Home

Biokaasu polttoaineena

Biokaasu sisältää tyypillisesti 65 % metaania ja 35 % hiilidioksidia. Jotta biokaasua voitaisiin käyttää ajoneuvojen polttoaineena tai johtaa se maakaasuverkkoon, sen suhteellista metaaanipitoisuutta.. Vuonna 2015 Ranskassa oli 10 000 luonnonkaasulla kulkevaa autoa. Lisäksi maassa kulki 2 000 bussia ja 1 200 rekka-autoa kaasulla. Ranskaan kaavaillaan 250 kaasutankkausasemaa vuoteen 2020 mennessä, jotta maassa pystyttäisiin vastaamaan liikennekaasujen lisääntyneeseen kysyntään. [24] Motonetista kattava valikoima polttoaineen lisäaineita, Neste AdBlue, EOLYS-neste, hiukkassuodattimen puhdistus, kausikäsittelyt, venttiilien puhdistuaineet Kansainvälinen energiajärjestön (IEA) mukaan lantakompostointi ei ole nykyhinnoilla (2005) kannattavaa ilman metaania tuottavaa lisäraaka-ainetta. Isoilla 5 000–6 000 kuutiometrin laitoksilla takaisinmaksuaika voi olla 3–10 vuotta, mutta se edellyttää hyvää suunnittelua. Tanskassa on keskitettyjä isompia maatalousbiokaasulaitoksia.[8]

BIOKAASUENERGIAN HYÖDYNTÄMINEN SUOMESSA

Bio- ja maakaasu riittää yleensä 250-300 kilometrin ajomatkalle. Nähtäväksi jää, kuinka monta viiden tonnin Toyotaa muutetaan vaalikauden aikana biokaasu-Toyotoiksi Biokaasu kasvaa kaikissa segmenteissä. Biokaasu kalliimpaa, mutta kasvaa silti. Nesteytettyä maakaasua käytetään polttoaineena etenkin laivaliikenteessä, mutta myös maanteillä Lähes nollaenergiarakennus (nzeb) tavoitteet ja käsitteet, suuntaviivat kansallisella tasolla Työpaja 6.3.2014 Rakennusteollisuus RT ry LVI-talotekniikkateollisuus ry Ympäristöministeriö 6.3.2014 1 Rakennusten Miten kohti EU:n energia- ja ilmastotavoitteita vuodelle 2020 Jukka Saarinen TEM BioRefine-loppuseminaari 27.11.2012 EU:n ilmasto- ja energiapaketin velvoitteet Kasvihuonekaasupäästöjen (KHK) tavoitteet: Kaatopaikoilta talteen kerättävän raakakaasun koostumus vaihtelee kaikista eniten, koska se on syntynyt pääasiassa lajittelemattomista jätteistä.

Luonnonkaasun käyttö alkoi liikennekäytössä Italian Pojoen laaksossa 1930-luvulla. Toisen maailmansodan aikana koksintuotannon yhteydessä syntyi kaasua, jota hyödynnettiin autoissa bensiinin ollessa vähissä. Tällöin ei ollut vielä kehitetty paineistetun kaasun säiliöitä, joten kaasu kulki autojen päällä olevissa suurissa pusseissa. Tämä johti siihen, että autojen kantama oli lyhyt ja niiden aerodynaamisuus kärsi. Niillä ei myöskään voinut ajaa kovassa tuulessa. 1980-luvulla kaasua alettiin käyttää polttoaineena laajasti Uudessa-Seelannissa. Huippuvuosinaan Uudessa-Seelannissa joka kymmenes auto kulki kaasulla. Valtion heikon tuen takia kaasuautojen määrä ei kuitenkaan saavuttanut toivottua 200 000 bensiinikäyttöisestä kaasukäyttöiseksi muunnetun auton määrää. Nykyään maassa on noin 350 kaasutankkausasemaa. [2] Gasum-biokaasu tankkausasema (Lappeenranta)

Keski Suomen energiatase 2012 Keski Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi www.facebook.com/energiatoimisto 10.2.2014 Sisältö Keski Suomen energiatase 2012 Energiankäytön ja energialähteiden kehitys Uusiutuva Nesteytetty maakaasu (LNG, eng. Liquefied natural gas) on luonnonkaasu, joka on jäähdytetty nesteeksi. LNG on nestemäisessä tilassa 2 kertaa tiiviimpää kuin CNG ja 500 kertaa tiiviimpää kuin raaka maakaasu. Yksi tonni LNG:tä vastaa 1 370 kuutiometriä maakaasua. Sitä voidaan kuljettaa erikoisvalmisteisilla kuljetusaluksilla. LNG:tä käytetään enimmäkseen raskaissa liikennevälineissä, kuten rekka-autoissa. Biokaasun liikennekäyttö Keski- Suomessa Juha Luostarinen Metener Oy Tausta Biokaasulaitos Kalmarin tilalle vuonna 1998 Rakentamispäätöksen taustalla navetan lietelannan hygieenisen laadun parantaminen

Miksi tankata biokaasua? Gasu

 1. 3 Biokaasu liikenteen polttoaineena. Biokaasun liikennekäyttö alkoi Suomessa jo vuonna 1940 ja Ajoneuvojen moottorit voivat käyttää polttoaineena joko CNG/CBG tai LNG/LBC metaanikaasua
 2. en Suomessa vuoteen 2030 mennessä Lähivuosien kehitysnäkymät sekä pitkän tähtäimen suunnitelma Julkaisu on laadittu Suomen liikennekaasualan yritysverkoston sekä
 3. Suomessa biokaasu käytetään sähkön ja lämmön tuotannon energialähteenä. Puhdistettu biokaasu on samaa metaania kuin maakaasukin, joten sitä voidaan käyttää polttoaineena..

..kiinteä jäte, kaatopaikkakaasu, jätevedenpuhdistuksen biokaasu, muu biokaasu ja nestemäiset energiakasvit vaan puujäte ja käytetyt kasvisöljyt, sekä ajoneuvojen polttoaineena käytetty biokaasu) Biokaasu voi käsittää lisäksi pienen määrän, yleensä korkeintaan 1 %, muita kaasuja, joista voidaan mainita Biokaasua, joka syötetään polttoaineen polttoprosessiin, käytetään polttoaineena "Kaasun tankkausverkosto on ruuhka-Suomessa kohtuullisen tiheä, mutta Oulun pohjoispuolella ei ole yhtään tankkauspistettä", toteaa Laurikko. Liikenteen biopolttoaineet Ilpo Mattila Energia-asiamies MTK 1.2.2012 Pohjois-Karjalan amk,joensuu 1 MTK:n energiastrategian tavoitteet 2020 Uusiutuvan energian osuus on 38 % energian loppukäytöstä 2020 MITEN LNG MUUTTAA SUOMEN JA POHJOISMAIDEN ENERGIAMARKINAA MIKÄ MUUTTUU? TOMMY MATTILA SKANGASS.FI Skangass osa Gasum-konsernia johtava toimija Pohjoismaisilla LNG-markkinoilla Skangass perustettiin vuonna

Biokaasu on suomalainen luonnontuote. Biokaasua syntyy silloin kun hapettomissa olosuhteissa erilaiset mikrobit hajottavat orgaanista ainesta. Kyseisen mädäntymisen lopputuloksena syntyy.. Polttoaineen prosessointiDiesel reformeri• Vety on erittäin hyvä polttoaine,varsinkin on tarpeen• Maakaasu• Propaani• Bensiini, diesel• Metanoli• Etanoli• Biokaasu• jne... Ruotsissa biokaasu antaa sähköä. lämpöä, liikenteen biopolttoaineita ja korvaa maakaasua kaasuverkossa (1,8 miljoonaa kuutiometriä/a). Göteborgin jätevedenpuhdistamo tuottaa 1 600 kuutiometriä biokaasua/h yhteensä 6 MWh/a. Ruotsissa on 779 biokaasubussia, 4 500 biokaasuautoa ja 1 biokaasujuna.[14] Biokaasun jakelu säädettiin pakolliseksi huoltoasemille, kuten myös biodieselin ja etanolin jako isoilla asemilla (yli 3 000 m³/a). Ruotsi päätti lokakuussa 2006 myöntää 30 prosentin veronkevennyksen biokaasuautoille.[15] Biokaasu ei ota yleistyäkseen Suomessa autojen polttoaineena, vaikka kaasun tekoon kelpaa käytännössä miltei mikä tahansa eloperäinen aines: lanta, olki, nurmikasvusto, puu tai vaikka..

LUONNONKAASUT PUHTAAN LIIKENTEEN EDISTÄJÄNÄ

Aurinko · Auringon säteily Fotosynteesi · Kasvi · Biomassa Humifikaatio · FossiloituminenPalaminen Biokaasu tarjoaa myös monia ratkaisuja tulevaisuuden kiertotalousyhteiskuntaan. Se parantaa maaseudun energiaomavaraisuutta ja huoltovarmuutta. Maatilakoon laitosta somman mittakaavan keskitetty biokaasulaitos voi tulevaisuudessa olla biojalostamo, joka hyödyntää jäte- ja sivuvirtoja ja tuottaa niistä biokemikaaleja, liikennepolttoainetta ja kierrätyslannoitteita. [6] Liikennepolttoaineet nyt ja tulevaisuudessa Perinteiset polttoaineet eli Bensiini ja Diesel Kulutus maailmassa n. 4,9 biljoonaa litraa/vuosi. Kasvihuonekaasuista n. 20% liikenteestä. Ajoneuvoja n. 800

FREJA pienensi kuljetustensa ympäristökuormitusta 85 %

Kaasusäiliöitä on neljää erilaista tyyppiä, joista tyypin 1 kaasusäiliö, joka on kokonaan metallia (terästä) on kaikkein edullisin. Tyypin 4 täyskomposiittisäiliö on 3,5-kertaa kalliimpi kuin tyypin 1 säiliö.[8] Kaasusäiliössä paine on noin 3600 psi ja säätimen avulla moottoriin syötetään säiliöstä kaasua 125 psi:n paineella.[9] BIOKAASUNTUOTANTO SAARIJÄRVI BIOKAASUN TUOTANTO JA HYÖDYNTÄMINEN Biokaasu on hapettoman mätänemisprosessin tulos, jonka lopputuotteena syntyy myös kiinteää mädätysjäännöstä Biokaasu on koostumukseltaan 5 Kohti puhtaampaa huomista Liikenne KAASUVERKKO LNG (tai LBG) Teollisuus Kiinteistöt Gasum Oy Pasi Torri 5 Kiinteitä jätteitä käytetään teollisuuden polttoaineena öljyn sijasta. Aihetta käsitellään esimerkiksi kaksiosaisessa artikkelissa Palm oil doesn't have to be bad for the..

Biokaasu kannattavin liikenteen polttoaineena Yle Uutiset yle

Biolaitostoiminta osana kiertotaloutta Metener Oy palvelut ja tuotteet 29.10.2014 Juha Luostarinen Tausta Biokaasuntuotanto Laukaassa Kalmarin lypsykarjatilalla alkoi vuonna 1998, tavoitteena mikrobien Biokaasusta tuotettiin Suomessa sähköä vain 22 GWh (2006). Biomassajakeista saatava teknis-taloudellinen energiapotentiaali on uusimman tiedon valossa yli 9 TWh/a, josta suuri osa, noin 5,9 TWh on saatavissa peltobiomassoista. Suomen koko energiankulutus on noin 402 TWh vuodessa (arvio 2010). Arvio perustuu peltoalueiden kestävään käyttöön ja vain ruokaketjun ulkopuolisiin jakeisiin. Kaasun lisäksi lopputuotteena saadaan kiinteää ja nestemäistä mädätysjäännöstä, jotka ovat arvokkaita ja ravinnepitoisia orgaanisia lannoitteita peltoviljelyyn. Biopohjaisten kaasujen yhteenlaskettu potentiaali Suomessa on ainakin 15 TWH, mikä on noin kolmannes nykyisen maakaasun käytöstä. Gasum Oy:n tavoitteena on saada 20 % maakaasun käytöstä biopohjaiseksi vuoteen 2020 mennessä.[11] Biokaasu - puhtaasti kotimainen polttoaine. Liikenne tuottaa noin 20 prosenttia Suomen kasvihuonekaasupäästöistä. Onneksi nykypäivänä on tarjolla bensa-autoja.. Biokaasu on yksi erinomaisista uusiutuvista energianlähteistä. SOFC-teknologiassa polttokennoja käytetään sähkön ja lämmöntuotantoon, polttoaineena voidaan käyttää maakaasua ja biokaasua

Camfil Suomi - Biokaasu ajoneuvon polttoaineena Faceboo

Yhä useampi kaasuauto tarjolle – Seat Ibiza tulee loppuvuodesta | Autotoday

Suomen Biokaasuyhdistyksestä kerrotaan, että noin 40 prosenttia Suomen nykyisestä biokaasuntuotannosta on peräisin kaatopaikoilta. Hyödyntämättä jää kaikkiaan yli 10 prosenttia kaasusta, pääosa siitä juuri kaatopaikoilla. Äänekosken energiatase 2010 Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy 1 Äänekosken energiatase 2010 Öljy 530 GWh Turve 145 GWh Teollisuus 4040 GWh Sähkö 20 % Prosessilämpö 80 % 2 Mustalipeä 2500 GWh Kiinteät Tämä ns. biokaasu (n. 60 % metaania ja loput hiilidioksidia) käytetään hyväksi Käyttämällä biokaasua kaasumoottorin polttoaineena saadaan moottoriin kytketystä generaattorista.. Biokaasun tulevaisuus liikennepolttoaineena Pohjoisen logistiikkafoorumi 28.1.2014 Markku Illikainen, biokaasun tuottaja, Oulun Jätehuolto Biokaasun hyödyntämiskaavio Ruskossa 2,0 milj. m 3 biokaasua (9 energiansäästö · hajautettu tuotanto · kaukolämpö · lämmöntuotanto · sähköntuotanto · säätövoima · varavoima · lämpöenergian varastointi · energian varastointi

BIOKAASU PUHDAS LIIKENTEEN POLTTOAINE - PDF Free Downloa

Kaasuauto - Wikipedi

 1. Polttoaine.net on riippumaton polttoaineiden hintaseurantasivusto, joka auttaa autoilijoita lytmn edullisimman bensiini ja diesel -jakeluaseman.
 2. tankkausasemien asiakkaista tankkasi biokaasua. Volyymi kasvoi noin neljäsosan edelliseen vuoteen verrattuna. [37]
 3. Laukaan energiatase 2010 Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy 1 Laukaan energiatase 2010 Öljy 354 GWh Puu 81 GWh Teollisuus 76 GWh Sähkö 55 % Prosessilämpö 45 % Rakennusten lämmitys 245 GWh Kaukolämpö
 4. Esim. autolla on vähimmäisoktaaniluku, joka polttoaineen on täytettävä. Biokaasu CBG (Compressed BioGas) Biokaasua syntyy kun mikrobit hajottavat orgaanista materiaalia..
 5. Biokaasu ja biokaasulaitokset ovat Myllärisen mukaan toistaiseksi osa keskeneräistä palapeliä. Biokaasun käyttö yleistyy vähitellen lämmitysenergiana ja autojen polttoaineena
 6. Biokaasu ei aiheuta lainkaan ylimääräisiä hiilidioksidipäästöjä. Gasum on edistänyt kaasuautokauppaa erilaisilla polttoaineen pakettitarjouksilla

Biokaasu - Wikipedi

Atrian yhteyteen Seinäjoelle nousee jättimäinen biokaasulaitos | Yle Uutiset | yle

Bensiiniä polttoaineenaan käyttävät ajoneuvot voidaan muuntaa paineistetulla tai nesteytetyllä maakaasulla kulkeviksi, joko siten, että ne kulkevat yksinomaan kaasulla, tai sitten bi-fuel -versioiksi, jolloin auto hyödyntää sekä bensiiniä että bio- tai maakaasua. Nämä autot hyödyntävät kaasua, ja sen loppuessa vaihtavat bensiiniin. Biokaasua liikenteeseen Hiilineutraali liikenne Joensuuhun sanoista tekoihin 4.2.2019 Jukka Metsälä Vice President, Traffic Gasum GASUM KEHITTÄÄ POHJOISMAISTA KAASUEKOSYSTEEMIÄ JA EDISTÄÄ KESTÄVÄÄ KEHITYSTÄ

GASUM LNG ITÄMEREN PUHTAINTA POLTTOAINETTA. Uudet tuulet puhaltavat Itämeren meriliikenteessä. Luonnonkaasu on nopeasti vallannut uusia käyttöalueita ympäristönormien kiristyessä ja perinteisten polttoaineiden Kaasutus tulevaisuuden teknologiana haasteita ja mahdollisuuksia Prof. Ulla Lassi, Jyväskylän yliopisto, Kokkolan yliopistokeskus Chydenius Kokkola 24.2.2011 24.2.2011 1 HighBio-hanke Päärahoittaja: EU Löydä HD-arkistokuvia ja miljoonia muita rojaltivapaita arkistovalokuvia, -kuvituskuvia ja -vektoreita Shutterstockin kokoelmasta hakusanalla Biokaasu Energia-kuvake setti. Tasainen muotoilu pitkillä Biokaasu on kaasuseos, jota syntyy kun biomassaa hajotetaan anaerobisesti mädättämällä. Biokaasu sisältää 60–65 % metaania (CH4) ja 30–35 % hiilidioksidia (CO2). Lisäksi biokaasussa on muun muassa vettä (H2O), typpeä (N2), happea (O2), vetyä (H2), ammoniakkia (NH3) ja rikkivetyä (H2S) syötteestä riippuen. Biokaasun lämpöarvo on hyvä, keskimäärin 6,4 kWh/m³. Biokaasun tuotantoon käy lähes kaikki biohajoava materiaali, ei kuitenkaan sellun valmistukseen soveltuva ns. ligniinipitoinen puu. Maatiloilta saadaan raaka-aineiksi muun muassa lantaa ja eläin- ja kasvijätettä. Myös energiakasvit soveltuvat biokaasun tuotantoon. Kunnat voisivat saada raaka-aineet biojätteistä, puhdistamolietteistä ja saostuskaivolietteistä ja teollisuusyritykset muun muassa biohajoavista sivuvirroista. Teknisesti maakaasu likimain vastaa biokaasua.

Biokaasu ajoneuvon polttoaineena - miksi? Koska biokaasukäyttöiset autot ovat usein hiljaisempia ja tuottavat vähemmän hiukkasia, typpioksidi- ja rikkidioksidipäästöjä kuin bensiini- tai dieselkäyttöiset autot. Mutta mikä merkitys oikeanlaisella suodatusratkaisulla on biokaasun tuotannossa? Lisätietoja biokaasusta ja ilmansuodatuksesta blogissamme: TANKKAA AUTOOSI PUHTAAMPAA. VALITSE LUONNONKAASU. Edullisempi vaihtoehto luonnolle ja lompakolle. Suomessa asiat ovat hyvin. Voit valita autosi polttoaineeksi puhtaamman vaihtoehdon luonnonkaasun. Maakaasu Biokaasu Keski-Suomi -sivu pyrkii edistämään biokaasun käyttöä Keski-Suomen alueella. See more of Biokaasu Keski-Suomi on Facebook

Polttoaine.net - Powered by Webmoo

9 Kouvolan Mäkikylän biokaasulaitos Kouvolan Mäkikylän jätevedenpuhdistamon yhteyteen on rakennettu kokonaisuus, joka mahdollistaa biokaasun tuotannon, jalostuksen ja syöttämisen kaasuverkkoon Laitos alkoi tuottaa jalostettua biokaasua kaasuverkkoon lokakuussa 2011 Kaasuverkkoon biokaasua syötetään n. 7 GWh/a, laitoksen koko biokaasun tuotantokapasiteetti on 15 GWh/a Raaka-aineina alueen jätevesiliete ja Kymenlaakson alueelta erilliskerättyä biojätettä, lietteitä ja energiakasveja Vastaavalla toimintamallilla voidaan toteuttaa biokaasun tuotantoa myös muiden kaupunkien jätevedenpuhdistamojen yhteyteen Gasum Oy Pasi Torri 9 Biokaasu nyt ja tulevaisuudessa tuottajan näkökulma JÄTTEESTÄ PUHTAITA AJOKILOMETREJÄ Työpaja Kotkassa 30.9.2010 Biovakka Suomi Oy Markus Isotalo Copyright Biovakka Suomi Oy, Harri Hagman 2010 Esitys keskittyy Kaasuauto on kalliimpi kuin bensiiniauto. Toisaalta maakaasu (tai biokaasu) on halvempaa kuin bensiini.[7] Puupohjaista biokaasua prosessoidaan kaasuttamalla täysin kiinteää biomassaa. Kaasu käsitellään vastaamaan koostumukseltaan maakaasua, jolloin metaanipitoisuuden tulee olla vähintään 95 prosenttia. Muita pienempiä toimijoita ovat muun muassa Envor Biotech Oy Forssassa, Vambio Oy Vampulassa, Ab Avfallservice Stormossen Jätehuolto Oy Vaasassa, Metener Oy Leppävedellä. Lisäksi seuraavilla jätevedenpuhdistamoilla on anaerobitekniikkaa jo käytössä: Helsingin Vesi, Espoon Vesi, Tampereen Vesi, Jyväskylän Seudun Puhdistamo Oy, Forssan Vesihuoltolaitos, Hämeenlinnan Seudun Vesi Oy, Joensuun Vesi, Kuopion Vesi, LV Lahti Vesi Oy ja Mikkelin Vesilaitos.[24] Biokaasualan konsultointiin ovat erikoistuneet muun muassa Watrec Oy Forssassa, Bionova Consulting Helsingissä, WELtec BioPower Gmbh.

Myös uusiutuvaa dieseliä voidaan valmistaa jätemateriaaleista. Se soveltuu fossiilisen polttoaineen tilalle dieselautoon ilman mitään teknisiä muutoksia.Kaasuautolla ajamisesta maksetaan Suomessa päästöihin perustuvan perusveron ohella käyttövoimaveroa. [29] Veromalli tuli voimaan 2013, ja siitä on käyty paljon keskustelua [30] [31] [32]. Verotusta saatetaankin laskea, sillä EU:n direktiivi velvoittaa Suomen laatimaan suunnitelman vaihtoehtoisten polttoaineiden jakeluverkostosta marraskuuhun 2016 mennessä. Kaasuauton käyttövoimavero on lähes puolet pienempi kuin dieselautossa[33]. Keskikokoisella kaasuautolla käyttövoimavero on noin 200 euroa vuodessa[34]. Kaasuauto on hieman kalliimpi hankkia kuin vastaava bensiiniauto, mutta hiilidioksidipäästöt huomioiva autovero kompensoi kaasuauton hinnan vain marginaalisesti bensiiniautoa kalliimmaksi.[35] biokaasu polttoaineen. street Sähköautojen suosio kasvaa, mutta bensiinikäyttöiselle autolle on muitakin vaihtoehtoja. Biopolttoaineita – biokaasua, uusiutuvaa dieseliä ja bioetanolia – olisi mahdollista tuottaa ja käyttää tuntuvasti nykyistä enemmän. Suomen koko nykyiselle autoliikenteelle ne eivät kuitenkaan riitä.

JÄTTEESTÄ PUHTAITA AJOKILOMETREJÄ Työpaja Salossa 7.9.2010 Biokaasun jakelu Suomessa 2 GASUMIN TUNNUSLUVUT 2009 Maakaasun myynti 40,6 TWh Henkilökunta 220 Siirtoputkiston pituus 1186 km Liikevaihto 1 064,7 Puhdistettu biokaasu. On mahdollista käyttää myös palaturvetta polttoaineena. Puukaasua käyttävillä häkäpöntöillä on korkea energiahyötysuhde (65-80 prosenttia) verrattuna muihin.. Polttoaineena Papers and Research , find free PDF download from the original PDF search engine. Polttoaineena. Vakolan tutkimusselostuksia vuosilta 1954-2001

Tuotettu biokaasu on tarkoitus johtaa vedenerotuksen kautta erilliseen matalapaine biokaasuva-rastoon, josta se menee edelleen hyödynnettäväksi polttoaineena Venäjällä traktorin polttoaineena ei tosin ole biokaasu vaan maakaasu. Biokaasutraktorin kehitystyössä on viime aikoina keskitytty sarjatuotannon tehostamiseen ja päästöjen hallintaan

Biokaasu - Ilta-Sanoma

 1. 23 Biokaasulla saavutetaan liikenteen biopolttoaineista suurin päästövähenemä Biokaasu on tehokkain ja edullisin tapa vähentää liikenteen hiilidioksidipäästöjä. Sen avulla saadaan jopa 97% päästövähenemä bensiinin verrattuna. Liikennepolttoaineiden hiilidioksidipäästöt koko arvoketju huomioiden (Well to Wheel), CO2 ekv. / km Bensiini Diesel Maakaasu Biokaasu* Etanoli Biodiesel Sähkö Tuulisähkö 5 *biokaasun raakaaineena lietelanta Mitä päästövähenemä maksaa? ( / t CO2 ekv.) Lähde: Deutsche Energie-Agentur DENA / CONCAWE Gasum Oy Pasi Torri 23
 2. MAAKAASU LIUSKEKAASU BIOKAASU SYNTEETTINEN BIOKAASU (BIO-SNG) EKOKAASU (sis. mm. erilaisia hiilivetyjä) NESTEYTETTY MAAKAASU (LNG) PAINEISTETTU MAAKAASU (CNG) TEHOKAS KAASUN SIIRTOJÄRJESTELMÄ Väylä tulevaisuuden
 3. aari Kaasutankkausverkoston laajene

Biokaasua riittäisi nykyistä - Maaseudun Tulevaisuu

Biokaasu on mätänemisen eli biolo-gisen hajoamisprosessin tulos, jota tapahtuu luonnossa hapettomissa ympäristöissä. Maatiloilla biokaasua voi tuottaa mädättämällä eloperäis-tä ainesta.. Autoilijan kannalta biokaasun etuna on se, että perinteisen polttomoottoriauton voi kohtuullisella remontilla muuntaa kaasukäyttöiseksi. Muutostyö maksaa noin 3 000–4 000 euroa, ja siihen voi hakea 1 000 euron suuruista valtion tukea. Biokaasua myös verotetaan kevyemmin kun bensiiniä. Biokaasu on kotimainen, edullinen ja uusiutuva liikenteen polttoaine. Testaa itse paljonko säästäisit sekä ympäristöä että euroja vaihtamalla biokaasuun Lisäksi biokaasu on uusiutuvaa energiaa, joka tuotetaan muun muassa omista jätteistämme. Biokaasun tuotannossa syntyneet sivutuotteet voidaan hyödyntää lannoitteena pelloillamme eli tuotantoprosessilla saadaan aikaan "täydellinen kierto", kaikki voidaan käyttää hyödyksi ja lopulta aine palaa luontoon.

Gasum Suomi в Твиттере: «Kaasuautot sopivat erinomaisesti

Biokaasua voi tuottaa kaikesta orgaanisesta aineesta. Biokaasua kerätään kaatopaikoilta, jätevedenpuhdistamoiden lietteistä ja maatalouden tuotteista: lanta, oljet, metsäjätteet, energiakasvit jne. Raaka-aineen perusteella biokaasut voidaan jakaa kolmeen eri ryhmään: jätepohjainen biokaasu, peltopohjainen biokaasu ja puupohjainen biokaasu Bio-SNG. Raskaan liikenteen autoilijan kannattaa varmistaa, että polttoaineena käytetty biokaasu on riittävän laadukasta. Esimerkiksi Gasum on pystynyt tarjoamaan tasalaatuista kaasua

Puukaasu polttoaineena - Polttoaine - Suomi24 Keskustelu

Biokaasu ajoneuvon polttoaineena - miksi? Koska biokaasukäyttöiset autot ovat usein hiljaisempia ja tuottavat vähemmän hiukkasia, typpioksidi- ja rikkidioksidipäästöjä kuin bensiini- tai dieselkäyttöiset.. Suomessa myytäviä kaasumaisia polttoaineita ovat maakaasu, biokaasu ja vety. Vetyä voidaan käyttää polttoaineena vain polttokennoautoissa Polttoaineet ovat aineita, joiden palamisreaktion avulla tavallisimmin kehitetään lämpöä, valoa tai sähköä. Polttoaineisiin on sitoutunut kemiallista energiaa, joka palamisessa vapautetaan ja muutetaan hyödylliseen muotoon, lämmöksi tai mekaaniseksi energiaksi Mitä uutta kaasualalla? Tallinna 13.9.2011 Hannu Kauppinen Havainto Observation Liuskekaasuesiintymiä ja varoja on ympäri maailmaa Unconventional gas resources are estimated to be as large as conventional

Kaasukäyttöisen liikenteen mahdollisuudet Parlamentaarinen liikenneverkkotyöryhmä 6.4.2017 06/04/2017 Jukka Metsälä 2 KAASUKÄYTTÖINEN LIIKENNE SUOMESSA Tällä hetkellä Suomessa on noin 2 500 kaasua polttoaineena Polttoaine.netin hintatiedot pivitetn autoilijoiden ja muiden asiasta kiinnostuneiden ilmoittamien tietojen perusteella. Hintatiedot pysyvt nkyvill 5 vuorokautta ilman uutta pivityst.

Biokaasu sopii jopa auton polttoaineeksi - Keskisuomalaine

Julkisella sektorilla toimii myös monia isoja biokaasutoimittajia, joista suurin yksittäinen toimija on Ämmässuon kaatopaikka, joka tuottaa jopa 100 GWh/a energiaa hyötykäyttöön muun muassa lähelle rakennettavan asuinalueen Histan lämmitykseen. 22.10.2015 Gasum Tuomas Niskanen 1 BIOKAASUMARKKINOIDEN KEHITYS SUOMESSA BIOLAITOSYHDISTYKSEN JUHLASEMINAARI 21-22.10.2015 22.10.2015 Gasum Tuomas Niskanen 2 Biokaasun tuotanto jäteraaka-aineista MÄKIKYLÄ,

Biokaasu auton polttoaineena Ruotsissa SAMK Finn

 1. Vuonna 2018 Suomessa tuotettiin biokaasua noin yhden terawattitunnin edestä. Tuotanto olisi mahdollista kasvattaa enimmillään noin 10 terawattituntiin vuodessa. Suomen tieliikenteen vuosikulutus on nykyisin noin 45 terawattituntia.
 2. Biokaasu on kaasuseos, jota syntyy kun biomassaa hajotetaan anaerobisesti mädättämällä. Biokaasu sisältää 60-65 % metaania (CH4) ja 30-35 % hiilidioksidia (CO2). Lisäksi biokaasussa on muun muassa vettä (H2O), typpeä (N2), happea (O2), vetyä (H2), ammoniakkia (NH3) ja rikkivetyä (H2S)..
 3. taan • Paikallisen liikennebiokaasutuotannon elinkeinovaikutuksia; • Kaasun puhdistusta ja jakelua varten..
 4. Pakistanilainen perheenäiti Nabela Zainab luonnehtii biokaasun tuloa merkittäväksi elämänmuutokseksi. Biokaasu keventää naisten taakkaa Pakistanissa
 5. Esimerkiksi Lahdessa syksyn jäteomenoista tuotettu biopolttoainemäärä vastaa parinkymmenen kaasuauton vuotuista polttoaineen kulutusta

MAINOS - [Mainos Gasum] Biokaasu haastaa bensan HS

 1. Biokaasu käyttöön: New Hollandin ensimmäiset metaanitraktorit markkinoille kahden tai kolmen Traktoreissa voidaan käyttää polttoaineena vain metaania eli maakaasua tai puhdistettua biokaasua
 2. en vaatisi rakenteiden purkamista, mikä ei lakisääteisessä autokatsastuksessa onnistu. Volkswagen-konseriin kuuluvat merkit ovat Volkswagen, Skoda, Audi ja Seat.[14]
 3. Biokaasu on uusiutuvaa energiaa ja se on osa tulevaisuuden kiertotaloutta. Biokaasua käytetään kiinteistöjen ja kotien lämmitykseen, kaasukäyttöisten autojen polttoaineena, kotitalouksien..
 4. TÄYTTÄ KAASUA ETEENPÄIN, KESKI-SUOMI! Jyväskylä 10.12.2009 Gasum Oy Myyntipäällikkö Jussi Vainikka jussi.vainikka@gasum.fi
 5. EU:n tavoitteiden mukaan biopolttoaineiden osuus liikenteen polttoaineista tulisi olla vähintään 5,75 % vuonna 2010, 10 % vuonna 2020 ja jopa 25 % vuonna 2030.[16] Toisena tavoitteena on kaasujakeluverkosto, jossa asemia on vähintään 120 kilometrin välein.

Biokaasu Keski-Suomi - Posts Faceboo

 1. en alkoi Helsingissä 1930-luvulla Rajasaaren ja Kyläsaaren vedenpuhdistamoilla ja kaasua siirrettiin Helsingin kaupunkikaasuverkostoon. Sota-aikana liikennepolttoaineista oli pulaa, joten Kyläsaaressa 1941 ja Rajasaaressa 1943 avattiin liikennebiokaasun tankkauspaikat. Autojen muuntosarjat sekä paineistus- ja tankkaustekniikan toimitti AGA eli silloinen Ab Gasaccumulator Oy, joka myös hoiti tankkausliiketoi
 2. Kertokaa havaintonne bensan ja dieselin hinnoista hintailmoituslomakkeella, shkpostilla osoitteeseen postmaster(at)webmoon.fi tai tekstiviestill numeroon 0400420617, KIITOS !
 3. BIOKAASUA METSÄSTÄ Biokaasun tuotanto tuo työpaikkoja Suomeen KOTIMAINEN Puupohjainen biokaasu on kotimaista energiaa. Raaka-aineen hankinta, kaasun tuotanto ja käyttö tapahtuvat kaikki maamme rajojen
 4. Julkisen sektorin tulee toimia aktiivisesti ja avustaa infrastruktuurin luomisessa, jotta yksityisyritykset saadaan mukaan ja biokaasu yleistymään liikenteen polttoaineena
 5. Biokaasu voi olla tällä hetkellä ympäristöystävällisin vaihtoehto, arvioi johtava tutkija Se soveltuu fossiilisen polttoaineen tilalle dieselautoon ilman mitään teknisiä muutoksia

Biokaasu ja maakaasu Scania Suom

Suuri osa Suomessa käytössä olevista ajoneuvoista on bi-fuel-ajoneuvoja. Suomessa oli maaliskuussa 2020 n. 40 kaasutankkausasemaa, joiden sijainti painottuu Etelä-Suomeen. Pohjoisin asema sijaitsee Oulussa. [27] Asiasanat: Biometaani, biokaasu, liikennepolttoaine, jakeluverkosto, maatilakokoluokan Kyselytutkimus osoitti, että halukkuutta biokaasun käyttöön polttoaineena olisi, mutta kovin kaukaa ei..

Virolahden biokaasulaitokselta biokaasua jakeluverkkoon 12.11.2015 Haminan Energia Oy Perustettu 23.3.1901 Maakaasun jakelu aloitettiin 3.12.1982 Haminan Energia Oy:ksi 1.9.1994 Haminan kaupungin 100% Biopolttoaineiden ympäristövaikutuksista Kaisa Manninen, Suomen ympäristökeskus Uusiutuvan energian ajankohtaispäivät 3.12.2013 Eikö ilmastovaikutus kerrokaan kaikkea? 2 Mistä ympäristövaikutuksien arvioinnissa Ympäristöliiketoiminnan kasvava merkitys Case: Biovakka Suomi Oy biohajoavien jakeiden käsittelijä, biokaasun ja kierrätysravinteiden tuottaja Mynälahti seminaari, Livonsaari 5. elokuuta 2011 Harri Hagman Raaka biokaasu sisältää metaanin ohella myös muita kaasuja, lähinnä hiilidioksidia ja vetyä. Puukaasun etuna on, että se sopii polttoaineena varsin vähäisin muutoksin kaikkiin bensiiniautoihin Raaka-aineista riippuen materiaalia hajotetaan reaktorissa välillä sekoittaen 15–50 päivän ajan. Biokaasun talteenotto vähentää syötteelle tyypillisiä hajuhaittoja ja vähentää metaanipäästöjä ympäristöön. Järjestelmästä saa sähköä, lämpöä ja lämmintä vettä maatalouskäyttöön.

Biopolttoaineilla, kuten biokaasulla, liikenteen kasvihuonekaasupäästöjä voidaan alentaa. Biokaasun ajoneuvokäyttö on puhdistamisen jälkeen helppoa. Ruotsissa ajoneuvokäyttö on yleistä, muun muassa Linköpingin kaikki linja-autot toimivat sillä. Suomessa maa-/biokaasuautoja maahantuovat muun muassa Fiat, Iveco, Volkswagen, Mercedes-Benz ja Opel sekä aiemmin myös Volvo. Suomessa on tällä hetkellä lähes 20 kaasuauton tankkausasemaa. Muut tuotannossa käytetyt polttoaineet ovat kaasu ja öljy. Biokaasu toimitetaan maakaasuverkon kautta. Öljyä käytetään lähinnä voimaloiden käynnistyksiin sekä vara- ja tukipolttoaineena Biokaasu liikenteessä. Biokaasusta saatava biometaani ja maakaasu ovat kemiallisesti sama polttoaine. Maakaasu on fossiilinen polttoaine ja biometaani on uudistuva ja paikallinen Energian tuotanto ja käyttö Mitä on energia? lämpöä sähköä liikenteen polttoaineita Mistä energiaa tuotetaan? Suomessa tärkeimpiä energian lähteitä ovat puupolttoaineet, öljy, kivihiili ja ydinvoima Kaukolämpöä

Biokaasun suosio kasvaa, mutta miksi liikenne Sveriges Radi

LIIKENNEKAASUT JA ASEMAVERKOSTO PORI 24.05.2016 24.05.2016 Gasum Oy Jussi Vainikka 1 24.05.2016 Gasum Oy Jussi Vainikka 2 Gasum s year 2015 24.05.2016 Gasum Oy Jussi Vainikka 3 24.05.2016 Gasum Oy Jussi 17 Miten? Puhtaan energian ohjelma: 2025-tavoitteiden suuntaviivoja (osana energia- ja ilmastostrategian päivitystä) ÖLJY: vähennetään n. 20% (nykyarvo n. 1 mrd /v) KIVIHIILI: voimalakäyttö syrjäytetään pääosin (nykyarvo n. 300 milj /v) SÄHKÖN TUONTI: syrjäytyy pääosin* (nykyarvo n. 600 milj /v) MAAKAASU: korvataan n.10% (nykyarvo n. 100 milj /v) Tieliikenne ratkaisee (3/4 vähennyksestä), loppu pääosin öljylämmityksen korvaamisesta. Lisätään panostusta kotimaisten biopolttoaineiden kehityshankkeisiin. Tuetaan uuden moottoritekniikan käyttöönottoa: infrastruktuuri sähköautoilulle, kannusteet auton ostajalle Syrjäytetään hiililauhde päästöttömällä sähköntuotannolla (ydinvoima, tuulivoima). Korvataan pääosa kaupunkien lämmöntuotannon hiilen käytöstä biovoimalla. Hyödynnetään lämpöpumppujen, aurinkolämmön ja kiinteistöjen lämpötehokkuuden mahdollisuudet. Varmistetaan kohtuuhintaisen kotimaisen sähkön saatavuus hyväksyttyjen uusien ydinvoimaloiden toteuttamisella ja tuulivoiman rakentamisella. Vuodelle 2025 korkeampi tuulivoimatavoite, n. 9 TWh. Kiinteistökohtaisen pientuotannon (aurinko- ja tuulivoima) ja kiinteistöjen energiatehokkuuden edistämisellä vähennetään ns. päivätuonnin tarvetta. Tuetaan biomassapohjaisia ratkaisuja (esim. metsäpohjainen biokaasun, bio-sng), jotka mahdollistavat tuontikaasun korvaamisen hyödyntäen nykyistä kaasuputkistoa ja voimalaitoksia. *Huom. Huippukulutuksessa ja hyvänä vesivuonna Suomi toisi jatkossakin, vastaavasti kesällä ja huonona vesivuonna veisi sähköä. Gasum Oy Pasi TorriKaasuauto on auto, jonka voimanlähteenä toimii maakaasua tai biokaasua tai näiden sekoitusta polttoaineena käyttävä moottori, joka on pohjimmiltaan samankaltainen ottomoottori kuin bensiiniautoissa.[1] Biokaasua käyttäessä kaasuautolla voidaan vähentää osaa autoilusta syntyvistä päästöistä merkittävästi. Biokaasun tuotanto ja hyödyntäminen - tilannekatsaus Sanna Marttinen Jätehuoltopäivät Scandic Hotel Rosendahl, Tampere 5.-6.10.2011 Biokaasun energiapotentiaali Suomessa Teoreettinen 24,4 TWh (metaania

Biokaasu on uudistuva bio-polttoaine ja energialähde, jonka ympäristöedut ovat huomattavat. Yleisimmin biokaa-sua hyödynnetään lämmön- ja sähköntuotannossa sekä ajoneuvojen polttoaineena Virhe: Suomen vuoden 2011 hallitusohjelmaan sivulle 48 kirjattiin biokaasun liikennekäytön edistäminen.[16][17] Neuvottelutuloksessa on kirjattu mm, että liikennepolitiikassa kiinnitetään huomiota Suomen päästövähennystavoitteisiin liikennesektorilla. Lisäksi liikenteen päästöjä tullaan vähentämään muun muassa tukemalla joukkoliikennettä, autokannan uudistumista ja suosimalla vähäpäästöisiä ajoneuvoteknologioita. Biokaasun liikennekäyttöä edistetään.

BIOKAASUN LIIKENNEKÄYTÖN TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT MARKUS KAARLELA KEHITYSPÄÄLLIKKÖ GASUM OY GASUM KEHITTÄÄ POHJOISMAISTA KAASUEKOSYSTEEMIÄ JA EDISTÄÄ KESTÄVÄÄ KEHITYSTÄ LNG-tuotantolaitos LNG-terminaali LNG-terminaali 3 LISÄARVOA SUOMELLE 2011 Gasum investoi vuonna 2011 lähes 48 miljoonaa euroa uusiin maakaasuputkiin ja biokaasun tuotantoon. Liikevaihto 1,3 Mrd euroa Liikevoitto 95,6 milj. euroa Gasum työllistää suoraan 245 ihmistä Gasum maksoi palkkoja ja palkkioita 15,6 miljoonaa euroa. Gasum toimitti maakaasua 39,1 TWh, joka on % Suomen energiankäytöstä. Gasum tutkii ja kehittää kaasualaa. Gasumin kaasurahasto jakaa apurahoja. GASUMIN OMISTAJAT Fortum 31 % Suomen valtio 24 % Gazprom 25 % E.ON 20 % Gasum Oy Pasi Torri 3 24.10.2013 Gasum Jussi Vainikka 1 BIOKAASULLA LIIKENTEESEEN GASUMIN RATKAISUT PUHTAASEEN LIIKENTEESEEN HINKU LOHJA 29.10.2013 24.10.2013 Gasum Jussi Vainikka 2 Kaasu tieliikenteen polttoaineena Bio- ja

Orgaanisten lannoitevalmisteiden tuotanto Honkajoen ja Huittisten biokaasulaitoksilla Viljelijätilaisuudet 12.3.2018 GASUM KEHITTÄÄ POHJOISMAISTA KAASUEKOSYSTEEMIÄ JA EDISTÄÄ KESTÄVÄÄ KEHITYSTÄ Tornio Biokaasu otettiin energialähteeksi Forssan lasivillatehtaalla jo vuonna 2010. Vuonna 2010 Saint-Gobain -konserniin kuuluva Isover korvasi fossiilisen polttoaineen.. Biokaasu on Suomessa huonosti tunnettu liikenteen polttoaine, vaikka se on monella tapaa vastaus energiaomavaraisuuteen, liikenteen ilmasto- ja hiukkaspäästöihin sekä autoilun kustannuksiin - Tuottaisi polttoaineen noin 3 100 henkilöautolle (4,5 kg biometaania/100 km tai Kainuun biokaasu- ja biometaanipotentiaali; maatalouspohjaisten jakeiden potentiaali Biokaasu on kotimaista energiaa, jolla voi vahvistaa Suomen energiaomavaraisuutta ja luoda lisää työllisyyttä. Samalla voi hyödyntää muun muassa energiakasveja biokaasuprosessissa ja maaseudun elinvoimaisuus lisääntyy.

Fossiiliset polttoaineet ja turve Parlamentaarinen energia- ja ilmastokomitea 23.4.2014 Energian kokonaiskulutus energialähteittäin (TWh) 450 400 350 300 250 200 150 100 50 Sähkön nettotuonti Muut Turve Kaasuautolla ei viitata nestekaasua polttoaineenaan käyttäviin ajoneuvoihin, sillä nestekaasun sisältämällä propaanilla on keskeisesti erilainen koostumus kuin paineistetulla tai nesteytetyllä maakaasulla.[6]

8 Gasum mukana Biovakka Suomi Oy:ssä Gasum omistaa 20 %:n osuuden Biovakka Suomi Oy:sta, jolla on kaksi toiminnassa olevaa biokaasun mädätyslaitosta kaasuverkon ulkopuolella: Vehmaa vuodesta 2004 asti, kapasiteetti 25 GWh/a, jätevirta t/a Turku vuodesta 2009 asti, kapasiteetti 25 GWh/a, jätevirta t/a Turun biokaasubussihanke Turun kaupunki selvittää parhaillaan mahdollisuutta aloittaa biokaasubussien käyttö lähiliikenteessä v2014 sekä samalla perustaa biokaasun julkinen tankkauspiste Turkuun. Toiminta perustuisi Biovakan Turun biokaasuntuotantoon. Biovakka Suomi aloittaa YVA-menettelyn laitoksen käsittelykapasiteetin lisäämisen mahdollistamiseksi Gasum Oy Pasi Torri 8 KAASU LÄMMÖNLÄHTEENÄ MAA- JA BIOKAASUN MAHDOLLISUUDET 2 1 Luonnonkaasusta on moneksi 3 Gasumin kaasuverkosto kattaa puolet suomalaisista Korkeapaineista kaasun siirtoputkea 1 286 km Matalan paineen jakeluputkea Jos epäilet koronavirustartuntaa, tee Omaolo-arvio sähköisesti Omaolo. biokaasu. / biokaasu. Pahoittelut, hakusi ei tuottanut tuloksia 10 Espoon Suomenojan biokaasulaitos Gasum aloittaa HSY:n Espoon Suomenojan jätevedenpuhdistamon tuottaman biokaasun jalostamisen ja syöttämisen kaasuverkkoon marraskuussa HSY:n Suomenojan jätevedenpuhdistamo käsittelee asukkaan jätevedet Espoosta, Kauniaisista, Vantaan länsiosista sekä Kirkkonummelta Jätevesilietteistä tuotetaan mädättämällä vuodessa n. 3 Mm3 biokaasua, joka jatkossa jalostetaan ja syötetään kaasuverkkoon HSL voi hyödyntää paikallisesti tuotetun biokaasun pääkaupunkiseudun joukkoliikenteessä kaasubussien polttoaineena Suomenojan laitos tuottaa vuodessa noin 20 GWh biokaasua, joka riittäisi noin 50 kaasubussin vuotuiseen käyttöön Gasum Oy Pasi Torri 10Direktiivi pohjautuu tavoitteeseen saada sähkö- ja kaasuautojen määrä kasvamaan, sillä fossiilisiin polttoaineisiin perustuva liikenne tuottaa suuren määrän kasvihuonekaasuja ja pienhiukkaspäästöjä. Lisäksi tavoitteena on vähentää liikenteen öljyriippuvuutta kotimaassa tuotettujen vaihtoehtoisten polttoaineiden ja sähkön avulla. EU:ssa pyritään siihen, että 40 prosenttia käytetyistä polttoaineista on uusiutuvia vuonna 2030.

 • Födelsebok finland.
 • Samsung xcover 2 käyttöohje.
 • Kodin helga kokemuksia.
 • Sandler finland.
 • Mistä viisumi tansaniaan.
 • The binding of isaac rebirth items.
 • Papillooma rinnassa hoito.
 • Ktm tutkinto etänä.
 • Karvinen 3.
 • Lasten lahjat.
 • Sieniretki vantaa 2017.
 • Makrosomia vauva.
 • Korhonen kiinteistöhuolto.
 • Andjei sapkowski.
 • Turun linnan kummitus.
 • Enterorokko aikuisella.
 • Buff jälleenmyyjät.
 • Päänsärky herättää yöllä.
 • Prinsessan madeleine får tvillingar.
 • Itänyt sipuli voiko syödä.
 • Miten joulupukin porot lentää.
 • Callisto moon.
 • Sisustustekstit englanniksi.
 • Jared martin.
 • Ip57 water resistance.
 • World scout jamboree 2019 price.
 • Xml version tag.
 • Konsernin muodostuminen.
 • Maalämpöpumpun hyötysuhde.
 • Pylpyrä hinta.
 • Raksilan uimahalli kuolema.
 • Kohdunsuu synnytyksen jälkeen.
 • Härskit joulupukki vitsit.
 • Balmuir monterosa huivi.
 • Naimisiin turkkilaisen kanssa.
 • Liekkipiirakka.
 • Passikuvat tampere verkkokauppa.
 • Hamburgerbröd brioche recept.
 • Flygplats nära yellowstone.
 • Opiskelija viisumi.
 • Elintarviketeollisuus turku.