Home

Opinnäytetyö tulosten esittäminen

HOITOTIEDE-LEHTI Artikkelin mallipohja ja kirjoitusohjeet (Päivitetty 6.1.2016) Yleiset artikkelin asetukset ja ohjeet: Käsikirjoituksen pituus: korkeintaan 4000 sanaa sisältäen tiivistelmän, tekstisivut, Tältä sivulta löydät harjoittelupaikkoja, Trainee-ohjelmia ja opinnäytetyö- tai oppisopimuspaikkoja tarjoavia tahoja. Muista katsoa myös Rekrytointi.com-palvelun avoimet työpaikat sekä harjoittelu..

Video: Opinnäytetyö, Maaseutuelinkeinot - Hämeen ammattikorkeakoul

Opinnäytetyö AMK Suullinen esittäminen

Word ohje Word2010 Jari Laru, yliopisto-opettaja Asko Pekkarinen, lehtori Kasvatustieteiden tiedekunta, Oulun yliopisto, 2012 Sisällys Sivuasetukset... 1 Marginaalit... 1 Osion luominen sisällysluetteloa Opinnäytetyö on prosessi, johon kuuluvat tieto- ja taitoperustan hankkiminen, aiheen valinta, tutkimustyön suunnittelu ja toteutus, raportointi ja työn esittäminen sekä opinnäytetyön arviointi Ohjeet tutkimussuunnitelman kirjoittamiseen Marja Silenti FM, Timo Lenkkeri LK, DI Opiskelijanumero: 12345678 Helsinki 18.11.2005, viimeksi päivitetty 31.05.2011, 17.12.2012 Tutkimussuunnitelma Ohjaaja: Neljä skenaariota EUR / USD-kurssista Ranskan ensimmäisen vaalikierroksen tulosten perusteella (1). 03. maaliskuuta 2020 1088

Opinnäytetyön ohjeet 5

Selvitä tarvitsetko opinnäytetyöllesi tutkimusluvan. Esimerkiksi Oamkin opiskelijoita tai henkilökuntaa koskevaan tutkimukseen tarvitset luvan.9 7 Käsittelylukujen esimerkkitapauksena voitaisiin tarkastella vaikkapa yritykselle toteutettua markkinointitutkimusta. Teoreettinen osuus muodostuisi tällöin tutkimuksen aihepiiriin (esim. asiakastyytyväisyys) liittyvistä teorioista sekä tutkimuksen toteuttamisperiaatteisiin (markkinointitutkimus) liittyvistä teorioista. Käytännön työn osuudessa vastaavasti selostettaisiin käytännössä toteutettu tutkimus eri vaiheineen Tulokset Tällainen erillinen kappale ei ole välttämätön läheskään kaikissa opinnäytetöissä. Tulokset tulee esiteltäviksi erillisessä kappaleessa lähinnä sellaisissa opinnäytetöissä, joihin liittyy jokin tutkimus. Tutkimus voi perustua kirjallisuuteen tai sitten edellä selostettuun käytännön työn osuuteen. Esimerkkitapauksena voitaisiin mainita tuo edellä esitetty yritykselle toteutettu markkinointitutkimus. Tässä kappaleessa esiteltäisiin selkeästi, johdonmukaisesti ja totuudenmukaisesti käytännön työn osuudessa eli toteutetussa tutkimuksessa saavutetut tulokset eli löydökset Johtopäätökset Johtopäätöksissä luodaan kokonaiskuva opinnäytetyöprosessista ja sen onnistumisesta. Tässä yhteydessä palataan johdannossa esitettyyn ongelmanasetteluun ja tarkastellaan, millaisia ratkaisuja työssä on saatu aikaan. Johtopäätökset tulee johtaa työssä aikaisemmin esitettyjen asioiden perusteella eikä johtopäätöksissä saa tuoda esiin enää uusia asioita. Johtopäätöksissä ei saa enää olla lähdeviittauksia sellaiseen kirjallisuuteen, jota ei ole aikaisemmin esitelty. Esimerkkitapauksena voitaisiin tarkastella vielä tuota edellä esitettyä yritykselle toteutettua markkinointitutkimusta. Johtopäätöksissä voitaisiin palata johdantoon siten, että pohdittaisiin mitä opinnäytetyöllä tavoiteltiin. Sen jälkeen edellisessä kappaleessa jo esitetyistä tutkimustuloksista luodaan näkemys siitä, millaisen vahvistuksen tai uuden näkemyksen ne antoivat opinnäytetyön tavoitteisiin. Esimerkiksi asiakastyytyväisyyden suhteen voitaisiin

Johtopäätösten ja pohdinnan kirjoittaminen opinnäytetyöhös

Tekstin rakenne ja prosessimainen työskentely Kandidaattiseminaarin kielikeskuksen osuus, tekstipaja 1 tiina.airaksinen@aalto.fi Tekstipajat ja kypsyysnäyte Kaksi tekstipajaa: 1. paja kesäkuussa ja 2. Tutkinto: Hiusalan perustutkinto Tutkinnon osan nimi ja laajuus: Ekologiset hiuspalvelut 15 osp, paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva tutkinnon osa KESKEISET ASIAT 1. Kuvaus osaamisen tunnustamisen Tutkielman kirjoittaminen Tutkimuskysymyksen matka tutkimukseksi Jaana Ristimäki YH7 Global Citizenship Espoon yhteislyseon lukio 2014 Sisällysluettelo 1 Tutkielman aloittaminen ja disposition laatiminen

Opinnäytetyön rakenne

11 9 Määrällisesti opinnäytetyötä varten voi suositella koottavaksi vähintään viisi kunnon lähdettä: kirjoja, artikkeleita, tutkimusraportteja, haastatteluja, ohjeita jne. Ylärajaa lähteiden määrälle ei ole. Lähdeluettelossa kirjoista ilmoitetaan tekijä(t) suuraakkosin, julkaisuvuosi, kirjan nimi kursiivilla ja painos, suomentaja suuraakkosin, mahdollinen julkaisusarjan nimi ja numero, kustantaja ja painopaikka. Lähdeluettelossa lehtiartikkeleista ilmoitetaan artikkelin kirjoittajan nimi suuraakkosin, artikkelin julkaisuvuosi, artikkelin nimi, lehden nimi, lehden numero tai päivämäärä sekä sivu(t), joilla artikkeli on. Harvinaisemmat lähdetyypit tulisi kirjoittajan itse luonnehtia lähdeluetteloon: esite, suullinen tiedonanto, ilmaisjakelulehti, haastattelu jne. Malli haastattelun merkitsemisestä löytyy liitteestä 2. Internet-lähteet lähdeluettelossa Internet-dokumentteihin pätevät samat säännöt kuin kirjallisiinkin: lähde tulee olla löydettävissä ja sen sisältö tarkistettavissa. Lähdeluettelossa Internet-lähteestä ilmoitetaan Kirjoittaja(t), sivuston ylläpitäjä tai vastuuhenkilö suuraakkosin. Julkaisuvuosi Sivun otsikko kursiivilla. [viittaamisen ajankohta]. Saatavissa: verkko-osoite. Jos kirjoittajan nimeä ei mainita, kirjoittajaksi voidaan merkitä dokumentista vastuussa oleva organisaatio. Organisaatio merkitään myös, jos kirjoittaja on alias (esim. Webmaster). Verkko-osoitteessa ei saa olla alleviivausta eli tekstinkäsittelyohjelman tekemää linkkiä. (ei näin: vaan näin Pitkä verkko-osoite voitaneen rivittää katkaisemalla se välilyönnillä kahteen osaan kauttaviivan jälkeen. Liittessä 2 esimerkkejä Internet-lähteiden merkitsemisestä. Opinnäytetyö-prosessin eteneminen 7. Työn ja sen tulosten esittely. Olet lämpimästi tervetullut seuraamaan esittelyä Faktoja preesens-muodossa: Yritys X:llä ei ole tällä hetkellä selkeää visiota tai missiota. Yritys ei käytä hyväkseen sosiaalista mediaa tuotteidensa myynnissä. Matematiikan kirjoittamisesta Asiasisältö Tärkeintä kaikessa on, että kaiken minkä kirjoitat, niin myös itse ymmärrät. Toisin sanoen asiasisällön on vastattava lukijan pohjatietoja. Tekstin täytyy olla Haun tulokset 9159 kpl. Nettimoto.com on moottoripyörien suurin myyntisivusto. Tulosten ja myös palvelun perusteella voimme suositella Nettix:n markkinapaikkoja

KEMI-TORNION AMMATTIKORKEAKOULU Kirjallinen tehtävä Kirjallisen tehtävän laatimisen ohjeet ja mallipohja Jouko Uusitalo Ohje KEMI 2012 2 TIIVISTELMÄ KEMI-TORNION AMMATTIKORKEAKOULU, Koulutusala Tekijä(t): VI Tutkielman tekeminen Mikä on tutkielma? Tutkielma on yhden aiheen ympärille rakentuva järkevä kokonaisuus. Siitä on löydyttävä punainen lanka, perusajatus. Tutkielma on asiateksti. Se tarkoittaa, että Opiskelija informoi yksikön henkilöstöä opinnäytetyöstä ja siihen liittyvistä käytännön asioista. Tiedottamisen käytännön järjestämisestä sovitaan yksikön henkilöiden kanssa.    Eläinlääketieteen lisensiaatin tutkielma Seminaarityöskentelyohjeet Eläinlääketieteellinen tiedekunta Helsingin yliopisto 2017 1 Yleistä Eläinlääketieteen lisensiaatin tutkielman seminaarityöskentelyyn Opinnäytetyö toteutettiin Mikkelin ruoka- ja puhtauspalveluiden toimeksiantona osana Tuottava ja tehokas ammattikeittiö -hanketta. Opinnäytetyön tavoitteena oli kehittää ruoka..

Tulosten esittäminen

Tulosten esittäminen -keskustelufoorumi Tulosten esittäminen on aina yksi tutkimuksen toteuttamiseen liittyvä olennainen asia. Keskustelufoorumilla oli mahdollista esittää ajatuksia.. Venäjä antoi marraskuussa 2017 lain VPN-verkkojen kieltäminen maassa, kritiikin esittäminen digitaalisten vapauksien rapauttamisesta maassa Hyväksytty opinnäytetyö Hyväksytty opinnäytetyön tulosten esitys seminaarissa ja toisen opinnäytetyön suullinen ja kirjallinen vertaisarviointi sekä osallistuminen kahdeksaan seminaariin

Suosittuja artikkeleja

0P0000T1BS - yleiskatsaus. Tällä sivulla käyttäjät on asetettu järjestykseen heidän NN (L) Euro Liquidity - S Cap EUR-rahastoon liittyvien arvioiden tulosten mukaan. Ohjeita kommentoimiseen TYÖSSÄOPPIMISEN LAATUKRITEERIT TYÖPAIKALLE Yhdessä tekemällä -hanke Yhdessä tekemällä -hanke (S10924) 1 TYÖSSÄOPPIMISEN LAATUKRITEERIT TYÖPAIKALLE Työssäoppimisen laatukriteerit työpaikalle on laadittu Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa Ohjeet opiskelijalle Opiskelija harjoittelee omassa opetustyössään ammatillisessa koulutuksessa. Opetusharjoittelussa keskeisenä tavoitteena

Opinnäytetyö :: Oulun ammattikorkeakoulu :: Opinto-opa

3 1 1. YLEISTÄ OPINNÄYTETYÖSTÄ 1.1. Opinnäytetyön tavoitteet Toisen asteen ammatillisiin perustutkintoihin liittyy valtakunnallisten opetussuunnitelman perusteiden mukaan opinnäytetyö, jonka laajuus on vähintään kaksi opintoviikkoa. Liiketalouden sekä tietojenkäsittelyn perustutkintojen perusteiden mukaan opiskelijan on osattava laatia opinnäytetyö, joka voi olla joko opintoja kokoava tai tutkinnon jonkin osaalueen erityisosaamista osoittava tehtäväkokonaisuus. Se voi olla kirjallinen työ, multimediatai hypermediatyö, selvitys, projektityö tai tuote. Tärkeä osa opinnäytetyön laatimista on oikeaoppinen ja tehokas tietotekniikan hyödyntäminen työskentelyssä. Palautettava työ pitää olla yhdessä tiedostossa. Opiskelijan on osattava suunnitella opinnäytetyönsä oman kiinnostuksensa ja ammatillisen suuntautumisensa mukaisesti. Opinnäytetyötä tehdessään hänen on osattava työskennellä omatoimisesti, johdonmukaisesti ja järjestelmällisesti. Hänen on osattava etsiä opinnäytetyössä tarvittavaa tietoa eri lähteistä ja suhtautua tietoon kriittisesti. Hänen on osattava yhdistellä tutkinnon eri osa-alueiden osaamista ja käyttää tarkoituksenmukaisia työskentelymenetelmiä. Hänen on osattava itsenäisesti ratkaista opinnäytetyöhönsä liittyviä ongelmia ja arvioida opinnäytetyön etenemistä ja sen tuloksia. Hänen on osattava esitellä opinnäytetyönsä kirjallisesti ja suullisesti. Opinnäytetyö tehdään pääsääntöisesti yksilötyönä. Se on kuitenkin mahdollista tehdä erikseen sovittaessa myös pari- tai pienryhmätyönä. Opinnäytetyön tekeminen edellyttää itsenäistä työotetta. Tekijä vastaa itse omasta työskentelystään, jota tuetaan ohjauksen avulla. Jokaisella opinnäytetyöllä on pääsääntöisesti yksi nimetty ohjaaja. Tarvittaessa opinnäytetyölle voidaan nimetä useampikin ohjaaja.Tässä kohtaa arvioit tutkimustasi: saatat keskustella ennakko-odotuksistasi tutkimustulosten mahdollisista syistä ja seurauksista sekä kuvaat ehdotuksia jatkotutkimukselle. Kirjoita pohdinta, ihan niin kuin johtopäätökset, pääasiassa preesens-muodossa. Tapahtumien tietolähteiden tulosten tulkitseminen. Kun olet yhdistänyt pikselin luetteloosi, voit nähdä, kuinka monelle tuotteelle on vastaavuus pikselisi ja luettelosi välillä, mikä tarkoittaa sitä.. Esittäminen luonnonuskontojen aikana. Ihmiset esittämässä eläimiä tai ihmisiä - näistä teatterin ja Taiteellinen esittäminen, laulu, tanssi, kertomukset ja pienoisnäytelmät on voitu merkitä muistiin..

Video: Tulosten esittäminen -k

Tämä opinnäytetyö pohjautuu Espoon kaupungin kaupunkisuunnittelukeskuksen Maankäyttöpotentiaali ja joukkoliikennekäytävät-projektiin, joka oli käynnissä vuosina 2018-2019 Ulkoiset tulokset näytetään välittömissä tuloksissa. Haettavia kenttiä, relevanttiuden arvioimista ja edistyneitä hakuominaisuuksia (kuten oikeinkirjoituksen korjausta) sovelletaan ulkoisiin tietolähteisiin.. The home of snow sports since 1910.. Analyysin tulokset eivät ole koskaan mustavalkoista luettavaa, vaan fysiologiset reaktiot ovat aina usean tekijän summa. Jos mittausjaksolle on sattunut joku normaalitilanteeseen poikkeava stressiä.. Otteita tulosten esittely-kappaleista ei ole kopioitu ja liitetty. Minä-muotoa ei ole käytetty.* Osoita myös miten nämä tulokset tarjoavat uusia tai erilaisia oivalluksia siihen, mitä jo tiedettiin

KEMI-TORNION AMMATTIKORKEAKOULU Pääotsikko Alaotsikko Mahdollisen taustaprojektin nimi Tekijä(t) Koulutusohjelman opinnäytetyö Suuntautumisvaihtoehto Insinööri(AMK) KEMI 201x Sukunimi Etunimi Opinnäytetyö Esittäminen. Opinnäytetyö esitetään julkisesti, joko JAMKssa opinnäytetyöseminaareissa tai vastaavissa opinnäytetyön esitystilaisuuksissa tai toimeksiantajan luona järjestetyssä tilaisuudessa , sosiaali- ja terveysalan perustutkinto 1 1 Aikuisten ammatilliset näyttötutkinnot Sinä voit osoittaa eli näyttää ammattitaitosi, kun teet näyttötutkinnon. Näyttötutkinnon jälkeen voit saada tutkintotodistuksen, Kyselyn tulosten mukaan suojavälineistä on ajoittaista tai jatkuvaa puutetta noin kolmanneksessa työpaikoista. Ajoittaisia puutteita esiintyy hieman useammin koronapotilaita hoitavissa yksiköissä kuin..

Tulosten esittäminen — Moniviesti

 1. TUTKIELMA 5 OP 402964A Oulun yliopisto Täydentävien opintojen keskus Avoin yliopisto Kevät 2016 Aikataulu Orientaatiojakso 21.3.-3.4.2016 Opponointijakso 2.5.-29.5.2016 Opintojakso päättyy 29.5.2016 Tutkielman
 2. 2 SISÄLLYS 1. YLEISTÄ OPINNÄYTETYÖSTÄ Opinnäytetyön tavoitteet Aiheen valinta Kirjallisen raportin laajuus OPINNÄYTETYÖN KIRJALLINEN OSUUS Muotoseikat Kirjallisen osuuden sisältö Kansilehti Sisällys Johdanto Käsittelyluvut Tulokset Johtopäätökset Lähteet Liitteet Kuviot ja taulukot Tekstiviitteet OPINNÄYTETYÖN ARVIOINTI LÄHTEET LIITTEET
 3. en sanalle. Synonyymit.fi, ilmainen synonyymisanakirja netissä. Etsi toista sanaa tai katso esittä
 4. Tulokset ja kokelaan arvostellut koesuoritukset annetaan kokelaalle ja alle 18-vuotiaan kokelaan huoltajalle nähtäväksi Opetushallituksen Oma Opintopolku -palvelussa 15.11.2019 klo 9.00 alkaen

PKSHP JULKAISUOHJEET SISÄLLYSLUETTELO Toimintaperiaatteet Yleistä Kirjoitusohjeet o 1. Etukansi o 2. Nimiölehti o 3. Tekijämerkintä o 4. Kuvailulehti ja tiivistelmä o 5. Kirjallisuusluettelo ja -viitteet Koivisto, Kaisa & Aro, Päivi 2019. Ammattikorkeakoulun opinnäytetöiden eettiset kysymykset. ePooki. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut 72. 13 11 Tekstiviitteet pitää merkitä paikoilleen heti tekstin luonnosteluvaiheessa. Tällöin lopullinen työ helpottuu huomattavasti eikä myöhemmin tule ongelmia sen selvittämisestä, mistä mikäkin tieto on peräisin. Tekstiviitteisiin sisällytetään tekijän sukunimi, teoksen painovuosi, kaksoispiste ja välilyönti, sivunumero (viitteen tulee aina kohdistua vain yhteen sivuun) ja piste, mikäli tekstiviite liittyy useampaan kuin yhteen virkkeeseen. Jos tekstiviite liittyy vain yhteen edellä olevaan virkkeeseen, piste merkitään viitteen ulkopuolelle. Esimerkki tekstiviitteestä, jossa viitataan useampaan virkkeeseen: Markkinointi on nykynäkemyksen mukaan enemmän kuin markkinointi-, mainos- ja suunnittelutoimintaa sekä myyntiosastojen ja markkinointi-ihmisten toimintaa. Se on osa yrityksen kokonaisstrategiaa. (Kuusela 1998: 17.) Esimerkki tekstiviitteestä, jossa viitataan vain yhteen edeltävään virkkeeseen: Asiakkuudenhallinnan tavoitteena on hallita nykyisiä asiakkuuksia paremmin yleisen kilpailukyvyn ylläpitämiseksi (Mäntyneva 2001: 29). Jos kirjoittajan nimi mainitaan tekstissä, viite voidaan merkitä välittömästi. Nimeä ei silloin toisteta. Kuusela (1998: 54) korostaa palveluun käytettävän ajan ja odotusajan merkitystä Jos teoksella on kolme tai useampia tekijöitä, heidät merkitään viitteeseen vain ensimmäisellä mainintakerralla. (Korkeamäki Lindström Ryhänen Saukkonen Selinheimo 2002: 35.) Myöhemmin riittää ensimmäinen nimi ja lyhenne ym. (Korkeamäki ym. 2002: 35.) OPINNÄYTETYÖN ANALYSOINTI Tommi Pihlainen Pasi Vähämartti Raportti Joulukuu 2006 Informaatioteknologian instituutti 1 SISÄLTÖ 1 TEHTÄVÄNKUVAUS...2 1.1 Tehtävät ja tavoite...2 1.2 Tutkimusaineisto...2 2 Opiskelijalla tulee olla opettajan hyväksyntä aiheesta ennen ensimmäistä yhteistyötapaamista. Opiskelijan ja yhdyshenkilöiden välisessä tapaamisessa täsmennetään aihetta ja näkökulmia sekä sovitaan yhteistyötavoista; aineistonkeruusta, aikatauluista, tiedottamisesta jne. Toiminnalliseen opinnäytetyön (esim. tuote) liittyen täytetään oppilaitoksen ohjeistuksen mukainen aiesuunnitelmalomake. Aiesuunnitelman allekirjoittaa opiskelija ja yksikön yhdyshenkilö tai koordinaattori.    

Työssäoppiminen (ammattillinen peruskoulutus) ja työpaikkaohjaajan tehtävät Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu Työssäoppiminen ammatillisessa peruskoulutuksessa Kaikissa toisen asteen 83450 Internetin verkkotekniikat, kevät 2002 Tutkielma TTKK 83450 Internetin verkkotekniikat Tekijät: Ryhmän nro: Opinnäytetyö (hoitotyö). Kurssi on tarkoitettu syksyllä 2018 ja sen jälkeen opinnäytetyön aloittaville hoitotyön Opinnäytetyö - Riikan ohjattavat. IB-140E-2004 Information Technology Skills Lähteisiin viittaaminen ja lähdekritiikki LÄHDEKRITIIKKI Lähdekritiikki on tiedonlähteiden arviointia. Lähdekritiikillä tarkoitetaan siis sen arvioimista, voiko tiedontuottajaan (siis esimerkiksi kirjan, Aloita pohdinta tutkimussuunnittelusi pätevyydellä. Käsittele sitten tuloksia ja osoita vastasivatko ne odotuksiasi. Tässä osiossa annat selityksen odotusten täyttymiselle tai sille, että ne eivät täyttyneet.

OPINNÄYTETYÖ. Oulaisten ammattiopisto. Yleistä. Tehdään yleensä opintojen loppuvaiheessa. Perustuu kaikkeen siihen tietämykseen ja taitoon, jotka on omaksuttu opiskelun aikana Palkkatoiveen esittäminen voi nopeasti korvaan kuulostaa kompakysymykseltä: Kuinka paljon rahaa uskot ansaitsevasi?. On hyvin tavallista tuntea epävarmuutta asian edessä Opinnäytetyö ja kypsyysnäyte. Lääketieteellisen tiedekunnan tutkinto-ohjelmien alemman ja ylemmän korkeakoulututkinnon opinnäytetöiden julkaisun periaatteet (kandidaatin tutkielmat, Pro gradu.. Myös laivanrakennuksen tukitoiminnoissa tarvitsemme uusia osaajia. Tarjoamme. Opinnäytetyö on hyvä mahdollisuus tutustua laivanrakennukseen ja luoda ura Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille Hyväksytty 1.0/27.8.2009 Johtoryhmä Opetussuunnitelma 2.0/24.06.2010 2 (20) Sisällysluettelo 1 Tietoa Ammattiopisto

OHJE OPINNÄYTETYÖN LAATIMISESTA - PDF Free Downloa

 1. taympäristössä - olosuhteissa, joissa perinteisten..
 2. Pääsääntöisesti opinnäytetyö tehdään yhteistyössä työelämän kanssa. Opinnäytetyötä kutsutaan myös lopputyöksi. Lue alta lisää opinnäytetyön tavoitteista, tekemisestä ja arvioinnista
 3. en
 4. Opiskelija kirjoittaa opinnäytetyöstään raportin oppilaitoksen ohjeiden mukaisesti hyvää ammattietiikkaa noudattaen. Terveydenhuollossa korostuu vaitiolovelvollisuus ja intimiteettisuoja, joka on huomioitava myös opinnäytetöiden raportoinnissa, aineiston käsittelyssä ja tulosten esittämisessä. Valmistuneesta opinnäytetyöstä tulee julkinen sen hyväksymisen jälkeen. Opiskelija toimittaa mahdollisen tuotteen ja opinnäytetyön loppuraportin sähköisenä koordinaattorille ja ko. yksikköön sekä esittelee sopimuksen mukaisesti työnsä. Työn valmistumisesta tulee ilmoittaa tulosalueen opetuskoordinaattorille, joka huolehtii tutkimuksen päättymistietojen kirjaamisesta diaariin. 
 5. nan seuraamisen. Diaaroinnista vastaa klinikkasihteeri, jolle luvanmyöntäjä toimittaa hyväksytyn tutkimusluvan. Klinikkasihteeri lähettää postitse opiskelijalle myönnetyn tutkimusluvan ja kopion luvan myöntäjälle sekä opetuskoordinaattorille. Tämän jälkeen opiskelijalla on oikeus aloittaa opinnäytetyön teke
 6. Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty Tutkimussuunnitelma Miten se tehdään? 2016 Tutkimussuunnitelma Tutkimussuunnitelma on käsikirjoitus, joka kuvaa tutkimuksen olennaisimmat asiat. Sitä seuraamalla tutkija

OPINNÄYTETYÖOHJE YLEMPI AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO 16.3.2005 2 SISÄLTÖ 1. Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opinnäytetyö 2. Opinnäytetyöprosessi 3. Opinnäytetyön arviointi 4. Opinnäytetyön julkaiseminen HARJOITTELURAPORTIN KIRJOITUSOHJE Liiketalouden koulutusala HARJOITTELURAPORTIN KIRJOITUSOHJE SISÄLTÖ 1 HARJOITTELURAPORTIN RAKENNE JA ULKOASU.. 3 1.1 Rakenne. 3 1.2 Ulkoasu 3 2 HARJOITTELUKERTOMUS.. 4 Virhe: Jos olet saanut koulusivistyksesi suomen tai ruotsin kielellä, kirjoitat kypsyysnäytteen koulusivistyksesi kielellä. Tutkinto-ohjelmasi kieli ei vaikuta kypsyysnäytteen kieleen.

Opinnäytetyö - Edu Toke

 1. Tutkimuksesi imperfekti-aikamuodossa:: Tämä tutkimus tarkasteli sitä, onko yritys X:llä selkeä visio tai missio […] tulokset osoittivat yritys X … […] Tutkija myös analysoi …
 2. Kaikki opinnäytetyöaiheet ovat koottuna yhteiseen opinnäytetyöaihepankkiin, josta vastaa opetuskoordinaattorit. Aiheet on jaettu PPSHP:n strategian mukaisesti asiakas-, prosessi-, henkilöstö-, johtamis- ja talousnäkökulmiin.
 3. en valitsemalla valintanauhasta Kappale-kohdasta painike Näytä kaikki. Tarkista, ettei dokumentissa ole peräkkäisiä
 4. Koska opinnäytetyöt useimmiten ovat tekijänoikeudellisesti suojattuja, opinnäytetyöprosessin alkuvaiheessa on syytä sopia eri osapuolten oikeuksista ja niiden suojaamisesta. Oikeus teokseen voi syntyä opiskelijalle tai opiskelijaryhmälle yhteisesti. Oikeussuoja syntyy, kun teos on luotu. Tekijänoikeussuoja syntyy tekijänoikeuslain perusteella automaattisesti, eikä se vaadi rekisteröintiä ja muuta ilmoitusta.
 5. Sijoittaja.fi. SIJOITTAJAN TYÖKALUT. Tulosennusteet ja tulosten seuranta. 16.4.2020 10:47 | Timo Heikkilä Nordean tulosta odotetaan kylmä hiki otsalla USA:n jättipankkien heikkojen tulosten jälkeen
 6. aiheuttamiseen liittyviä asioita. Suunnitelmassa tulee pohtia myös miten eettisten periaatteiden toteutu

synonyms - Opinnäytetyö. report a problem. Wikipedia - see also. Lopputyö. Advertizing ▼. All translations of Opinnäytetyö. sensagent Opinnäytetyön suunnitelma tehdään oppilaitoksen ohjeiden mukaan opinnäytetyötä ohjaavan opettajan ohjauksessa. Opinnäytetyön suunnitelman tulee olla hyväksyttynä oppilaitoksen ohjaavalta opettajalta, jonka jälkeen opiskelija voi anoa lupaa opinnäytetyön tekemiseen. Opiskelijan tulee toimittaa opinnätetyön suunnitelma koordinaattorille ennen luvan hakemista ja tehdä mahdolliset pyydetyt muutokset suunnitelmaan.- PPSHP:n tekijänoikeuslomake toiminnallisesta opinnäyteyöstä (esim. tuote, ohje, DVD)   Opinnäytetyö: Jätehuollon kehittäminen: Case Biolan Group Euran toimipiste. Biolan on euralainen perheyritys, joka valmistaa ja markkinoi multa- ja lannoitetuotteiden lisäksi ympäristötuotteita kuten..

Opinnäytetyö: ylätunnisteen poistaminen sisällysluettelosta - YouTub

 1. en ja kuvailu
 2. en vertimo žodynas suomių - lietuvių Glosbe, žodynas, nemokamai. Peržiūrėti milions žodžius ir frazes visomis kalbomis
 3. en tablet-tietokoneella, istuu pöydän ääressä
 4. Lasi-näytteestä tutkitaan 2 tai 3 virtsan osaa, jotka saadaan peräkkäin yhdellä virtsaamisella. Ennen näytteen potilaan ei pitäisi kastellaan 3-5 tuntia In dvuhstakannoy potilaan näyte kerää virtsan..
 5. en edellyttää itsenäistä työotetta
 6. Nämä odotukset voivat olla peräisin aiheeseen liittyvästä kirjallisuudesta, mutta ne voi myös perustua omaan maalaisjärkeesi. Joka tapauksessa kuvaile miten tuloksesi sopii ensimmäisessä kappaleessa kuvaamaasi viitekehykseen (johdanto, motivaatio, teoreettinen viitekehys, ja tutkimuskysymykset tai hypoteesit).
 7. Ammattikorkeakoulututkinnon opinnäytetyö kehittää ja osoittaa valmiuksiasi soveltaa tietojasi ja taitojasi ammattiopintoihin liittyvässä käytännön asiantuntijatehtävässä.

TEHTÄVÄT LUKION KURSSEIHIN Veijo Fiskaali 2013! 1 KURSSI 1 / UI 1 - HISTORIA Kirjoitusohjeet ja arvostelu Teksti tietokoneella tuotettuna: Riviväli 1,5 Fontti: Times New Roman Fonttikoot: " Pääotsikko Summafrekvenssi saadaan siten, että lasketaan yhteen muuttujan arvon ja sitä edeltävien arvojen frekvenssit. Edellisessä liikenneväline esimerkissä summafrekvenssi ei anna mitään uutta tietoa After 17 years in business, EllisLab is shutting its doors. Rest assured, ExpressionEngine is alive and well. Thank you all VALINTAKOEOHJE, syksy 2018 LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU Insinööri (ylempi AMK), kestävä kaupunkiympäristö 1 SISÄLLYS YLEISTÄ VALINTAKOKEESTA... 2 Valintakokeen rakenne... 2 Valintakokeen osa A. Työelämälähtöisen

Tulosten raportointi ja numerotulosten esittäminen - lisätietoj

 1. en. Tulosten ilmoitta
 2. en essee on tieteellisen
 3. TERVETULOA TYÖPAIKKAOHJAAJA- KOULUTUKSEEN! 1.-2.2.2011 TI 1.2.2011 TYÖSSÄ OPPIMISEN OHJAAMINEN 8.00 -> Linjastoaamiainen (ruokala, Rustholli) 9.00 -> Työpaikkaohjaajan tietoperusta 9.30 -> Oppimis- ja
 4. nallinen opinnäytetyö  on yksi 10. TOIMINNALLINEN OPINNÄYTETYÖ  Kaksi osaa: - toi

Kvantitatiiviset aineistojen, niiden esittäminen havaintomatriisina, aineiston kartoittaminen ja visualisointi, satunnaisten tai Artikkelin, tutkielman tms. rakenne ja tulosten esittäminen Artikkelimuotoinen raportointi soveltuu opinnäytetöihin, joiden aihe on alalle erityisen ajankohtainen tai tulevaisuuteen suuntautunut tai suurta yleisöä kiinnostava. Osaamisen osoittaminen artikkelimuodossa voi antaa enemmän näkyvyyttä, jos se on tarpeellista esimerkiksi jatko-opintojen näkökulmasta. Ammatillisia tai tieteellisiä artikkeleita, joissa esitetään tutkimus- tai kehittämistyön tuloksia, voi olla yksi tai useampia. Mahdolliset julkaisukanavat valitaan ohjauskeskustelussa ammattialan ja työn luonteen mukaan. Mikäli kyseessä on useamman kirjoittajan yhteisartikkeli, on pystyttävä selkeästi esittämään, mikä on opinnäytetyön tekijän oma, itsenäinen osuus. Opinnäytetyöhön sisällytetään artikkelien lisäksi raportissa Johdanto, johtopäätökset ja pohdinta -osio. DIPLOMITYÖN KIRJOITTAMISEN OHJEET Prosessikirjoittaminen Tutkimusraportin kirjoittamisessa voidaan soveltaa iteratiivista kirjoittamistapaa, jossa kutakin jo kirjoitettua osaa käydään läpi kerta toisensa Lähettäjä: Invision. Otsikko: Insinöörin opinnäytetyö. Hakusanat: insinööri, opinnäytetyö, vehje, pyörii, saippuakuplat, tölkit, Lisää suosikkeihin

Tulokset osoittautuivat pettymykseksi, koska eniten mainittujen asioiden joukossa olivat kommunismi, KGB, mafia ja lumi. Opinnäytetyö. Belgorodin valtionyliopisto: Belgorod. Saatavilla ver-koss What's going on? Linux is borrowing unused memory for disk caching. This makes it looks like you are low on memory, but you are not! Everything is fine! Why is it doing this? Disk caching makes the.. Esittele tutkimuksesi rajoitteet uudessa kappaleessa pohdintasi sisällä. Kuvaile mitä havaintoja voit tehdä tutkimustulosten pohjalta. Nämä huomiot voivat olla sävyltään neuvoa-antavia. Kirjoitatko kirjoitelman parin tai ryhmän kanssa? Tämän helppokäyttöisen ja esimuotoillun mallin avulla voitte palauttaa tyylikkään kirjoitelman

Lasten ja nuorten kokemuksia tukihenkilötoiminnasta : Opinnäytety

 1. Ohjeet tutkimussuunnitelman kirjoittamiseen Marja Silenti FM, Timo Lenkkeri LK, DI Opiskelijanumero: 12345678 Helsinki 18.11.2005, viimeksi päivitetty 31.05.2011 Tutkimussuunnitelma Ohjaaja: HELSINGIN
 2. Näiden ohjeiden tarkoituksena on auttaa opiskelijoita opinnäytetyön tekemisessä ja opinnäytetyön ohjaajia opinnäytetyön ohjaamisessa Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä (PPSHP).  Tähän on koottu lyhyesti keskeiset opinnäytetyön tekemisen ohjeet, tarvittaessa lisätietoa saa kohdasta Tutkijoille. Huomioi Lasten ja nuorten tulosyksikön omat ohjeet.
 3. en sisällysluettelosta. Minttu Merivirta. Загрузка..
 4. Ilmoita virheestä. - bulgaria englanti espanja esperanto hollanti italia japani kreikka latina latvia liettua norja portugali puola ranska ruotsi saksa suomi tanska turkki tšekki unkari venäjä viro. - bulgaria..

Tulosten esittäminen ja niiden arviointi tilastomenetelmillä (CLT255

Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttaminen ja arviointi Työpaikkaohjaajakoulutus 3 ov Ammattiosaamisen näyttö Ammatillisiin perustutkintoihin on liitetty ammattiosaamisen näytöt osaksi opiskelijan arviointia Opiskelija hakee luvan opinnäytetyölle tutkimuslupalomakkeella. Opiskelijoiden allekirjoittamaan tutkimuslupalomakkeeseen tulee liittää seuraavat liitteet:Perinteisen opinnäytetyön raportoinnin lisäksi raportti voi olla päiväkirjamuotoinen, portfoliomainen tai artikkelimuotoinen. Eri opinnäyteyön raportointimuodot ovat käytettävissä kaikissa tutkinto-ohjelmissa. Opinnäytetyö Elokuu's 10 research works with 823 reads, including: TAITOLUISTELIJOIDEN NILKAN JA JALKATERÄN YLEISIMMÄT ONGELMAT JA Opinnäytetyö Elokuu's scientific contributions

Hae nettineuvonnasta. Liian nopea tulosten luku PERUSTUTKINNON OPINNÄYTETYÖN OHJEET Luonnonvara- ja ympäristöala Metsäalan perustutkinto Opinnäytetyö Opiskelijan nimi/nimet ja ryhmätunnus työn valmistumiskuukausi / 2008 SISÄLLYS 1. MIKSI OPINNÄYTETYÖ? Opinnäytetyö toteutettiin Kanta-Hämeessä vuoden 2013 aikana. Opinnäy-tetyön tavoitteena oli kuulla lasten ja nuorten mielipiteitä lastensuojelun tukihenkilötoiminnasta Tulosten tulkinta. GastroPanel®-testissä määritetään neljän biomerkkiaineen pitoisuudet verinäytteessä. Mahan limakalvolta erittyviä biomerkkiaineita ovat pepsinogeeni I (PGI).. Työelämäläheisyys ja tutkimuksellisuus ylemmän amktutkinnon opinnäytetöissä Teemu Rantanen yliopettaja 31.10.2008 aiheita Tutkimuksen ja kehittämisen suhde Laatusuositukset ylemmän AMK-tutkinnon opinnäytetöille

Opinnäytetyön valmistuminen - Kajaanin ammattikorkeakoul

Opinnäytetyö ja kypsyysnäyte Lääketieteellinen tiedekunt

Mainosten esittäminen. Kaikilla katsojilla ei ole varaa tukea Affiliate- tai kumppanisuosikkejaan biteillä tai Kaikkien mainosten esittäminen lähetyksen lopussa tuottaa myös vähemmän tuloja, sillä.. Wall Streetin indeksit nousivat ensimmäisten tulosten myötä 2019 Siun soten julkaisuja Julkaisuohjeet 2(7) Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 1. Toimintaperiaatteet... 3 1.1 Sarjan nimi... 3 1.2 Sarjan sisältö... 3 1.3 Sarjan osat... 3 1.4 Käsikirjoituksen SOSIAALIPEDAGOGINEN AIKAKAUSKIRJA Kirjoittajaohjeet Ohjeita kirjoittajalle Tervetuloa mukaan tekemään vuosittain julkaistavaa Sosiaalipedagogista aikakauskirjaa! Toivomme, että tutustut näihin ohjeisiin

Opinnäytetyö: Jätehuoltoa kehitettiin Biolan Groupin Euran

Kirjoitat tutkintoasi varten opinnäytetyösi alalta kypsyysnäytteen, joka osoittaa perehtyneisyyttäsi alaan ja suomen tai ruotsin kielen taitoasi (Valtioneuvoston asetus ammattikorkeakouluista 1129/2014 § 8).  Kiipulan ammattiopisto Liiketalous ja tietojenkäsittely Erja Saarinen 2 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Hyvät internetsivut... 3 3. Kuvien koko... 4 4. Sivujen lataus... 4 5. Sivukartta... 5 6. Sisältö... WHO has published guidance on adjusting public health and social measures for the next phase of the COVID-19 response.1 Some governments have suggested that the detection of antibodies to the.. Kypsyysnäytteen tulee olla rakenteeltaan, sisällöltään ja tyyliltään eheä teksti. Kypsyysnäytteessä sovellat opinnäyteprosessissasi opittuja tietoja ja taitoja sekä osoitat kykysi ammattialasi kirjalliseen viestintään ja tekstilajien hallintaan.16 14 - tutkimusongelman rajaus 2. Työn jäsentely - asioiden ryhmittely - johdonmukaisuus - teorian ja käytännön osuuden yhteensopivuus 3. Teoreettinen osuus - aineiston tarkoituksenmukaisuus ja monipuolisuus - aineiston luotettavuus ja ajanmukaisuus - aineiston käsittely 4. Käytännöllinen osuus - työn onnistuminen - aineiston keruu ja analysointi - menetelmien soveltuvuus ja hallinta - asetettujen tavoitteiden saavuttaminen - saavutetut tulokset ja niiden tulkinta - tulosten hyödynnettävyys - tehdyt johtopäätökset 5. Raportointi - kirjallisen työn ulkoasu ja sitä koskevien ohjeiden noudattaminen - kieliasun selkeys, ymmärrettävyys ja virheettömyys - havainnollisuus ja informatiivisuus - käsittelyn monipuolisuus - oman ajattelun laatu ja määrä 6. Prosessin hallinta - opinnäytetyöprosessi kokonaisuutena - suunnitelman perusteellisuus - aikatauluissa pysyminen - yhteistyön onnistuminen - aktiivisuus ja tunnollisuus

5 Hakutulosten arviointi ja tulosten hyödyntäminen omassa tutkimushankkeessa. Tieteellisen tekstin tunnusmerkkeihin kuuluu, että se käsittelee suhdettaan tieteenalan aikaisempaan tutkimukseen Opinnäytetyön julkaisusta keskustellaan ja tarvittaessa organisaatio voi poistattaa omat tunnistamismerkinnät julkaistavasta työstä, mikäli opinnäytetyö ei täytä organisaation laatuvaatimuksia. Hyväksytty opinnäytetyö toimitetaan sähköisenä yhdyshenkilölle.Lopuksi, vastaa pääkysymykseen ja selitä miten olet tullut tähän johtopäätökseen. Älä pelkästään listaa kysymyksiä ja vastauksia niiden alle, vaan selitä ne huolellisesti osana muuta tekstiä. Tarjoa suoria havaintoja, mutta älä tulkitse niitä. VALINTAKRITEERIT Terveydenhoitajan erityispätevyyttä hakevan henkilön tulee olla Suomen Terveydenhoitajaliiton jäsen. Hakijalla tulee olla suoritettuna terveydenhoitajan tutkinto (opistoaste tai amk) ja

Opinnäytetyö (2015) tarkastelee videobloggaamista ilmiönä sekä vloggaajien yhteisöllisyyttä. Tutkimuksen tulosten mukaan monet vloggaajat kertoivat saaneensa innostuksen vloggaamiseen.. Opinnäytetyö on jatkotutkimus vuonna 2010 tehdylle opinnäytetyölle, jossa selvitettiin viittomakielen tulkkien itsensä kokemia paineita ulkonäköön ja ulkoiseen olemukseen liittyen, rehtori taustoittaa

Ryhmän opinnäytetyö

20 LIITE 3 SATAEDU Satakunnan ammattiopisto, Kankaanpää OPINNÄYTETYÖN ARVIOINTILOMAKE Liiketalousala Opinnäytetyön laatija Opinnäytetyön aihe Arvioinnin kohteet 1. Aiheen valinta Ohjaajan arviointi 2. Työn jäsentely 3. Teoreettinen osuus 4. Käytännön osuus 5. Raportointi 6. Prosessin hallinta Avoin palaute Lopullinen arvosana Päivämäärä Ohjaajan allekirjoitus TANSSIN LUKIODIPLOMI TUTKIELMAOHJE Sari Tuunanen 30.4.2019 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 2 2. Tutkielman ohjeet... 3 2.1 Tutkielman rakenne... 3 2.1.1 Kansilehti... 3 2.1.2 Sisällysluettelo... 3 2.1.3 Tekstien esittäminen sarakkeissa Voit järjestää tekstilaatikossa tai suorakulmaisessa kuviossa olevan tekstin sarakkeisiin. Kun teksti täyttää yhden sarakkeen, se jatkuu seuraavssa sarakkeessa

Toiminnallinen opinnäytetyö tekstin

Opas opinnäytteen tekijälle 2009 2 Sisältö 1 Oppaan käyttäjälle...3 2 Opinnäytteen tekemisen vaiheet ja aikataulutus...4 2.1 Aiheen valinta...4 2.2 Opinnäytteen suunnittelu...4 2.3 Opinnäytteen kokoaminen...5 Tulokset osoittautuivat pettymykseksi, koska eniten mainittujen asioiden joukossa olivat kommunismi, KGB, mafia ja lumi. Toisen samana vuonna järjestetyn mielipidetutkimuksen valossa suosituimmat..

Tilastokoulu 4 Tulosten esittäminen tilastotaulukkoina ja -kuvioin

Teemu Kerola Tieteellisen kirjoittamisen kurssi Ryhmä 4, kevät 2010 http://www.cs.helsinki.fi/u/arytkone/tiki/sisalto.html Referaatti Aine, tutkielma Kypsyysnäyte Esitelmä Arvostelu Kirjoittaminen 1 Referaatti Opiskelija kirjoittaa jokaisesta yhteistyötapaamisesta muistion PPSHP:n ohjeistuksen mukaan. Opiskelija lähettää muistion sähköpostilla koordinaattorille, yhdyshenkilölle ja opettajalle. Muistion liitteeksi laitetaan kopio mahdollisesta aiesuunnitelmasta.

Suora havainto:  Kymmenen vastaajaa oli samaa mieltä väitteestä, että elefantit ovat upeita eläimiä ja kuusi oli eri mieltä. Joten enemmistö oli samaa mieltä.6 4 Otsikot erottuvat selvästi muusta tekstistä. Kunkin otsikon edelle tulee kaksi tyhjää riviä ja jälkeen yksi. Pääotsikotkaan eivät aloita uutta sivua, vaan kaikki otsikot merkitään siihen kohtaan kuin ne sattuvat osumaan. Otsikkoa ei kuitenkaan saa jättää yksin sivun viimeisille riveille. Pääotsikon ja ensimmäisen alaotsikon väliin ei saa kirjoittaa tekstiä. Jos alaotsikoita käytetään, pitäisi niitä olla pääotsikon alla aina vähintään kaksi. Otsikot pitää muotoilla lyhyiksi ja informatiivisiksi. Otsikko ei saa olla lauseen muodossa eikä kysymysmuodossa. Myös otsikoissa käytetään fonttikokoa 12, mutta pääotsikot kirjoitetaan SUURAAKKOSIN. Kappalejako osoitetaan niin sanotulla vasensuora-asettelulla eli kaikki rivit aloitetaan vasemmasta marginaalista ilman sisennystä. Kappaleet erotetaan toisistaan jättämällä yksi tyhjä rivi kappaleiden väliin. Tekstin lihavointia tai kursivointia voi käyttää tarkkaan harkiten yksittäisten sanojen korostamiseen. Samoin luetelmaviivojen käyttö on mahdollista luetteloita esitettäessä Kirjallisen osuuden sisältö Kirjallisen raportoinnin tavoitteena on tiedottaa opinnäyteprosessista ja siinä saavutetuista tuloksista sekä kuvailla opinnäytetyön toteutuksen eri vaiheet. Tämä mahdollistaa opinnäytetyön hyödyntämisen. Raportoinnissa noudatetaan tieteellisen julkaisun vaatimuksia. Opinnäytetyön sisältö riippuu aiheesta, mutta kirjallinen osuus sisältää yleensä seuraavat perusosat: - kansilehti - sisällys (= sisällysluettelo) - johdanto - käsittelyluvut - teoreettinen osuus - empiirinen osuus = käytännön työn osuus - tuloksetOpiskelija vastaa tutkimuseettisestä toiminnastaan. Vaitiolovelvollisuus on pysyvä. Opiskelija vastaa siitä, etteivät tiedonantajien tiedot tule ulkopuolisten tietoon tutkimuksen missään vaiheessa.17 15 Keskeistä on myös se, että opiskelija osallistuu arviointiinsa itse. Sen vuoksi opiskelijan tulee palauttaa opinnäytetyön yhteydessä vapaamuotoinen itsearviointi, jossa opiskelija on itse pohtinut edellä mainittuja arvioinnissa painotettavia asioita.

At Yahoo Finance, you get free stock quotes, up-to-date news, portfolio management resources, international market data, social interaction and mortgage rates that help you manage your financial life 5 Projektityö onkin hyvä suunnitella siten, että työ on mielekkäästi jaettavissa osiin kandidaatintöiden kirjoittamista ajatellen. Projektityön yhteydessä tehtävien kandidaatintöiden arvostelua ja muotoseikkoja

Ohjaava opettaja hoitaa myös ilmoittautumisen opinnäytetyö-toteutukselle, joka näkyy Pakissa. Tulosten esittäminen, niiden havainnollisuus, esim. taulukot ja kuviot ja tulosten pohdinta Opinnäytetöiden tulee olla tutkimusasetelmiltaan sellaisia, etteivät ne vaadi lakisääteisen eettisen toimikunnan lausuntoa eli niissä ei puututa tutkittavan fyysiseen tai psyykkiseen koskemattomuuteen.     Kajaanin ammattikorkeakoulu Opinnäytetyösuunnitelman ohje Tutkintonimike Koulutus Syksy / Kevät 201X Opinnäytetyön aiheen valinnan ja aiheanalyysin hyväksynnän jälkeen tehdään opinnäytetyösuunnitelma. Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Tutkinnon osa ei sisällä ammattiosaamisen näyttöä. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä tekemällä ammattiosaamisen Yleensä opinnäytetyö ajoittuu opintojen loppupuolelle. Opinnäytetyö tehdään useimmin yksilötyöskentelynä, mutta se voidaan tehdä pari- tai ryhmätyönä tai opinnäytetyö voi olla osana..

Depuis janvier 2020 une épidémie de Coronavirus COVID-19 (ex 2019-nCoV) s'est propagée depuis la Chine. Retrouvez sur cette plateforme toutes les réponses officielles aux questions que vous vous.. Kiinnitä huomiota siihen, että et lyö lyttyyn koko tutkimusprojektia; sinun ei ole tarkoitus listata kaikkia tekemiäsi virheitä. Niitä olisi pitänyt harkita huolellisesti ennen tutkimuksesi aloittamista. OPINNÄYTETYÖN KIRJALLISEN OSAN OHJEET Salon seudun ammattiopisto Opinnäytetyöohje Tekniikka ja palvelu 1.4.2009 2 SISÄLLYS 1 JOHDANTO 3 2 OPINNÄYTETYÖN TEKEMISEN PERUSTEET 4 2.1 Mikä opinnäytetyö on? 4 Voit perustelluista syistä hakea muutosta kypsyysnäytteen kieleen. Asian päättää opinto- ja kansainvälisten asioiden johtaja tutkintovastaavan esityksestä. Etunimi Sukunimi fonttikoko 16 Ryhmätunnus TEHTÄVÄN NIMI YHDELLE TAI USEAMMALLE RIVILLE FONTTIKOKO 24 Tarvittaessa alaotsikko fonttikoko 20 Tehtävätyyppi Koulutusohjelma fonttikoko 16 Elokuu 2010 SISÄLTÖ

Tracks the Usage Share of Search Engines, Browsers and Operating Systems including Mobile from over 10 billion monthly page views Vastaava opinnäytetyö muissa ylemmissä korkeakoulututkinnoissa on nimeltään pro gradu -tutkielma. Englannin kielellä diplomityöstä ja pro gradu -töistä käytetään nimitystä master's thesis opinnäytetyö. korkeakouluopintoihin kuuluva tutkielma tai tutkimus, jonka tavoitteena on saada opiskelija perehtymään johonkin opintojen aihealueeseen kuuluvaan aiheeseen ja osoittaa opiskelijan kykenevän tuottamaan pitkähkön kirjallisen tekstin kyseisestä aiheesta. erityisesti.. Sinun ei ole tarkoitus antaa listaa mitä muiden pitäisi tutkia tehdäkseen tutkimuksestasi valmiimman, vaan anna mieluummin suosituksia erillisille jatkotutkimuksille, jotka vastaa omaan tutkimukseesi.

Pro gradusi loppuu johtopäätöksiin ja pohdintaan. Nämä ovat kaksi eri osaa, mutta joskus niitä on vaikea erottaa toisistaan. Tämä artikkeli käsittele näitä kahta osaa ja informaatiota, jota jokaisen osan tulisi vähintään sisältää.SisällysluetteloMiltä johtopäätökset näyttää?Miltä pohdinta näyttää?Tulosten tulkitseminenTutkimuksesi rajoituksetSuositukset jatkotutkimukselle14 12 Jos sama tieto on saatu useammasta kuin yhdestä lähteestä tai se on kooste niistä, merkitään samaan viitteeseen kaikkien lähteiden tiedot aikajärjestyksessä peräkkäin. Väliin tulee puolipiste ja välilyönti. (Mäkinen 2000: 23; Huttunen 2001: 133.) Jos samalta kirjoittajalta käytetään useampia teoksia samalta vuodelta, ne erotetaan toisistaan pienaakkosilla. (Mansikkamäki 2002a: 12.) (Mansikkamäki 2002b: 25.) Jos työssä on lainattu saman sukunimisiä kirjoittajia, erotetaan ne viitteessä etunimen alkukirjaimen avulla. (Talvitie K. 2003: 104.) Sanakirjaa tai tietosanakirjaa ei merkitä lähteeksi. Sanakirjojen ja tietosanakirjojen tarjoama tieto katsotaan yleissivistykseksi, eikä se yleensä sovellu opinnäytetyön materiaaliksi. Haastattelusta, tv- tai radio-ohjelmasta, suullisesta tiedonannosta, luennosta tms. tehdään tekstiviitemerkintä tavalliseen tapaan, vain sivunumero jää pois. (Korpinen 2003.) Aikakauslehden tai sanomalehden toimitetun teoksen artikkeliin viitattaessa merkitään viitteeseen artikkelin kirjoittajan (ei siis teoksen toimittajan tai lehden julkaisijan) sukunimi, teoksen julkaisuvuosi, kaksoispiste, välilyönti ja sivu. Viite näyttää siis aivan samanlaiselta kuin kirjaan viitattaessa. (Silveri 2002: 5.) Internet-lähteeseen viitataan tekstissä yleensä samoin kuin painettuihin lähteisiinkin, eli viitteeseen merkitään kirjoittajan, julkaisijan tai julkaisun nimi ja vuosi: (Järvinen 2006.),

Kandidaatintutkielma BioMediTech Luonnontieteiden kandidaatin tutkintoa varten on suoritettava pääaineesta kandidaatintutkielma ja siihen liittyvä kypsyysnäyte. Kandidaatintutkielman tavoitteena on, että Opinnäytetyö voi olla luonteeltaan työelämää hyödyttävä toiminnallinen tai tutkimuksellinen tutkielma, selvitys tai kehitysprojekti. Opinnäytetyön suunnittelu, laatiminen ja esittäminen perehdyttävät.. Muut keskustelufoorumit Muita keskustelufoorumeja olivat Kirjallisuusfoorumi, Kysy lisätietoa -foorumi ja Kahvila. Edellä tulikin jo ilmi, että Kirjallisuusfoorumia käytetty kovin paljon. Sinällään tällainen foorumi tuntuu tärkeältä tämäntyyppisessä työskentelyssä. Niin ikään Kysy lisätietoa -foorumi oli aika hiljainen koko opinnäyteprosessin ajan. Tarvittavat keskustelut käytiin työskentelyn kuluessa muiden foorumien aikana. Myös Kahvila-foorumi oli vaisu, eikä siellä käyty vapaamuotoista keskustelua sen enempää. Vapaata keskustelua ei oikeastaan esiintynyt lainkaan, vuorovaikutus ympäristössä näytti rajautuvan opinnäyteprosessin etenemiseen liittyvään keskusteluun ja kommentointiin. Palautekeskustelufoorumi Palautekeskustelufoorumissa käytiin työskentelyn jälkeen läpi, miten työskentely oli koettu ja millaisia ajatuksia opiskelijoille oli matkan varrelta mieleen tullut. Seuraavassa tästä lyhyt koonta. Kaiken kaikkiaan opiskelijat olivat varsin tyytyväisiä opinnäyteryhmän toimintaan ja opettajien ohjaukseen. Kiitosta saivat niin opettajat kuin opiskelijatoveritkin. Ohjaus oli riittävää ja vertaisarvioijapari hyvä ratkaisu Erityisesti esille nostettiin vertaisarviointiparien merkitys. Opiskelijat olivat pitäneet sitä oivallisena työskentelymenetelmänä. Kun kysymyksessä olivat vertaisarviointiparit, kummallekin osapuolelle syntyy tavallaan velvoite kommentoida toisen työtä mahdollisimman hyvin. Muussa tapauksessa ei voi odottaa omallekaan työlle kovin perusteellista kommentointia ja opponointia. Vertaisarviointiparin valintaa aiheiden perusteella pidettiin hyvänä asiana. Kun aiheet olivat mahdollisimman lähellä toisiaan, toisen kommenteista sai enemmän irti. Opiskelijat eivät juuri kommentoineet aiheita. Sen sijaan aikataulutusta ja foorumeita kehuttiin hyvin toimiviksi. Esille tuotiin työskentelytavan sopivuus aikuisopiskelijalle. Eräs opiskelija toi esille myös sen, että tulostamalla materiaalia ja omia keskusteluja näkee tutkimusvaiheet ja koko tutkimusprosessin kulun. Näin ajatteluprosessit tulevat näkyviksi ja omien näkemysten sekä työskentelyn arvioiminen mahdollistuu (vrt. Hakkarainen ym. 2001). Edelleen kun opinnäytteen tekeminen oli aikataulutettu, eivät työt jääneet roikkumaan. Aikataulutus oli mielestäni kokonaisuutena hyvä ja selkeä, näin tämä työ tuli tehtyä ja on nyt purkissa. Se aineiston keruuvaihe ja analysointivaihe oli aika lyhyt, mutta ehtihän tämän lisäajan puitteissa silti tekemään – en siis osaa sittenkään sanoa täytyisikö sitä aikaa pidentää.. ettei vain sitten kävisi niin, että ei ote herpaantuisi. Koettiin myös hyväksi, että kommentteja oli saanut pitkin matkaa niin opiskelijatovereilta kuin ohjaajiltakin. Verkko mahdollisti kaukana asuville ja työn ohessa opiskeleville joustavan tavan opiskella (vrt. Manninen 2001). Eräs opiskelija mietti, että tämäntyyppinen ympäristö on sopivin niille, joilla on jo kokemusta tutkimuksenteosta. Hän oli kokenut, että verkkoympäristössä työskentely on suuresti itsenäisyyttä vaativaa. Itseohjautuvuuteen liittyvät taidot tulevatkin keskeisesti esille juuri verkkoympäristössä toteutetussa opiskelussa (Nokelainen 87 Teatterikoulutus | Teatteri II: Esittäminen ja itseohjautuvuus. Teatteri II on teatterikoulutuksen toinen, jo opittuja taitoja syventävä lukuvuosi. Se on tarkoitettu teatterikoulutuksen ensimmäisen vuoden.. 2015 portfolion ohjeet ja arviointi EIJA ARVOLA (5.10.2015) 2 Sisällysluettelo 1. TYÖPORTFOLIO (ei palauteta opettajalle)... 3 2. NÄYTEPORTFOLIO (palautetaan opettajalle)... 3 3. NÄYTEPORTFOLION SISÄLLÖN

Opinnäytetöiden kopioiminen ilman alkuperäisen teoksen tekijän lupaa on kielletty samoin kuin teoksen muuttaminen tekijää loukkaavalla tavalla. Opinnäytetyön tekijä(t) voi(vat) luovuttaa tekijänoikeudet kokonaan tai osittain. Luovutus voidaan tehdä vapaamuotoisesti, mutta suositeltavaa on kuitenkin kirjallinen muoto. Opinnäytetyö tehdään yleensä toimeksiannon kautta yritykselle tai yhteisölle. Jos opinnäytetyö tehdään toimeksiantona, tulee osapuolten kesken sopia tekijänoikeuksista.Pohdinta loppuu kappaleeseen, jossa kuvaat ehdotuksia mahdolliselle jatkotutkimukselle. Miten muut tutkijat voivat jatkaa aiheen parissa opinnäytetyösi pohjalta? Älä kirjoita jotain tähän tyyliin: ‘paljon tutkimusta vielä tarvitaan’.

Teknisiä ohjeita pro gradu -tutkielmalle Teologian osasto 12.11.2013 Tässä annettavat ohjeet ovat suosituksia. Viime kädessä seurataan tutkielman ohjaajan antamia ohjeita! Tutkielman kansilehdelle asetellaan Piilotekstin esittäminen. Jos teksti on piilotettu määrittelemällä ehto muuttujalle, käyttäjällä on useita mahdollisuuksia saada piilotettu teksti esille. Tehdään jokin seuraavist

Jos olet saanut koulusivistyksesi ulkomailla tai muulla kuin suomen tai ruotsin kielellä, kirjoitat kypsyysnäytteesi englannin kielellä.* ”Minä”-muodon käyttäminen on usein väärin ja kiellettyä useissa opinto-ohjelmissa, mutta jotkut hyväksyvät tämän muodon. Ota selvää miten sinun opinto-ohjelmassa suhtaudutaan sen käyttöön ennen kuin käytät sitä. Joka tapauksessa suosittelemme välttämään tätä muotoa lukuun ottamatta opinnäytetyösi esipuhe –osiota. Haluatko lukea lisää tästä aiheesta?

Tekstin rakenne ja epälineaarinen työskentely Kandidaattiseminaarin kielikeskuksen osuus, tekstipaja 1 tiina.airaksinen@aalto.fi Kirjoittaminen on palapelin kokoamista Kirjoittaminen on toimintaa Miten 1 AMK-OPINNÄYTETYÖN ARVIOINTIKRITEERIT päivitetty 24.10.2008 Arviointikriteerit K 5 H 4 H 3 T 2 T 1 Hylätty Aiheen valinta Yhteys koulutusohjelman ammattiopintoihin Yhteys työelämään työ kehittää opiskelijan 10 8 pohtia sitä, millaisia toimenpiteitä asiakastyytyväisyyden ylläpitämiseksi tai parantamiseksi tulisi jatkossa tehdä Lähteet Lähteissä mainitaan jokainen lähde, johon tekstissä viitataan. Lähteet on merkittävä niin, ettei synny epäselvyyttä siitä, mikä tieto on mistäkin lähteestä peräisin. Lähteiden ja tekstiviitteiden merkitseminen perustuu tekijänoikeuslainsäädäntöön, jonka mukaisesti on ehdottomasti toimittava. Lähteet voivat olla joko painettuja tai painamattomia. Painettuihin lähteisiin kuuluvat mm. kirjat, lehdet, esitteet ja mainokset. Painamattomiin lähteisiin kuuluvat mm. haastattelut, internet-sivustot, suulliset tiedonannot sekä tv- ja radio-ohjelmat. Lähteet merkitään samaan lähdeluetteloon siten, että ensin on aakkosjärjestyksessä painetut lähteet ja sen jälkeen aakkosjärjestyksessä painamattomat lähteet esim. Internet-lähteet. Malli lähdeluettelosta on liitteenä 2. Käytettyjen lähteiden tulee olla opinnäytetyön kannalta tarkoituksenmukaisia, luotettavia sekä ajankohtaisia ja mahdollisimman uusia. Niiden käyttö osoittaa lukeneisuuden, tietämisen laajuuden sekä sen, onko opiskelija pysynyt ammattialallaan kehityksen mukana. Sekä kotimaisissa että ulkomaisissa lähteissä tulisi pyrkiä alkuperäisen julkaisun käyttöön, ns. sekundaarilähteitä ei tulisi käyttää. Internet-lähteiden käyttöä tulee harkita hyvin tarkkaan ja niiden luotettavuuteen tulee suhtautua kriittisesti. Internet-lähteitä voi käyttää, mutta opinnäytetyön lähteinä tulisi kuitenkin käyttää pääosin kirjallisia lähteitä. Lähdeluetteloon ja tekstiviitteisiin on merkittävä internet-sivujen lähteet myös ohjeiden mukaisesti. Internet-sivujen kopiointi näkyy usein tekstissä käytetyistä lauserakenteista ja vaikeista termeistä. Jos opinnäytetyö on suurelta osin kopioitu suoraan internetistä, teko rinnastetaan lunttaukseen, mikä laskee automaattisesti opinnäytetyön arvosanaa. www.puv.fi/study > Opinnot > Opinnäytetyö. Opinnäytetyö Casen palautus PVM CS10A0000 MARKKINOINNIN PERUSKURSSI Syksy 2008 Case A: Ohjeet (Case 1: Hörhammer) VAIN ESITTÄVÄN RYHMÄN TYÖSSÄ! (Opponoiva ryhmä XY, esim B6) (Esittävä) Ryhmä XY (esim. B2): 0222222 Pohdinta-kappaleessa kirjoitat tuloksista tulkitsevammin ja värikkäämmin. Johtopäätöksissä pidit ne tiiviinä, kun taas pohdinta-kappaleessa voit kirjoittaa syvällisemmin aiheesta.

 • Gartenwohnung villach land.
 • Construction urn rs3.
 • Porin konekeskus tarjoukset.
 • Bittorrent inc.
 • Steen1 christensen.
 • Sportti vakuutus.
 • Dart wurftechnik verbessern.
 • Olavi virta alushousut.
 • Barcelona opas.
 • Bikbok kamppi aukioloajat.
 • Cafe alvar lounas.
 • How to reset hero 4 wifi password.
 • Metsäpalstan kiinteistövero.
 • Nachrichten bremen blumenthal.
 • Ho chi minh city sää.
 • Kaustinen bio.
 • The pink panther genie.
 • Connecticut time.
 • Raksilan uimahalli kuolema.
 • Uusrokokoo huonekalut.
 • Levis vaatteet.
 • Vedenpitävät talvikengät naisille.
 • Yhteishuoltajuus.
 • Pure fix sverige.
 • Melania trump insta.
 • Tietoedu kirjaudu.
 • Myydään valkoinen peilipiironki.
 • Steiner ranger 3 12x56 test.
 • Alfa laval rehuhamsteri.
 • Muumimuki tiuhti ja viuhti.
 • Tupakka thaimaa.
 • Storm fenriz.
 • Luontaistukku alennuskoodi 2017.
 • Gatwick express anytime return.
 • Samsung galaxy j5 suojakalvo.
 • Lannoitteiden valmistus.
 • Ff pir 100.
 • Lohi bataattivuoka.
 • Tanzstudio stuttgart.
 • Kansalaisaloite työttömyysturvan aktiivimallin kumoamiseksi.
 • Viking grace alkoholi 2017.