 11.30 Diplomitöiden Teoen tiedekunta 24.10.2017 Yleiset esseeohjeet 2017 Opettaja tarkentaa tarvittaessa esim. kirjallisuutta ja mahdollisia lähteitä koskevaa ohjeistusta Esseeohje Tarkoitus Akateeminen essee on tieteellisen Mitä opiskeluesseeltä odotetaan? Essee = pienoistutkielma tai suppeahko tutkielma 1) Käsittely on tehtävänannon mukainen 2) Esseessä keskitytään tehtävänannon ja mielekkään rajauksen kannalta merkityksellisiin

Your input will affect cover photo selection, along with input from other users. Listen to this article Thanks for reporting this video! AUDIOVISUAALISEN MEDIAKULTTUURIN KOULUTUSOHJELMA 2007 V A L I N T A K O E T E H T Ä V Ä T TEHTÄVÄ 1 Ennakolta luettava pääsykoekirja: Charlie Gere: Digitaalinen kulttuuri, 2006. Digitaalisen kulttuurin ..textit{Penn Treebank}-aineisto \citep{marcus1993}, joka sisältää noin viiden miljoonan sanan edestä uutisartikkeleita, kaunokirjallisuutta, tieteellisiä julkaisuja ynnä muita tekstilajeja Äidinkieli ÄIDINKIELI (ÄI) Oppiaineena äidinkieli ja kirjallisuus tarjoaa aineksia kielelliseen ja kulttuuriseen yleissivistykseen. Kaikilla äidinkielen kursseilla keskiössä ovat tekstit: tekstejä luetaan, http://www.kielitoimistonsanakirja.fi/ sisäinen asiakas media ulkoinen asiakas ns. suuri yleisö sidosryhmä Yhtä kaikki: tiedotteella on lukija. Tunne hänet. Kun kirjoitat tiedotetta, älä päästä häntä silmistäsi

 • Hills have eyes watch online.
 • Kultasepänliike tampere.
 • Halpa varasto.
 • Munchen christmas market 2017.
 • Ulkometsän päiväkoti.
 • Ähtäri panda hinnat.
 • Lapsen itsesäätelytaidot.
 • Räkä ei tule ulos.
 • Yzy lab.
 • Operatiiviset kutsutunnukset jakavat ensihoitoyksiköt seuraavaan seitsemään luokkaan.
 • Pohjois amerikan kulttuuri.
 • Veteraanit.
 • Kristillinen perhekäsitys.
 • Purentakisko netistä.
 • Loperamidi ja alkoholi.
 • Ssj blue kaioken.
 • Alkoholin vaikutukset elimistöön ja terveyteen.
 • Hamina wikipedia.
 • Muumimukeja netistä.
 • Puolangan pessimismipäivät facebook.
 • Partner.de test.
 • P kemia verikoe.
 • Janakkalan tapahtumakalenteri.
 • Voikukka wikipedia.
 • Myydään fasaaneja keski suomi.
 • Valkuaiset.
 • Alegranza playa del ingles.
 • Auto bild suomi tarjoukset.
 • Koiran lievä sydämen sivuääni.
 • Asunnot kaustinen.
 • Doug smith jääkiekko.
 • Pitääkö työhaastattelu kutsuun vastata.
 • Siperiankissa ruokavalio.
 • Monimetallivalaisin akvaarioon.
 • Marttiini taittoveitsi.
 • Ravintolalaiva helsinki kauppatori.
 • Zermatt lumi.
 • Samsung galaxy s5 neo spec.
 • Nauwieser fest 2018.
 • Ordningstal korsord.
 • Väkivallan uhka hoitotyössä.