Home

Gtk suomen kallioperä

Enon kartta-alueen kalliopera

Virhe: Kansaneläkelaitos, Kela, hoitaa Suomessa asuvien sosiaaliturvaa eri elämäntilanteissa Va p a u t u u1. 1. 2 0 1 3 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS KUV AILULEHTI Päivämäärä 1 Dnro 23.11.2007 Tekijät Raponin laji Vesa Perttunen M10.1 Raponin nimi Lapin kolmion geoen kehitys ja malmipotentiaali Geokemiallisesta valtakunnallisesta tietokannasta tuotetaan tunnuslukutaulukkoja. Tunnuslukutaulukot tuotetaan Taustapitoisuudet-karttapalvelussa, jossa määritetään haluttu tarkasteltava alue sekä näytteiden maalaji. Taulukoissa esitetään useiden alkuaineiden ja joidenkin haitallisten yhdisteiden keskilukuja, jakaumaa kuvaavia prosenttipisteitä, valtioneuvon asetuksen 214/2007 mukaiset kynnysarvot sekä taustapitoisuuksista laskettu suurin suositeltu taustapitoisuusarvo.

GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS M06/3144/-93/1/10 Sulkava Sarkalahti Hannu Makkonen 11.11.1993 TUTKIMUSTYÖSELOSTUS SULKAVAN KUNNASSA VALTAUSALUEELLA SARKALAHTI 1, KAIV.REK.N:O 4897/1, VUOSINA 1990-1992 SUORITETUISTA Suomen geoen kartta Geological map of Finland 1 :100 000 Kallioperakarttojen selitykset Lehti 3231 + 3232 Explanation to the maps of Sheet 3231 +3232 Pre-Quaternary rocks Lauri Pekkarinen Haukivuoren Aeromagneettisesta matalalentoaineistosta interpoloitu (solukoko 50m x 50m) magneettinen anomalikartta harmaasävyesityksenä ja väripintakarttana. Aineisto perustuu GTK:n tekemään koko Suomen kattavaan matalalentomittauksiin jotka toteutettiin vuosina 1973-2007. Lentokorkeus on ollut noin 40 metriä, lentolinjojen väli pääasiassa 200 metriä, lentolinjat kulkevat pohjoisesta etelään tai idästä länteen geologisen pääsuuntauksen perusteella ja mittauspisteiden väli lentolinjoilla on 10-50 metriä.

Suomen kallioperä - Wikipedi

/\ 1\S ; KAP PALE M 19/4244/-89/1/42 Ilomantsi Kuittila K. Kojonen, B. Johanson 31.7.1989 Ilomantsin Kuittilan Aumalmiaiheen mineralogiaa ja petrografiaa 5 Taulukko 1. Mikroanalyyseja näytteestä M5.8/84, Itä-Suomen koulu - Opintie 1, FI-53600 Lappeenranta, Finland - rated 4.4 based on 15 reviews Koulu, jossa on sekä lasten hyvä opiskella että itse Itä-Suomen koulu. School in Lappeenranta, Finland Muinaisten maanjäristysten ja jääkausien jäljiltä Suomen kallioperä on täynnä rotkoja ja kanjoneita. Hiidenkirkon, Pirunpesän ja Pyhäkurun kaltaiset nimitykset kertovat siitä.. Kallioperä 1:200 000 on yhtenäinen koko Suomen kattava aineisto, joka on tehty Kallioperän mittakaavatonta paikkatietoaineistoa yleistämällä. Aineisto koostuu kivilaji/yksikköpolygonitasosta ja viivamaisista tasoista, joissa esitetään siirroksia, muotoviivoja ja juonia. Kantaan kuuluu myös aluetasona esitettävä lähtöaineistoindeksi ja aineiston laatuluokitus. Kivilaji/yksikköpolygonitaso sisältää ominaisuustietona Suomen kallioperän yksikkötietojärjestelmän (Finstrati) mukaiset yksikkökoodit, aikakausitiedot sekä litologiset koodit. Viivatasoilla on omat hierarkiset luokituksensa. Tuote sisältää suomen- ja englanninkielisen kuvaustekniikan. Aineiston siirrosviivoja ei ole päivitetty tässä versiossa vastaamaan Kallioperä 1:1 000 000 siirrosviivoja.

Montsoniittia. Vulkaniittia. Kiillegneissiä. Granodiorittia

3. Mitä evästeitä käytetään? Jotkin evästeet ovat sivustomme teknisen toiminnan ja käytön vuoksi välttämättömiä. Nämä evästeet eivät kerää käyttäjästä tietoa, jota voitaisiin hyödyntää.. GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS M 19/2732/-84/1/87 Kittilä Palovaara Kari Pääkkönen LIUSKEKIVITUTKIMUKSET PALOVAARAN ALUEELLA KITTILÄSSÄ VUONNA 1984 YHTEENVETO Palovaaran liuskekiviesiintymän pääkivilajeina ovat GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Tutkimusraportti 192 2011 Puumalan kartta-alueen kallioperä Summary: Pre-Quaternary rocks of the Puumala map sheet area Kansikuva: Rantakallioita Vihreän Kullan Kulttuuritien varrella Mittausrekisterissä on tiheyden, magneettisen suskeptibiliteetin ja remanentin magnetoituman määritykset. Kaikkiin mittaustuloksiin on liitetty kivilajimääritys, joka perustuu näytteenottajan kentällä antamaan alustavaan nimeen ja geo myöhemmin tekemään määritykseen. Mittausaineisto kattaa koko Suomen alueen keskimäärin 39/100 km2 näytetiheydellä, näytteiden kokonaismäärän ollessa n. 130000. Vanhimpien kallioperäkartoituksen yhteydessä kerättyjen näytteiden sijaintitieto on poimittu 1:20 000 mittakaavaisia peruskartoilta ja uusimpien näytteiden sijainti on määritetty GPS -laitteiden avulla. Sisältää 1 km x 1 km aeromagneettisen anomaliaverkoston, joka on tuotettu GTK:ssa vuosina 1951-1972 ensimmäisen kansallisen aeromagneettisen tutkimusohjelman puitteissa. Anomalia arvot on muutettu absoluuttisiksi arvoiksi IGRF-1965.0 ja absoluuttisiksi magneettisiksi anomalia-arvoiksi DGRF-65 (Definite International Geomagnetic Reference Field 1965) mukaan.

Suomen kallioperä - Geologia

What does GTK mean? This could be the only web page dedicated to explaining the meaning of GTK (GTK Ever wondered what GTK means? Or any of the other 9127 slang words, abbreviations and.. Mineraaliesiintymien mahdolliset esiintymisalueet ovat alueita, joilla tietyntyyppisten esiintymien olemassaolo on geologisin perustein mahdollista. Jokaista mineraaliesiintymätyyppiä vastaa aluerajaus, joka koostuu useasta maantieteellisestä alueesta. Jokaiseen alueeseen liittyy tieto sillä mahdollisesti olevista löytämättömistä mineraaliesiintymistä sekä näiden sisältämistä metallimääristä (tonneissa) arvioituna usealla eri todennäköisyystasolla. Itä-Suomen yksikkö 59/2012 18.6.2012 Kuopio Kallioperän kartoituskurssi Kangasniemi 14.-25.5.2012 Perttu Mikkola GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Arkistoraportti 59/2012 18.6.2012 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS KUVAILULEHTI

Suomen kallioperän 1:5 000 000 aineisto valmistui vuonna 1998 yleistettynä esityksenä Suomen kallioperäkartta - Berggrundskarta över Finland - Bedrock map of Finland 1:1 000 000 aineistosta. Se kuvaa Suomen kallioperän kivilajit ikäryhmissä. Kartta-aineisto sisältää myös alkalikivet ja karbonatiitit. Erillisinä tiedostoina ovat siirrosrakenteet, juonet, meteoriitti-iskemät sekä kimberliittialueet. Aineistoon liittyvää selitettä päivitettiin vuonna 2008. Tuote sisältää suomen- ja englanninkielisen kuvaustekniikan. Geologian tutkimuskeskus (GTK) on arvioinut kolmen Suomessa Suomen löytämättömien VMS-, porfyyrikupari- ja Outokumpu-tyypin esiintymien sisältämät kupari-sinkkivarannot ovat 50 prosentin..

Suomen kallioperä-karttapalvelu - Suomi

 1. eralisaatiot Kansannaytteet GEOLOGISIA TUTU STUMISKO TEITA SUMMARY : Pre-Quaternary rocks of the Kyyjirvi and Perho map-sheet areas Introduction Lithologies Petrophysical properties Age deter
 2. Suomen geoen kartta Geological map of Finland 1 : 100 000 Kallioperäkarttojen selitykset Lehti 2613 Explanation to the maps of Sheet 2613 Pre-Quaternary rocks Vesa Perttunen Ylitornion kartta-alueen
 3. SUOMEN GEOLOGINEN KARTTA - GEOLOGICAL MAP OF FINLAND 1 : 100 000 Kallioperäkarttojen selitykset, lehdet 1041 ja 1043 Explanation to the maps of Pre-Quaternary rocks, Sheets 1041 and 1043 Ritva Karhunen
 4. en • Maa-ainestutkimukset • Pohjavesitutkimukset • Energiahuoltoon..

Suomenlinna is a cultural treasure. Its construction began in the mid-18th century, when Finland was still part of Sweden. Welcome to Suomenlinna Värejä!. Kausi 5, 1/11. Suomen kauneimman kodin tuomarit Hanna Sumari, Tero Pennanen ja Sini Rainio aloittavat kauneimman kodin etsinnän Harjavallasta, Espoosta ja Helsingin Käpylästä These texts are taken from the book Suomen mestari 1. They are for students, who continue studying Finnish. Enjoy! I own nothing, the book is by Sonja Gehring and Sanni Heinzmann, I just imported the.. Siilinjärven kunnan alueen kallioperä koostuu arkeeisista (yli 2 500 miljoonaa vuotta) ja paleoproterotsooisista (2 400-1 870 miljoonaa vuotta) kivilajeista

GTK. Suomen geoen kartta Geological map of Finland

Suomen geoen kartta Geological map of Finland 1 : 100 000 Kallioperäkarttojen selitykset Lehdet 2624 ja 2642 Explanation to the maps of Pre-Quaternary rocks Sheets 2624 and 2642 Jukka Väänänen Sieppijärven GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Malmiosasto M 19 /3122/85/2 Koskee 3122 06 Luhanka Tammijärvi Markku Tiainen 19.12.1988 LUHANGAN TAMMIJÄRVEN LIUSKEJAKSON RAKENTEESTA LUHANGAN TAMMIJÄRVEN LIUSKEJAKSON RAKENTEESTA WOMEN GEOLOGINEN KARTTA 1 :100 000 GEOLOGICAL MAP OF FINLAND 1 :100 000 LEHTI 3332 KALLIOPERAKARTTOJEN SELITYKSET SHEET 3332 EXPLANATION TO THE MAPS OF PRE-QUATERNARY ROCKS forma Paavola Lapinlahden kartta-alueen Löydä HD-arkistokuvia ja miljoonia muita rojaltivapaita arkistovalokuvia, -kuvituskuvia ja -vektoreita Shutterstockin kokoelmasta hakusanalla kallioperä. Tuhansia uusia ja laadukkaita kuvia joka päivä

M 19/3741/-79/3/10 Sodankylä Koitelaisenvosat Tapani Mutanen 22.2.1979 SODANKYLÄN KOITELAISENVOSIEN KROMI-PLATINAMALMIIN LIITTYVIEN ANORTOSIITTIEN KÄYTTÖMAHDOLLISUUDET Koitelaisenvosien kromi-platinamalmi Harjoittelupaikkoja on tarjolla rakentamisen eri lajien, kalustopalveluiden sekä toimistotehtävien parissa ympäri Suomen. Tarkennathan hakemuksessa, millä alueella ja millaisen rakentamisen parissa..

Suomen kallioperä | Kaiva

Paadenmäen kalliokiviainesselvitykset Paavo Härmä ja Heikki Nurmi

46 10.3. Leivonmäki Leivonmäen kallioperä koostuu syväkivistä (graniittiset kivet, gabro) ja pintakivistä (vulkaniitit, kiillegneissi). Graniittia on louhittu murskeeksi. Leivomäen puolella esiintyvää Jalasjärven kartta-alueen kallioperä. Suomen geoen kartta 1:100000 : kallioperäkarttojen selitykset = Geological map of Finland 1:100000 : explanation to the maps of pre-Quaternary rocks.. Gtk and lablgtk are available for Unix and Windows platforms. Lablgtk makes ambitious use of advanced features of the OCaml type system. Make sure you're familiar with labelled and optional..

Pohjaveden isotoopit koostuu koko Suomen pohjavesien sekä sadeveden ja lumen isotooppikoostumuksista. Valtaosa pohjavesiaineistosta perustuu GTK:n ”Tuhat kaivoa” (1999) sekä ”Pohjaveden laadun seuranta” (1995 - 2007) -hankkeissa kerättyyn pohjaveden hapen ja vedyn isotooppikoostumuksiin. Lähde-palvelussa esitetään myös yksittäisten pohjavesikohteiden kerta- tai seurantaluonteisia isotooppiaineistoja. Seurantaluonteinen aineisto on esitetty mittausten keskiarvoina sisältäen keskihajonnan ja minimi- ja maksimiarvot. Sadannan kuukausittaiset kumulatiiviset hapen ja vedyn isotooppikoostumukset on esitetty sademäärillä painotettuina pitkän ajan kuukausi- ja vuosikeskiarvoina, sekä kunkin seurantavuoden keskiarvoina. Aineisto on henkilötietolain ja henkilörekisterilain perusteella luottamuksellista aineistoa, mikä rajoittaa aineiston käyttöä, jakelua ja julkaisua. Näiden pisteiden sijaintitieto on yleistetty Lähde-palvelussa. MAA VESI ILMA MAANPEITE ELOLLINEN LUONTO RAKENNETTU YMPÄRISTÖ 1. RAKENTAMISEEN SOVELTUVAT ALUEET 2. RAKENTAMINEN VOIDAAN SOVITTAA ALUEELLE 3. RAKENTAMINEN VAARANTAA ALUEEN MAISEMAKUVAN JA YMPÄRISTÖN 4. Aineisto Suomen 300 m geoenergiapotentiaalista koostuu kahdesta rasterimuotoisesta kartasta, jotka sisältävät laskennalliset arviot (1) varastoituneen lämpöenergian määrästä [GWh] ja (2) jatkuvasti uusiutuvasta lämmöntuottotehosta [W], kun kyseessä on 300 m syvä energiakaivo. Ne osoittavat geoenergiapotentiaalin aluekohtaisen saatavuuden ja vaihtelun.

Suomen Kallioperä by Martti Lehtine

A i C.', >'/AP PA LE GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS M9/323/-92/6/O Juva Rutkonlampi Hannu Makkonen 2.0.992 RUTKONLAMMEN GRANAATTIGABRON TUTKIMUKSET JUVALLA VUOSINA 989-990 JOHDANTO Tutkimusalue sijaitsee Juvan Itä-Suomen hallinto-oikeus on oikeusministeriön hallinnonalaan kuuluva riippumaton tuomioistuin. Hallinto-oikeudessa ratkaistaan valitusasioita, jotka koskevat muutoksenhakua hallintoviranomaisten..

1:100 000 -mittakaavainen kallioperäkartta-aineisto sisältää Geologian tutkimuskeskuksen vuosina 1948–2007 mineraalisten raaka-ainevarojen kartoituksen, yhteiskunnan kiviaineshuollon ja tieteellisen tutkimuksen tarpeisiin tuottamaa aineistoa. Tämä aineisto sisältää kivilajitiedot aluerajauksina, kallioperähavainto- ja kairauspisteet sekä olennaiset tektoniset havainnot, litologiset primäärirakenteet, malmimineraalit ja metamorfiset indeksimineraalit. Joidenkin 1:100 000 karttalehtien alueelta esitetään kivilajitietojen lisäksi myös stratigrafia. Valtaosaan karttalehtiä liittyy myös selityskirja. Suomen geoen kartta 1 :100000 Kallioperakartan selitykset 2114 Toij ala Toijalan kartta-alueen kalliopera Summary : Precambrian rocks of the Toijala map-sheet area Kirj oittanut - by ARVO MATISTO kallioperä. GTK tutkii kallioperää Jämsässä. Geologian tutkimuskeskus GTK tekee kallioperätutkimuksia Jämsän ympäristössä. Tavoitteena on päivittää perustieto alueen kallioperästä GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Suomen geoen kartta 1:100 000 Kallioperäkarttojen selitykset Lehdet 3331 ja 3242 Siilinjärven ja Kuopion kartta-alueiden kallioperä Summary: Pre-Quaternary rocks of the Siilinjärvi

Maaperä 1:100 000 esittää yleistäen maaperää osin geologisina jäätikköjoki- ja moreenimuodostumina, tuuli-, joki- ja rantakerrostumina sekä maalajialueina noin yhden metrin syvyydessä. Lisäksi on kuvattu kalliomaa-alueet, joiden pinnalla on alle metrin paksuinen maapeite. Maalajien laaja-alaisia peittäviä pintakerroksia on kuvattu päällemerkinnöillä. Peittävien maalajien paksuus oli 0,5-0,9 m, lukuun ottamatta turvekerrostumia, joissa se oli 0,3-0,5 m. Kartoituksen havainnoinnin ja kuvioiden paikkatarkkuus oli aina sidoksissa maastotyössä käytettävän aineiston tarkkuuteen. Vektorimuotoiset 1:100 000 maaperäkarttalehdet Etelä-Suomen alueelta täydentävät 1:20 000 maaperäkartoitukseen jääneitä kartoittamattomia alueita. Kartoitusalueen vallitsevina kivilajeina ovat kvartsi- dioriitit, kiillegneissit ja' im~iboli~neissit, jotka esiintyvat pitkina, kapeahkoina vyohykkeina. Luonnolli- sesti kooltaan epamaaraiset, raekooltaan

Hakku - Portti Suomen geologiseen tietoo

Lomarengas on suomen suurin mökkivälittäjä. Valikoimassamme on yli 3900 mökkiä. Suomen parhaat vuokramökit. Lomarengas on Suomen vanhin ja tunnetuin vuokramökkien ja loma-asuntojen.. Tietotuote sisältää vektorimuodossa tiedon Suomen maaperästä luokiteltuna INSPIRE-direktiivin ja sen geologia - sovellusskeeman tietotuotemäärittelyn mukaisesti GML-formaatissa.Tietotuote pohjautuu Maaperä 1:20 000/1:50 000 -aineistoon. Abstrakti supertyyppi geomorfologia koostuu kahdesta geomorfologia teemasta; antropogeeninen geomorfologia (AnthropogenicGeomorphologicFeature) ja geomorfologia (NaturalGeomorphologicFeature). Tietotuotteeseen tehtävät muutokset sisältöön sekä rakenteeseen ovat vielä mahdollisia, koska tietotuotteen ensimmäistä versiota 1.0 edelleen kehitetään vuoden 2020 aikana. Отмена. Месяц бесплатно. Suomen kallioperä syväkaikuluodattu GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS M06/3712/-85/1/10 Kittilä Tepsa Antero Karvinen 29.11.1985 TUTKIMUSTYÖSELOSTUS KITTILÄN KUNNASSA VALTAUSALUEILLA KUOLAJÄRVI 1, 2 JA 3, KAIVOSREKISTERI NROT 3082/1, 3331/1 ja 2 Merenpohjan maalajit 1:250 000 -tuote kuuluu EMODnet (European Marine Observation and Data network) Geology EU- hankkeessa tuotettuun Euroopan merialueet kattavaan merenpohjan aineistokokonaisuuteen. EMODnet Geology hankkeessa kootaan ja harmonisoidaan merigeologista aineistoa Euroopan merialueilta päätöksenteon ja laajamittaisen aluesuunnittelun tueksi. Aineisto Suomen merialueilta perustuu 1:20 000 merenpohjan geologiseen aineistoon. Aineisto on harmonisoitu kuuteen FOLK:n maalajiluokkaan (savi (mud), hiekkaiset savet, saviset hiekat, karkearakeiset sedimentit; sekasedimentti) ja kallioon. Se kuvastaa maalajeja merenpohjan pinnasta 30 cm syvyydelle asti. GTK:n tuottama alkuperäinen aineisto on yleistetty 1:250 000 mittakaavaan. Aineiston tarkkuus on parhaimmillaan 60 m * 60 m ja aineistosta on poistettu 0.3 km2 pienemmät alueet.

Etelii-Suomen yksikkö K2 1.42/2006/5 Espoo KALLIOPERÄKARTOITUKSE JATKOKURSSI FORSSASSA 11.-22.5.2003 Mikko ironen GTK PLIPBIP.(XBox% PLIPBIP.O.Boxl237 PLIPBIP.O.Box97 PLIPBIRO.Bos77 Fi-02151 Espoo, P i.d Kallioperän heikkousvyöhykkeet on tulkinta pääkaupunkiseudun kallioperän lineaarisista rikkonaisista rakenteista mittakaavassa 1:50 000. Heikkousvyöhykkeet on luokiteltu rakennettavuuden mukaan. Rakennettavuusluokka on eri aineistoista johdettu tulkinta ja kuvaa vyöhykkeellä mahdollisesti esiintyviä rakennettavuuteen haitallisesti vaikuttavia ominaisuuksia. Attribuuttitiedoissa on myös tulkintaperusteet ja tietolähde. Osaan heikkousvyöhyketulkinnoista liittyy GTK:n kartoitushavaintopiste tai -pisteet, joiden tunnukset ovat attribuuttitiedoissa samoin kuin kyseisen havaintokohteen siirroskiven rakenne. Tunnuksella (OBSERVATION_ID / Havaintotunnus) havaintotiedot ovat löydettävissä GTK:n kallioperähavainnoista. 19.2.2020 Päivitys Versioon 2.0 Osuuskunta Suomen Asuntomessut järjestää Suomen suurimman ja monipuolisimman asumisen tapahtuman joka kesä. Tutustu Asuntomessuihin myös verkossa 19 Suomen geoen kartta, Kallioperakarttojen selitykset 1 : , lehdet 2331 ja 2332 Markus Vaarma ja Fredrik Pipping Kuva 6 A : Matriksikannatteinen vulkaaninen konglomeraatti tai pyoreafragmenttinen tuffibreksia Valimassa on intermediaarista hieno-keskirakeista kidetuffia muistuttavaa vulkaniklastista hiekkaa,jossa paikoin on suunnaltaan vaihtelevaa laminaarisuutta sisaltavia hienorakeisia osueita Kookkaat kivipallot ovat yleensa hyvin pyoristyneita ja koostuvat felsisista ja intermediaarisista vulkaniiteista Yksi pallo kuvan vasemmassa laidassa on itsessaan rakenteeltaan fragmenttinen ja on siten ilmeisesti lahtoisin tuffibreksiasta Pienten fragmenttien muoto vaihtelee suuresti pyoreasta kulmikkaaseen Myos niiden koostumuksessa on suurta vaihtelua mafisesta felsiseen (Saunakyla, Saarisuonkyto-N, Kyyjarvi ; D, x= , y= ; MAV-87-21) B : Matriksikannatteinen vulkaaninen konglomeraatti Valimassa on intermediaarista hieno-keskirakeista ki- 20 WOMEN GEOLOGINEN KARTTA 1 : 100 000 GEOLOGICAL MAP OF FINLAND 1 : 100 000 KALLIOPERAKARTTOJEN SELITYKSET LEHTI 2241 EXPLANATION TO THE MAPS OF PRE-QUATERNARY ROCKS SHEET 2241 Bengt Sjoblom Aht irin kartta-alueen

GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Pohjois-Suomen aluetoimisto M19/3642/-99/1/82 PELKOSENNIEMI Suvanto Panu Lintinen 27.9.1999 RAPAKALLIOTUTKIMUKSET PELKOSENNIEMEN SUVANNOSSA 1998 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS KUVAILULEHTI kolomonggo hacking theme -2 is part of GTK Themes and Content, which is supported by the following people: mark this product as clone. More XFCE/XFWM4 Themes from purnomoshinigam Käännös sanalle 'kallioperä' ilmaisessa suomi-englanti-sanakirjassa, ja monia muita englanninkielisiä käännöksiä GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Suomen geoen kartta 1:100 000 Kallioperäkarttojen selitykset Lehdet 3411 ja 3412 Piippolan ja Rantsilan kartta-alueiden kallioperä Summary: Pre-Quatenary rocks of the Piippola kallioperä oli kohonnut riittävästi merenpinnan yläpuolelle. Alussa kallion kolossa on ollut lampi, jonka vesi mataloitui maannousun myötä ja suokasvit ilmestyivät sinne alkaen täyttää vesiallasta

GTK tutkii kallioperää Jämsässä Yle Uutiset yle

Maaperän rakennettavuusominaisuustulkinta muodostetaan maaperätietojen, pehmeikköjen arvioitujen paksuuksien sekä korkeusaineistosta muodostetun rinnekaltevuusmallin avulla. Maa­perän rakennettavuusluokitukset ja aineistojen luokitusprosessit vaihtelevat riippuen prosessointihistoriasta. Rakennetta­vuusluokitus pohjautuu VTT:n laatimaan luokitukseen, joka on esitetty Kunnallistekniikan pohjatutkimusohjeissa. Maaperän rakennettavuusominaisuudet ovat kaikilla alueilla vain suuntaa-antavia. WOMEN GEOLOGINEN KARTTA 1 : 100 000 GEOLOGICAL MAP OF FINLAND 1 : 100 000 KALLIOPERAKARTTOJEN SELITYKSET LEHDET 4411, 4412 EXPLANATION TO THE MAPS OF ja 4413 PRE-QUATERNARY ROCKS SHEETS 4411, 4412 and Fennoskandian kilven mineraaliesiintymät osoittaa kaikki metalli- ja teollisuusmineraalikaivokset sekä mineraaliesiintymät Fennoskandiassa (Pohjoismaat ja Luoteis-Venäjä). Aineistossa on yli 1700 metallimalmiesiintymää ja lähes 600 teollisuusmineraaliesiintymää. Tuotannossa olevia metallimalmikaivoksia on 66 ja teollisuusmineraalikaivoksia 109. Aineistossa on myös tiedot suljetuista ja historiallisista kaivoksista sekä hyödyntämättömistä esiintymistä. Tuote sisältää myös alkuperäiset tietokannat MS Access ja MS Excel formaateissa.Valtioneuvoston asetus maaperän pilaantumisen ja puhdistustarpeen arvioinnista on luonut tarpeen luotettavalle ja helppokäyttöiselle tiedolle maaperän geokemiallisista taustapitoisuuksista. Asetuksen mukaan taustapitoisuudet, luonnollinen geoen tausta sekä antropogeeninen toiminta on otettava huomioon arvioitaessa maaperän saastumisprosessia. Geokemiallisten taustapitoisuuksien arvioimiseksi on koottu useiden hankkeiden keräämistä tiedoista tietokanta, joka sisältää yli 86000 näytepisteen geokemiallisia pitoisuustietoja. Tiedot on tallennettu kansalliseen geokemialliseen tietokantaan, josta tietoja on saatavilla Taustapitoisuudet-karttapalvelun kautta. GTK3 is installed by default, please don't download and compile from the GTK website. If you want to use GTK3 yourself, compile against that instead GTK2, or use PyGObject instead of PyGTK if you're..

Maapallon rakenne. Kuori (paksuus 75 - 8 km). kallioperä. maaperä. Vaippa (2900 km). Studio55.fi: Suomen kaivokset ulkomaisissa käsissä. Talvivaara Suomen kallioperä - 3 000 vuosimiljoonaa antaa kattavan kuvan kallioperämme rakenteesta, koostumuksesta ja kehitysvaiheista. Kallioperämme kokonaisuuksia käsittelevien lukujen lisäksi.. Mikä on kallioperä. Mitä tarkoittaa kallioperä. Ilmainen sivistyssanakirja. kallioperä. Varsinkin geologia, geoen kivilajeista muodostunut kiinteä (irtomaan tai vesien peittämä) maankuori, kallio Tässä työssä perehdytään radioaktiivisuusmittauksiin sekä graafien piirtämiseen. Opetusmateriaalipaketti (opetusmateriaali & teoriapaketti).. Aerosähkömagneettisesta matalalentoaineistosta laskettu reaali ja imaginäärikomponentin välinen suhde väripintakarttana. Aineisto perustuu GTK:n tekemään koko Suomen kattavaan matalalentomittauksiin jotka toteutettiin vuosina 1973-2007. Lentokorkeus oli noin 40 metriä, lentolinjojen väli pääasiassa 200 metriä, lentolinjat kulkevat pohjoisesta etelään tai idästä länteen geologisen pääsuuntauksen perusteella ja mittauspisteiden väli lentolinjoilla oli noin 50 metriä.

Aineisto kuuluu EMODnet (European Marine Observation and Data network) Geology III EU-hankkeessa tuotettuun Euroopan merialueet kattavaan merenpohjan aineistokokonaisuuteen. Hankkeessa kootaan ja harmonisoidaan geologista aineistoa Euroopan merialueilta päätöksenteon ja laajamittaisen aluesuunnittelun tueksi. Aineisto Suomen merialueilta perustuu Geologian tutkimuskeskuksen 1:20 000 merenpohjan geologiseen aineistoon. Aineisto on harmonisoitu viiteen FOLK:n maalajiluokkaan (savi + siltti (mud), hiekkaiset savet, saviset hiekat, karkearakeiset sedimentit; sekasedimentti) ja kallioon). Se kuvastaa maalajeja merenpohjan pinnasta 30 cm syvyydelle asti. GTK:n tuottama alkuperäinen aineisto on yleistetty 1:100 000 mittakaavaan. Aineiston tarkkuus on parhaimmillaan 25 m * 25 m ja aineistosta on poistettu 0.05 km2 pienemmät alueet. 1 (24) Taata-alueen ja sen ympäristön luonnonkiviesiintymistä Heikki Nurmi Pirkanmaalla inventoitiin vuosina 2001 2005 rakennuskivivarantoja 23 kunnan alueella (Härmä et al). Kahdeksan kivialan yrityksen Etelä-Suomen yksikkö C/KA 33/09/01 3.7.2009 Espoo Paadenmäen kalliokiviainesselvitykset Paavo Härmä ja Heikki Nurmi Geologian tutkimuskeskus Etelä-Suomen yksikkö Sisällysluettelo Kuvailulehti 1 JOHDANTO

GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS M 19/3724/-89/1/10 Sodankylä Syväoja Olavi Auranen 5.4.1989 TUTKIMUKSET AEROGEOFYSIKAALISISSA MITTAUKSISSA HAVAITULLA JOHDE- ALUEELLA SODANKYLÄN SYVÄOJALLA VUOSINA 1988-89 Aihe Maa- ja kallioperä. Porvoon kaupungin alueella yleisimpiä maalajeja ovat moreeni, savi ja hiesu. Alueen itäosaan ulottuu Kaakkois-Suomen rapakivialue eli Viipurin rapakivimassiivi GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Etelä-Suomen yksikkö Espoo 30.9.2014 94/2014 Kallioperän kartoituskurssi Kaakkois- Suomessa 22.9.-3.10.2014 Timo Ahtola GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS 30.9.2014 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Tutkimukset ovat jatkoa viimeisen neljän vuoden ajan pääasiassa Päijänteen itäpuolella tehdyille kallioperätutkimuksille. Aiemmat tutkimukset ovat johtaneet muun muassa kullanetsintään Joutsasta. Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu - Xamk - on siellä missä tapahtuu ja luodaan uutta. Kampuksena on koko maailma. Kivijalkoina ovat Kotka, Kouvola, Mikkeli ja Savonlinna

Geofysiikan opetusmateriaali sisältää GTK:n keräämiä Kevitsan mineraaliesiintymän kartoitukseen liitttyviä kairaustietoja ja geofysiikan aineistoja sekä Ilola-Kukkolanharjun pohjavesialueen geologisen rakenneselvityksen yhteydessä kerättyjä tutkimusaineistoja (kairaustieto, maatutka, rakeisuusanalyysi, vedenpinnan korkeushavainnot ja painovoima). Tuote on tarkoitettu opetuskäyttöön.GTK on tehnyt geofysikaalista matalalentomittauskartoitusta vuosina 1972-2007. Lentokorkeutena on ollut 30-40 metriä, lentolinjojen väli 200 metriä ja mittauspisteiden väli 6-50 metriä. Mitatut geofysikaaliset suureet ovat: maan magneettikenttä, maankamaran sähkömagneettinen kenttä ja luonnon gammasäteily. Magneettisissa mittauksissa mitataan maan magneettikentän voimakkuutta (magneettivuon tiheyttä) ja mittaustuloksena saatava suure on kokonais- eli totaalimagneettikentän voimakkuus. Sähkömagneettisilla mittauksilla saadaan tieto maankamaran sähköisistä ominaisuuksista. Mittaus-suureina saadaan reaali- ja imaginaarikomponentti. Mittaussuureista on myös laskettu näennäinen ominaisvastus puoliavaruusmallia käyttäen. Aeroradiometrisillä mittauksilla mitataan maankamarasta emittoituvaa gammasäteilyä. Luonnossa esiintyy noin 50 eri radioaktiivista alkuainetta ja isotooppia, joista mittauksissa rekisteröidään uraanin (U238), toriumin (Th232) ja kaliumin (K40) aiheuttamaa gammasäteilyä.

Seinajoen kartta-alueen kalliopera

10 Suomen geoen kartta, Kallioperakarttojen selitykset , lehdet 2331 ja 2332 Kyyjarvi - Perho kartta-alueen kalliopera risen ja aerosahkoisen matalalentokartan ja kuvan IA kivilajikartan yhdistelma Fig 1 Kyyjarvi (2331) and Perho (2332) map-sheet areas A : Lithological map with sampling sites of age determination (AGE), photographs (open square with Fig number), and modal analyses (dark triangle with table and sample references : TI-4/nbr) 1 1 GTK3 Themes by eliverlara. 452 comments. Score 86.3%. GTK3 Themes by joshaby. 9 comments. Score 60.0% Suomen mestari 4Suomen kielen oppikirja aikuisille. Sonja Gehring, Sanni Heinzmann, Sari Suomen mestari 4 jatkaa suosittua oppikirjasarjaa, joka on tarkoitettu aikuisille ja nuorille suomen.. Aerosähkömagneettisesta matalalentoaineistosta laskettu näennäinnen ominaisvastus joka on interpoloitu 50m x 50m solukokoon ja esitetty väripintakarttana. Aineisto perustuu GTK:n tekemään koko Suomen kattavaan matalalentomittauksiin jotka toteutettiin vuosina 1973-2007. Lentokorkeus oli noin 40 metriä, lentolinjojen väli pääasiassa 200 metriä, lentolinjat kulkevat pohjoisesta etelään tai idästä länteen geologisen pääsuuntauksen perusteella ja mittauspisteiden väli lentolinjoilla oli noin 50 metriä.

Suomen kallioperä Arkeeinen aika eli 2500 miljoonaa vuotta vanhemmat tapahtumat Arkeeinen alue Suomen kallioperä Svekofenniset kivilajit eli Etelä- ja Keski-Suomen synty Svekofenninen.. Suomen koronatilanne nyt: katso maanantain tiedot Suomen geoen kartta 1 :100000 Kallioperakartan selitykset 4222 Outokumpu 4224 Polvijarvi 4311 Sivakkavaara Outokummun, Polvijarven ja Sivakkavaaran kartta-alueiden kalliopera Summary : Precambrian GTK on tehnyt kohteellisia geofysikaalista lentomittauksia vuosina 2001-2008 kaikkiaan 17 eri kohteella. Lentokorkeutena on ollut 30-40 metriä ja lentolinjojen väli on ollut 50 - 100 metriä. Lentosuunta on valittu kohtisuoraan ko. kohteen geologisia rakenteita.Mittauspisteiden väli lentolinjoilla on ollut 6-50 metriä. Mitatut geofysikaaliset suureet ovat: maan magneettikenttä, maankamaran sähkömagneettinen kenttä ja luonnon gammasäteily.

Suomen kallioperä Flashcards Quizle

Perustiedon päivittämisen lisäksi GTK kartoittaa kallioperästä mahdollisesti hyödynnettäviä raaka-aineita. Näitä ovat esimerkiksi kiviaines, rakennuskivi, teollisuusmineraalit ja metallimalmit. GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Etelä-Suomen aluetoimisto Timo Ahtola Olli Sarapää 02.10.2000 Raportti M89/2000/2 RAPORTTITIEDOSTO N:O 4577 SUOMENSELÄN TEOLLISUUSMINERAALIPROJEKTI 1999-2000 KAUDEN 2000 VÄLIRAPORTTI, Tässä aineistossa esitetään aikaan sidottua rakennetulkintaa, joka koostuu Kallioperä 1:200 000 aineiston luokitelluista siirrosviivoista. Siirrokset on luokiteltu ikäryhmiin. Aineistossa on myös tulkitut poimuakselitasot sekä vanhoista 1:100 0000 kartoista tai havaintokannoista tulkittuja liuskeisuuden muotoviivoja. Siirros- ja poimuviivat on jaoteltu viiteen ikäluokkaan. Osa siirroksista on reaktivoitunut myöhemmissä vaiheissa, jolloin niillä on useampi attribuutti. Aineiston käyttömittakaava on 1:50 000- 250 000. Raahe-Laatokka vyöhyke on valittu koealueeksi ja jatkossa aineisto laajenee valtakunnalliseksi.Nuoret siirrokset ja maanvyöryt -aineistoon on kerätty ja luokiteltu maan pintamorfologiassa havaittavia siirroksia ja maanvyöryjä Suomesta. Havainnot perustuvat LiDAR DEM-korkeusaineistoihin, geofysikaalisiin mittauksiin, kairauksiin sekä maastossa tehtyihin havaintoihin. Havaintoja on kerätty myös kirjallisuudesta (raportit ja peer-review julkaisut), GTK:n ja Posiva Oy:n karttatuotannosta ja suullisista tiedonannoista. Tulkinnassa ja rajauksessa on hyväksikäytetty MML:n LiDAR korkeusmallia.

Merenpohjan geologisen poikkileikkausaineiston käyttö on luvanvaraista. Lupaviranomaisena toimii Puolustusvoimien Pääesikunta. Luvan saamiseksi on otettava yhteyttä Puolustusvoimien Pääesikuntaan (Pääesikunta, Fabianinkatu 2, PL 919, 00131 Helsinki). Merenpohjan geoen poikkileikkaus on taulukkomuotoinen esitys tulkitusta merenpohjan luotausprofiilista. Taulukossa on paikkatieto (X ,Y) ja syvyys (Z) merenpohjaan ja kunkin tulkitun maalajin yläpintaan. Koordinaatit ja syvyydet on esitetty metreinä. Tietoja voidaan taulukoida tulkitulta luotauslinjalta halutussa tiheydessä, esim. 1 m:n tai 20 m:n välein. Kallioperän paljastumahavaintokanta sisältää paikkatiedot yli 650 000 kalliopaljastumasta. Kartoitusaineistoa on tuotettu Geologian tutkimuskeskuksen sekä Outokumpu Oy: kallioperä- ja raaka-ainekartoituksen yhteydessä 1900-luvun alusta lähtien. Ladattava maksuton tuote sisältää vain perustiedot, maksullisen aineiston (mittaustietoa, analyysejä) tiedustelu geodata@gtk.fi. Kohdentava moreenigeokemiallinen kartoitus sisältää GTK:ssa vuosina 1971-1983 linjamuotoisella näytteenotolla kerättyjen maaperänäytteiden näytetiedot sekä geokemialliset analyysit. Aineisto sisältää yhteensä noin 385 000 näytettä. Näytemateriaalina on enimmäkseen moreeni, mutta myös lajittuneita mineraalisia maalajeja, rapakalliota ja näiden sekoittuneita välimuotoja. Näytteitä kerättiin valtakunnallisesti harkinnanvaraisessa järjestyksessä 1:100 000-karttalehdittäin. Koko maata kattavaa linjamuotoista näyteverkostoa ei ehditty ottaa, kun näytteenottostrategia muuttui. Geokemiallisen tutkimuksen tehtävänä on kartoittaa alkuaineiden levinneisyyttä maankamarassa. Merigeologisen kartoitusaineiston käyttö on luvanvaraista. Lupaviranomaisena toimii Puolustusvoimien Pääesikunta. Luvan saamiseksi on otettava yhteyttä Puolustusvoimien Pääesikuntaan (Pääesikunta, Fabianinkatu 2, PL 919, 00131 Helsinki). 1:20 000 merigeoen aineisto sisältää 1970-luvulta lähtien merenpohjan käytön suunnitteluun, raaka-aineiden tutkimukseen ja inventointiin, meriympäristönhoitoon ja tieteelliseen tutkimukseen tuotettua aineistoa. Aineistossa on esitetty pintamaalajina ylin luotausaineistosta erotettavissa oleva maalaji (pohjan ylintä kerros noin 0,5-1 metrin paksuudelta). Pintamaalajimaakuvion minimikoko on yleensä 20x20 metriä. Pintamaalajien lisäksi aineistossa kuvataan eri tavoin syntyneitä geologisia kohteita ja muodostumia, kuten kaasupitoisia sedimenttejä, läjitysalueita, purkausaukkoja, lohkareita ja aallonmerkkejä.

(PDF) Lentuan kompleksin eteläosan kallioperä

Itä-Suomen yksikkö M19/4232/2010/30 17.3.2010 Kuopio TOHMAJÄRVEN MUSKON KAIRAUKSET VUONNA 2008 KARTTALEHDELLÄ 4232 05 Martti Damsten Sisällysluettelo Kuvailulehti Documentation page 1 JOHDANTO 1 1.1 Tuote sisältää valtakunnallisen geokemiallisen kartoituksen analyysituloksia: Moreenigeokemiallinen kartoitusaineisto kuvaa 37 alkuaineen pitoisuuksia muuttumattomassa pohjamoreenissa. Näytteet on otettu vuonna 1983 muuttumattomasta moreenista (C-horisontti) pohjavesipinnan alta. Näytteenottosyvyyden vaihteluväli oli 50 - 200 cm ja keskimääräinen näytteenottotiheys 1 näyte / 300 km². Näytteet ovat kenttäyhdistelmänäytteitä. Purosedimenttigeokemiallinen kartoitusaineisto kuvaa pienten latvapurojen orgaanisen purosedimentin alkuaineiden pitoisuuksia. Purovesigeokemiallinen kartoitusaineisto kuvaa pienten latvapurojen veden fysikaalisia ominaisuuksia ja alkuaineiden pitoisuuksia. Purosedimentti- ja purovesinäytteet on otettu pienistä latvapuroista (valuma-alue alle 30 km²) loppukesällä 1990. Näytteenotto on toistettu noin joka neljännessä pisteessä vuosina 1995, 2000 ja 2006. Työmatkaliikenne esimerkiksi Virosta Suomeen kulkee jälleen. Suomeen tulevia odottaa kahden viikon omaehtoinen karanteeni.

Kallioperän kartoituskurssi KK3 Humppila 15 26.5.2006

WOMEN GEOLOGINEN KARTTA 1 :100 000 GEOLOGICAL MAP OF FINLAND 1 :100 000 KALLIOPERAKARTTOJEN SELITYKSET LEHDET - SHEETS EXPLANATION TO THE MAPS OF 3023+3014 PRE-QUATERNARY ROCKS 3024 3041 3042 3044 3113 Suomen tasolla tasolla LUT paransi asemaansa nousten viidenneltä sijalta kolmanneksi. Lue lisää » Suomen geoen kartta 1 :100000 Kallioperikartan selitykset 2123 Tampere Tampereen kartta-alueen kalliopera Summary : Precambrian rocks of the Tampere map-sheet area Kirj oittanut - by ARVO MATISTO Keski-Suomen liitto Regional Council of Central Finland Kalliokiviainesselvitys Jyväskylän, Keuruun, Leivonmäen, Sumiaisten ja Äänekosken alueilla Tekijä: Geologian tutkimuskeskus Kuopion yksikkö Kuopio

Tarkista ajantasainen ilmanlaadun tilanne kaikilta Suomen mittausasemilta verkkopalvelustamme. » Tutustu avoimeen dataamme. Lukuisia tietoaineistojamme voi hakea.. Metamorfoosi 1:1 000 000 on yhtenäinen koko Suomen kattava aineisto. Aineistossa esitetään kallioperän metamorfoosi useassa erillisessä vaiheessa, ennen lämpötilamaksimia eli huippua (prepeak), huippu (peak), huipun jälkeinen päällemerkintä (overprint) ja toinen huipun jälkeinen päällemerkintä (oveprint2). Näissä tasoissa on identtiset attribuuttitiedot, jotka kuvaavat metamorfoosia. Viivatasoilla esitetään metamorfoosiasteen muutoksia: isograadeja, postmetamorfisia siirroksia ja ikädiskordansseja. Tuote sisältää englanninkielisen kuvaustekniikan. RAPORTTITIEDOSTO N:O 2435 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS M19/2124/-87/2/10 Ylöjärvi, Tampere, Kangasala Olli Sarapää 28.10.1987 KULTATUTKIMUKSET TAMPEREEN LIUSKEJAKSOLLA KESÄLLÄ -85 1. JOHDANTO Työn tarkoituksena WOMEN GEOLOGINEN KARTTA 1 : 100 000 GEOLOGICAL MAP OF FINLAND 1 : 100 000 KALLIOPERAKARTTOJEN SELITYKSET LEHDET 2313 JA 2314 EXPLANATION TO THE MAPS OF PRE-QUATERNARY ROCKS SHEETS 2313 AND 2314 Markus

Suomen kalliopera syvakaikuluodattu - YouTub

Kallioperä antaa maastolle sen perusrungon, jota maaperä irtaimena aineksena täydentää. Maa- ja kallioperä vaikuttavat voimakkaasti topografiaan sekä alueelle muodostuvaan kasvillisuuteen ja.. 13 Suomen geoen kartta, Kallioperakarttojen selitykset 1 : , lehdet 2331 ja 2332 Markus Vaarma ja Fredrik Pipping Kuva 2 A : ienorakeista grauvakkatyyppista, kalkkisilikaattikonkreetioita sisaltavaa metasedimenttia ja siina olevaa fiuskeisuutta (S) leikkaava pegmatiittijuoni ja siita lahteva apofyysi Juoni ja apofyysi seka liuskeisuus ovat edelleen poimuttuneet (F 3 /F4) (Vesterbackan louhos N, Vimpeli ; B, x= , y= ; MAV-93-10) B : Poimuttunutta ohutkerroksellista kiilleliusketta ( allapuro, Vimpeli ; 2332 O1C, x= , y= ; MAV ) C Stauroliittikiilleliusketta (Kellokallio, Perho ; D, x= , y= ; 51-RT-70 ; Kompassin pituus on 12 cm, kolikon halkaisija on noin 2,5 cm) Fig 2 A : Fine-grained greywacke-like metasediment with calc silicate concretions, and schistosity (S) penetrated by a pegmatite dike with an apophyse further openly refolded B : Folded thin layered mica schist C : Staurolite mica schist (Length of compass 12 cm; Diameter of coin 2,5 cm ) 1 4 Suomen kallioperä - 3 000 vuosimiljoonaa antaa kattavan kuvan kallioperämme rakenteesta, koostumuksesta ja kehitysvaiheista. Kallioperämme kokonaisuuksia käsittelevien lukujen lisäksi.. gtk-sharp GTK 2004 • 4. Kallioperä & raaka-aineet Malminetsintä jatkui ennätysvilkkaana Kallioperä- ja raaka-aineet -tulosalueen tehtävänä on kartoittaa ja tutkia Suomen kallioperää ja sen raakaainepotentiaalia..

Aeroradiometrisesta matalalentoaineistosta interpoloitu (solukoko 50m x 50m) kalium-, torium-,uraani- ja totaalisäteily rasteriaineisto. Aineisto perustuu GTK:n tekemään koko Suomen kattavaan matalalentomittauksiin jotka toteutettiin vuosina 1973-2007. Lentokorkeus oli noin 40 metriä, lentolinjojen väli pääasiassa 200 metriä, lentolinjat kulkevat pohjoisesta etelään tai idästä länteen geologisen pääsuuntauksen perusteella ja mittauspisteiden väli lentolinjoilla oli noin 50 metriä.Alueellinen purosedimenttigeokemiallien kartoitus sisältää GTK:ssa vuosina 1971-1985 kerättyjen mineraalisten ja orgaanisten purosedimenttinäytteiden näyttenottotiedot sekä näytteistä tehdyt geokemialliset analyysit. Aineisto sisältää yhteensä noin 156 000 näytettä. Purosedimenttinäytteellä tarkoitetaan jatkuvasti veden pinnan alapuolella olevaa puron uomaan kerrostunutta eloperäistä tai mineraalista ainesta. Tutkimuksen tarkoituksena oli kartoittaa alkuaineiden levinneisyyttä maankamarassa.Valtakunnan turvevarojen kokonaiskartoitukseen liittyvä aineisto, joka sisältää turvealueen painopisteittäin yli 20 hehtaarin laajuisia soita vuodesta 1975 lähtien. Aineisto sisältää suokohtaisesti tiedot suon nimestä ja tutkimusvuodesta. Tutkitun suon muut tiedot (suotyypeistä, turvelajeista, turvevaroista, turpeen fysikaalisista ominaisuuksista, turvetuotantoon soveltuvista soista, turpeen laadusta ja määrästä sekä hyödynnettävistä turvevaroista) julkaistaan kuntakohtaisissa turvetutkimusraporteissa, joissa esitetään yleistiedot jokaisesta tutkitusta suosta sekä niiden soveltuvuudesta mm. energia-, kasvu- ja ympäristöturvetuotantoon sekä suojelutarkoituksiin. Suomen kallioperä kuuluu Fennoskandian kilpialueeseen, joka ulottuu Norjasta Ruotsin ja Suomen kautta Länsi- ja Luoteis-Venäjälle. Kilpi tarkoittaa laajaa aluetta, jossa vanha, kiteinen.. Tervetuloa OP Keski-Suomen etusivulle! Voit tutustua oman osuuspankin tietoihin, etuihin ja ajankohtaisiin uutisiin

Gtk (@Gtk_fi) Твитте

Maaperä 1:200 000 (maalajit) sisältää vuosien 2002-2009 aikana tuotettua aineistoa koko Suomen alueelta. Kartoitusmittakaava on ollut 1:50 000 – 1:200 000. Keskimittakaavaisen aineiston muodostamiseeen on käytetty yleistettyä 1:20 000, 1:50 000 ja 1:100 000 maaperän peruskarttaa, ja 1:200 000 mittakaavaista uustuotantoa, joka perustuu tulkintaan ja maastokartoitukseen. Maalajikuvion minimikoko on yleensä noin 6 ha. Peittävä turvekerrostuma on kuvattu / luokiteltu uustuotannossa soistumana (0-0,3 m turvetta), ohuena turpeena (0,3 – 0,6 m turvetta) ja paksuna turpeena (yli 0,6 m turvetta). Suot, soistumat, kivikot ja avokalliot on lisätty uustuotantoon Maanmittauslaitoksen maastotietokannan vastaavista kuvioista yleistämällä. Tuote sisältää suomen- ja englanninkielisen kuvaustekniikan. Etuovi.com:issa on juuri nyt 0 kohdetta tuoteryhmässä Myytävät asunnot - Yksiöt alueella Kallioperä, Kannonkoski. Tee helppo haku ja löydä uusi kotisi jo tänään Suomen geologiset pääalueet Suomen kallioperä jakautuu kahteen pääalueeseen. Maapeitteiden alla alueen kallioperä on tavallista tasarakeista granodioriittia (GTK 2017)

Suomen kallioperä

 1. Suomen Bouguer-anomaliakartta sisältää Suomen rajoilla leikatun osuuden Fennoskandian Bouguer-anomaliagridistä (resoluutio 2.5 km x 2.5 km). Suomen osalta kartta pohjautuu Geodeettisen..
 2. Aeroradiometrisesta matalalentoaineistosta interpoloitu (solukoko 50m x 50m) kalium (punainen)- torium (vihreä) - uraani (sininen)-kartta rgb-kuvana. Aineisto perustuu GTK:n tekemään koko Suomen kattavaan matalalentomittauksiin jotka toteutettiin vuosina 1973-2007. Lentokorkeus oli noin 40 metriä, lentolinjojen väli pääasiassa 200 metriä, lentolinjat kulkevat pohjoisesta etelään tai idästä länteen geologisen pääsuuntauksen perusteella ja mittauspisteiden väli lentolinjoilla oli noin 50 metriä.
 3. Aerosähkömagneettisesta matalalentoaineistosta interpoloitu (solukoko 50m x 50m) imaginäärikomponenttikartta väripintakarttana. Aineisto perustuu GTK:n tekemään koko Suomen kattavaan matalalentomittauksiin jotka toteutettiin vuosina 1973-2007. Lentokorkeus oli noin 40 metriä, lentolinjojen väli pääasiassa 200 metriä, lentolinjat kulkevat pohjoisesta etelään tai idästä länteen geologisen pääsuuntauksen perusteella ja mittauspisteiden väli lentolinjoilla oli noin 50 metriä.
 4. 1 Suomen geoen kartta Geological map of Finland 1 : Kallioperakarttojen selitykset Lehti 2331 ja 2332 Explanation to the maps of Sheet 2331 and 2332 Pre-Quaternary rocks Markus Vaarma ja Fredrik Pipping Kyyjarvi - Perho kartta-alueen kalliopera Geologiantutkimuskeskus Espoo 2003 GTK
 5. aisvastusgridit. Aineisto perustuu GTK:n tekemään koko Suomen kattavaan matalalentomittauksiin jotka toteutettiin vuosina 1973-2007. Lentokorkeus oli noin 40 metriä, lentolinjojen väli pääasiassa 200 metriä, lentolinjat kulkevat pohjoisesta etelään tai idästä länteen geologisen pääsuuntauksen perusteella ja mittauspisteiden väli lentolinjoilla oli noin 50 metriä.
 6. etsintälupa-alueet sisältää historiatietoa kaivoslain mukaisista rauenneista ja raportoiduista valtaus- sekä mal
 7. imikoko on 10kmx10km.

Selaus asiasanan mukaan kokoelmassa Suomen kallioper

 1. imipinta-ala on 2 ha ja pohja­vedenpinnan yläpuo­lella olevan kerroksen
 2. aisuuksina yksinkertaistetun kivilajiseurueen ja yleistasoisen ikätiedon kolmella kielellä (Suomi, Ruotsi ja Englanti). Siirrosviivat on jaettu kolmeen tyyppiin: kulkusiirtymä-, normaali ja ylityöntösiirrokset. Juoniviivataso sisältää mafiset juoniparvet luokiteltuna kolmeen ikäryhmään. Meteoriittikraatteritaso sisältää sijainnin lisäksi vain kohteen nimen ja kimberliittipiipputaso luokittelun kahteen ikäryhmään. Tuote sisältää suomen-, ruotsin- ja englanninkielisen kuvaustekniikan.
 3. en ja No 1244 M. Hautala, tarkastuksen. Tällöin ilmeni, että molemmat molybdeenihohdepitoiset
 4. aisuuksien perusteella eri alueisiin pääkaupunkiseudulla. Kallioperän osa-alueet eli kallioperän lohkot on rajattu rakennegeologisen tulkinnan avulla. Pohjana on maankuoren monivaiheinen deformaatiokehitys ja sen eri vaiheissa syntyneet rakenteet ja kivilajiassosiaatiot. Kallioperä on syvärakenteeltaan osittunut lohkoihin, joita rajaavat usein hierto- tai siirrosvyöhykkeet. Yhdessä lohkossa on pääsääntöisesti melko yhtenäinen kivilajijakautuma ja tektoninen rakenne. Kallioperän lohkojen rakennettavuutta kuvataan rako-o
 5. M 19/1823/-75/1/10 Enontekiö, Kilpisjärvi Olavi Auranen 1975-10-30 Selostus malmitutkimuksista Enontekiön Kilpisjärvellä v. 1974 Syksyllä 1973 lähetti rajajääkäri Urho Kalevi Mäkinen geologisen tutkimuslaitoksen

Gtk 2004 •

M 19/2732, 2734/-77/3/10 Kittilä, Tiukuvaara Olavi Auranen 26.11.1977 SELOSTUS MALMITUTKIMUKSISTA KITTILÄN TIUKUVAARASSA vv. 1975-76 Syystalvella v. 1971 lähetti Eino Valkama Kittilän Tiukuvaarasta geologiselle kallioperä (10). (geologia) maapallon kiinteä kuori, joka koostuu eri kivilajeista. yhdyssana sanoista kallio ja perä. geotektoniikka. kallio, kalliopaljastuma. maaperä. peruskallio. kallioperä Kielitoimiston sanakirjassa. kallioperä Tieteen termipankissa

Helsingin kartta-alueen kalliopera

2 SUOMEN GEOLOGINEN KARTTA - GEOLOGICAL MAP OF FINLAND 1 : Kallioperakarttojen selitykset, lehdet 2331 ja 2332 Explanation to the maps of Pre-Quaternary rocks, sheets 2331 and 2332 Marku Vaarma ja Fredrik Pipping Kyyjarvi - Perho kartta-alueen kalliopera Geologian tutkimuskeskus - Espoo 2003 Geological Survey of FinlandSuomen Bouguer-anomaliakartta sisältää Suomen rajoilla leikatun osuuden Fennoskandian Bouguer-anomaliagridistä (resoluutio 2.5 km x 2.5 km). Suomen osalta kartta pohjautuu Geodeettisen laitoksen ja GTK:n painovoima- aineistoihin. Fennoskandian Bouguer-anomaliagridi on toteutettu Suomen, Ruotsin, Norjan ja Viron geologian tutkimuskeskusten sekä Tallinnan teknillisen korkeakoulun , Suomen Geodeettisen laitoksen sekä Ruotsin ja Norjan maanmittauslaitosten välisenä yhteistyönä. Osapuolet kokosivat aineistot omilta alueiltansa ja toimittivat ne GTK:lle yhdistämistä varten. Kukin osapuoli vastaa omien aineistojensa päivityksestä ja jakelusta, GTK myy ainoastaan Suomen osuutta leikkaamattomana. Maksullisen aineiston tiedustelu geodata@gtk.fi.Tuote sisältää pääasiassa GTK:ssa tehtyjä Suomen kallioperän isotooppituloksia. Iänmääritysaineistoa on kertynyt vuodesta 1964 alkaen ja näytteestä annetaan seuraavia tietoja: paikkatieto, kivilaji, analysoitu mineraali, menetelmä, ikä, sen virhe, viite julkaisuun ja kommentteja. Sm-Nd isotooppianalyysejä on tehty vuodesta 1981 lähtien ja ne liittyvät pääasiassa kallioperän synnyn selvityksiin. Maaperä 1:20 000 / 1:50 000 sisältää maankäytön suunnitteluun, maankamaran raaka-aineiden tutkimukseen ja inventointiin, ympäristönhoitoon ja tieteelliseen tutkimukseen tuotettua aineistoa. Kartoitusmittakaava on pääsääntöisesti ollut 1:10 000. Aineistossa on esitetty pohjamaana 1 metrin syvyydessä oleva maalaji (muokattu RT-luokitus). Pohjamaakuvion minimikoko on yleensä 2 hehtaaria; poikkeuksena saaret, suo- ja peltosaarekkeet sekä geologisesti merkittävät kohteet. Pohjamaan päällä oleva 0,4 - 0,9 metrin paksuinen maakerros on kuvattu pintamaana. Pintamaan minimikuviokoko on yleensä 4 hehtaaria. Maalajien lisäksi aineistossa kuvataan eri tavoin syntyneitä geologisia maaperämuodostumia, kuten harjuja ja kumpumoreeneja. Muita kartoituskohteita, esimerkiksi dyynit ja muinaisrannat on esitetty viivamaisina tietoina. Tuote sisältää suomen- ja englanninkielisen kuvaustekniikan. Selaus asiasanan mukaan kokoelmassa Suomen kallioperä

Suomen kielen harjoituksia. Raili Lamminmäki, FM. Siirry sisältöön Kallioperän syväkairaukset sisältää paikkatiedot yli 30 000 syväkairausreikään. Kairausaineistoa on tuotettu pääasiassa Geologian tutkimuskeskuksen ja Outokumpu Oy:n kallioperä- ja raaka-ainekartoituksen yhteydessä 1920-luvulta lähtien. Ladattava maksuton tuote sisältää vain perustiedot, maksullisen aineiston (mittaustietoa, loggauksia, analyysejä) tiedustelu geodata@gtk.fi. Aeromagneettisesta matalalentoaineistosta interpoloitu (solukoko 50m x 50m) magneettinen rasteriaineisto. Aineisto perustuu GTK:n tekemään koko Suomen kattavaan matalalentomittauksiin jotka toteutettiin vuosina 1973-2007. Lentokorkeus on ollut noin 40 metriä, lentolinjojen väli pääasiassa 200 metriä, lentolinjat kulkevat pohjoisesta etelään tai idästä länteen geologisen pääsuuntauksen perusteella ja mittauspisteiden väli lentolinjoilla on 10-50 metriä. Tampereen alueen kallioperä Yrjö Kähkönen Geologian laitos PL 64, 00014 HELSINGIN YLIOPISTO Aimo Kuivamäelle 23.2.2009 Suomen kallioperä koostuu lähinnä granitoideista eli graniiteista ja graniitin kaltaisista

RAPAKIVIGRANIITTEIHIN LIITTYVÄ BIMODAALINEN VULKANISMI TAALIKKALAN MEGAKSENOLIITISSA LAPPEENRANNASSA: LITOLOGIS-PETROGRAFINEN JA GEOKEMIALLINEN TUTKIMUS Sampo Harju Pro gradu tutkielma Helsingin yliopisto GTK:n ja Posivan tutkimus: Suomen kallioperä on vakaata #Suomi #kallioperä @Vastuullisuus https Suomen houkuttelevuus kaivosalan investointien kohdealueena on maailman kärkeä: vakaan..

LOVASJARVEN MAFINEN INTRUUSIO Jaakko Siivola Siivola, Jaakko, 1987. The mafic intrusion of Lovasjarvi. Geologian tutkimuskeskus - Geological Survey of Finland, Tutkimusraportti - Report of Investigation ARKis,roK, AP f ALE GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS M/19/2433/-90/1/10 NIVALA Sarjankylä Esko Sipilä 2.1.1990 95*30 KULTATUTKIMUKSET NIVALAN SARJANKYLÄSSÄ 1985 SISÄLLYSLUETTELO TIIVISTELMA JOHDANTO 1 1.1. Alueen Suomen kallioperä kuuluu vanhaan prekambriseen (ajanjakso 4 600 - 570 miljoonaa vuotta sitten) Pohjois- ja Itä-Euroopan peruskallioalueeseen eli Fennosarmatian peruskalliokratoniin.. Suomen kallioperässä on. Euroopan vanhinta kiveä. Geologien uudet mittaukset osoittavat, että Suomen kallioperä on paikoin jopa 3520 miljoonaa vuotta vanhaa Geologian tutkimuskeskus Pohjois-Suomen aluetoimisto, Rovaniemi M19/3521, 3522/-96/1/10 Ranua, Kuivaniemi Oijärvi Pasi Eilu 23.8.1996 OIJÄRVEN LIUSKEJAKSO Tutkimusalueen geologisen kuvan arviointia juonikulta-

kallioperä - Wikisanakirj

Maapeitepaksuudella tarkoitetaan kallioperää peittävän irtomaapeitteen paksuutta. Maapeitepaksuus 1: 1 000 000 - aineistossa olemassa oleva maapeitepaksuustieto esitetään luokiteltuna aluemaisena tietona. Aineisto on luokiteltu viiteen luokkaan < 1m, < 10 m, <30 m, < 50 m ja > 50m. Maapeitepaksuustiedon lähtökohtana on ollut tarve Suomen geoenergiapotentiaalin määrittämiseksi. Maapeitepaksuustieto pohjautuu Maaperä 1:1 000 000 kartta-aineiston tulkintaan. Tulkintaa on tarkennettu geologisissa, geofysikaalisissa ja geoteknisissä tutkimuksissa saaduilla pistemäisillä tai viivamaisilla tiedoilla kallionpinnan tasosta. Aineisto on tarkoitettu antamaan yleiskuva Suomen maaperän paksuuden alueellisesta vaihtelusta. Sitä ei ole tarkoitettu kohteelliseen tarkasteluun. Aineiston pääkäyttötarkoitus on ohjata tarkemman mittakaavan tutkimuksia ja selvityksiä. Fennoskandian kilven metallogeniset vyöhykkeet osoittaa Pohjoismaissa ja Luoteis-Venäjällä (Karjalan ja Kuolan alueet) tunnetut metallogeeniset vyöhykkeet, jotka perustuvat metallikaivosten ja -esiintymien sijaintiin, suotuisiin geologisiin piirteisiin ja geofysikaalisiin ja geokemiallisiin indikaatioihin. Seuraavat metallit määrittävät vyöhykkeitä: Ag, Au, Be, Co, Cr, Cu, Fe, Li, Mn, Mo, Nb, Ni, Pb, Pd, Pt, Rh, REE, Sc, Sn, Ta, Ti, U, V, W, Y, Zn ja Zr. Kaikkiaan Fennoskandian alueella on 168 metallogeenista vyöhykettä: 47 Suomessa, 40 Norjassa, 40 Venäjällä ja 51 Ruotsissa. Vyöhykkeistä 24 ylittää valtioiden välisen rajan.Maastogeofysiikan mittausalueet oku sisältää Outokumpu Mining Oy:n luovuttamat maastogeofysiikan mittausalueet polygoneina menetelmittäin. Tuote sisältää sekä hajaprofiilit että systemaattiset mittaukset. Mittauksia on tehty lähinnä malminetsinnän tarpeisiin. Ladattava maksuton tuote sisältää vain perustiedot, maksullisen aineiston (mittaustietoa) tiedustelu geodata@gtk.fi. Happamat sulfaattimaat 1:250 000 -tietotuotteessa kuvataan happamien sulfaattimaiden esiintymisen todennäköisyys karttapohjalla luokiteltuna neljään luokkaa; Suuri, Kohtalainen, Pieni ja Hyvin pieni. Kartat perustuvat maastotutkimuksiin, laboratorioanalyysien tuloksiin ja mm. aerogeofysiikan aineiston ja maaperäkarttojen tulkintaan. Happamat sulfaattimaat 1:250 000 karttojen havaintopisteillä esitetään sulfaattimaiden esiintyminen sekä sulfidikerroksen esiintymissyvyys maanpinnasta. Havaintopisteitä on kahta eri tyyppiä: tutkimuspisteet ja kartoituspisteet. Tutkimuspisteiltä on tehty yksityiskohtaisempi kuvaus ja niihin on linkitetty havaintotiedot sisältävä pistekortti. Pistekortin hyperlinkki on mukana myös havaintopisteen filegeodatabase-tasossa. 1:1 000 000 happamien sulfaattimaiden ennakkotulkintakartalla esitetään kvantitatiivisen monimuuttujamallinnuksen avulla tehty tulkinta happamien sulfaattimaiden esiintymisalueista Suomessa.

Kalliokiviaines antaa tietoja rakentamisessa hyödyntämiskelpoisten kallioesiintymien sijainnista, ainesmääristä ja käyttökohteenmukaisesta laadusta sekä varantojen riittävyydestä yhdyskuntarakentamisen tarpeisiin. Aineiston käyttömittakaava on 1:20 000 - 1:50 000. Tuote sisältää aluetason kalliokiviaines_soveltuvuus ja pistetason kalliokiviaines_testitulos. 23 Suomen geoen kartta, Kallioperakarttojen selitykset 1 : , lehdet 2331 ja 2332 Markus Vaarma ja Fredrik Pipping A Kuva 8 A : Nakyma Ryytimaan karbonaattikivilouhokseen allapuron maantielta, etelasta ( allapuro, Vimpeli ; B, x= , y= ) B : Voimakkaasti liuskeista karbonaattikivea (Karttalaukun koko on noin 35 x 40 cm ; Vesterbackan louhos NE-paaty, allapuro, Vimpeli ; B, x= , y= ; MAV-93-9) Fig 8 A : An overview of the Ryytimaa carbonate rock open pit viewed from the south B: Strongly foliated carbonate stone in the Vesterbacka open pit, allapuro, Vimpeli (Size of the map case ca 35 x 40 cm ) 2 4 GEOLOGINEN TUTKIMUSLAITOS SOOMEN GEOLOBINEN KAITTA GEOLOUICAL MAP OF FINLAND 1 :100000 LEHTI - SHEET - 2124 VILJAKKALA-TEISKO KALLIOPERAKARTAN SELITYS EXPLANATION TO THE MAP OF ROCKS KIRJOITTANUT-BY AHT Kaivokset –tuote sisältää kaikki Suomen toiminnassa olevat, suljetut ja historialliset kaivokset mukaan lukien myös kehitteillä olevat kaivokset. All mines –tasolla kaivokset on luokiteltu tärkeimmän tuotteen ja kaivoksen statuksen mukaan. Kaivokset on myös luokiteltu eri tasoille esiintymän tyypin mukaan: metalli- ja teollisuusmineraalikaivokset. Symbolien tyyli ja koko määräytyy kaivoksen päätuotteen, kaivosstatuksen ja esiintymän kokoluokan mukaan. Kaivokset –tuote on otos GTK:n Mineraaliesiintymätietokannasta ja se sisältää seuraavat tiedot: kaivoksen nimi ja vaihtoehtoiset nimet, koordinaatit, kaivoksen status, kaivoksen nykyinen omistaja, kaivostoiminnan aloitus- ja lopetusvuodet, toiminta-aika, päätuote, esiintymän kokoluokka, kokonaistuotanto, louhitun malmin ja sivukiven määrä, kaikki esiintymässä esiintyvät mineraaliset raaka-aineet sekä uusin mineraalivaranto/vara-arvio. Suomen kallioperä Arkeeinen aika eli 2500 miljoonaa vuotta vanhemmat tapahtumat Arkeeinen alue Arkeeinen = 4000 2500 miljoonaa vuotta sitten Pääosa Itä- ja Pohjois-Suomesta Ensimmäinen päävaihe 2840 2790

Kohteellinen geofysikaalinen lentomittausaineisto sisältää Suomessa eri urakoitsijoiden (GTK, Fugro, Geotech, Bell Geospace) vuodesta 2000 alkaen tekemiä magneettisia, sähkömagneettisia ja radiometrisia mittauksia. Linjaväli vaihtelee kohteittain 50 - 200 metriin ja lentokorkeus on räätälöity menetelmäkohtaisesti. Lentosuunta on vaihdellut kohteen geologiset rakenteet huomioiden. Mittaukset on tehty geologisen kartoituksen ja mineraalivaraetsinnän tueksi. Tarkemmat kuvaukset löytyvät mittausaluekohtaisista teknisistä raporteista. Mineraalikoostumuksen takia Suomen kallioperä on kasvillisuudelle epäedullinen. Rapautuminen hienontaa kallioperää. Rapautumisessa kallioperä muuttuu hitaasti hienommaksi ainekseksi O U T O K U M P U Oy Malminetsinta HAVAINTOJA KESAN 1974 Zn-OHJELMAN ALUEELLISISTA KOHTEISTA Mustasuon kvartsi-maasalpaliuske Hyvinkään gabron SE-reuna-alue Parhaimmillaan kivi on vaaleata, tiivistä, "simpukkamurroksiin"

Kivilajien jaottelu ja syntytavat | Kaiva

Suomen kallioperä sisältää kymmeniä merkittäviä löytämättömiä kulta

Suomen kallioperä ei ole yhtenäinen kokonaisuus; kallioperä on aikojen saatossa pirstoutunut useiksi lohkoiksi. Suomen kallioperässä on myös merkkejä kahden muinaisen mantereen törmäyksestä Synonyymi kallioperä sanalle. Synonyymit.fi, ilmainen synonyymisanakirja netissä. Ehdota synonyymejä sanalle kallioperä (erottele pilkulla): PS. Katso myös Sanatoiveet-sivu, jossa voit.. Kaakkois-Suomen Elykeskus Tampere, Suomen suosituin asuin-, matkailu- ja opiskelukaupunki, on elämäntapa, joka vie Tampere. Suomen rakastetuin kaupunki. Pohjoismaiden suurin sisämaakaupunki, ja Suomen toiseksi.. 9 OUTOKUMPU OY 020/4241 b7 A, n, C, D/MTY/I~~~ 0 K MALMINETSINTX Martti Yrjöla/LAH 23.9.1982 1(8) KIIHTELYSVAARAN, OSKOLANKOSKEN (4241 07) GEOLOGINEN KARTOITUS KESALLA 1982 Sivu 2 (0 7 Sijainti 1 : 400

Kallioperästä yleistajuisemmin – Natura

Osta nyt antikvariaatista hyväkuntoisena 34 €:lla kirjailijan Heikki Väyrynen käytetty kovakantinen kirja Suomen kallioperä. Maantiede, kansatiede, geologia. Heikki Väyrynen : Suomen kallioperä.. GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Yksikkö Kuopio 63/2014 Keski-Suomen mineraalipotentiaali - hankkeen kairaukset Hankasalmen Janholanjoella 2014 Ahven Marjaana, Aimo Ruotsalainen GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS GEOLOGIAN Itä-Suomen koulun lukiossa suoritetaan suomalainen ylioppilastutkinto. Itä-Suomen koulun lukiossa opiskellaan kahta pitkää kieltä: venäjää ja englantia Aeroradiometrisesta matalalentoaineistosta interpoloitu (solukoko 50m x 50m) uraanikartta väripintakarttana. Aineisto perustuu GTK:n tekemään koko Suomen kattavaan matalalentomittauksiin jotka toteutettiin vuosina 1973-2007. Lentokorkeus oli noin 40 metriä, lentolinjojen väli pääasiassa 200 metriä, lentolinjat kulkevat pohjoisesta etelään tai idästä länteen geologisen pääsuuntauksen perusteella ja mittauspisteiden väli lentolinjoilla oli noin 50 metriä. 9 020/2121, 2112/~~~/1982 J-P Perttula/PAL 8.6.1983 1 (6) Olen suorittanut kartoitustoita karttalehtien 2121 02C, 2121 10B, 2112 06A-D ja 2112 09A-D alueilla seuraavasti. 2121 02C -1ehdella Kiikoisissa

GTK Linux Qt GEOLOGINEN TUTKIMUSLAITOS M06/4332/-81/1/10 Lieksa Tainiovaara Jouko Vanne 30.10.1981 TUTKIMUSTYÖSELOSTUS LIEKSAN KAUPUNGISSA VALTAUSALUEELLA TAINIOVAARA 1, KAIV. REK. N:O 2538/1 SUORITETUISTA MALMITUTKIMUKSISTA Meillä kallioperä on hyvin vanhaa ja stabiilia, ja sen päällä oleva irtain maaperä taas on geologisesti ajatellen hyvin nuorta This is GTK+ programming tutorial. In this tutorial, we will learn the basics of GUI programming in GTK+ and C language

Meriluontotyypit -aineisto käsittää Vedenalaisen meriluonnon monimuotoisuuden inventointiohjelman (VELMU) puitteissa keväällä 2015 tehdyn mallinnustyön. Työ tehtiin yhteistyössä Geologian tutkimuskeskuksen ja Åbo Akademin välillä. Työssä mallinnettiin Luontodirektiivin liitteen I meriluontotyyppejä; riutat ja vedenalaiset hiekkasärkät. Nämä luontotyypit on määritelty maalajin ja topografisen muodon perusteella ja em. mainitut luontotyypit voivat olla päällekkäisiä keskenään. Tavoitteena oli tuottaa parhaaseen saatavilla olevaan tietoon perustuen kattavat kartat luontotyyppien esiintymisalueista koko Suomen merialueella. Suoja-alueiden alueelle osuneet luontotyypit on poistettu aineistosta. Alueellinen moreenigeokemiallinen kartoitus kuvaa noin 25 alkuaineen pitoisuuksia muuttumattomassa pohjamoreenissa. Näytteet on otettu muuttumattomasta moreenista (C-horisontti) pohjavesipinnan alta noin 1,5 - 2 m syvyydeltä vuosina 1983 – 1991 tiheydellä 1 näyte / 4 km2. Aineisto kattaa koko Suomen, kokonaisnäytemäärä on 82 062. Näytteet ovat kenttäyhdistelmänäytteitä, aineistoon talletetut laskennalliset näytepisteen koordinaatit on laskettu 3-5 osanäytteen koordinaattien perusteella. Osanäytteet saattavat olla myös kokoomanäytteitä linjamuotoisesta moreenista. Näytteistä on seulottu analyysiin lajite alle 0,06 mm. Näytteistä on analysoitu noin 25 alkuaineen kuningasveteen liukenevan osan pitoisuudet. Aineiston alkuperäinen käyttötarkoitus oli malminetsintä. Good morning, I'm trying to add a Gtk.Entry to a Gtk.MessageDialog. With the following code it seems that I added the Gtk.Entry but it's not visible on the dialog window (Python3/Gtk3 SUOMEN GEOLOGINEN KARTTA 1 : 100 000 GEOLOGICAL MAP OF FINLAND 1 : 100 000 KALLIOPERAKARTTOJEN SELITYKSET LEHDET 3012 ja 3021 EXPLANATION TO THE MAPS OF PRE-QUATERNARY ROCKS SHEETS 3012 and 3021 Matti Suomi-neidollamme on 3,5 miljardia vuotta vanha vartalo - ikivanha kiteinen kallioperä ja jääkauden Tiesitkö, että gneissi on Suomen kallioperän yleisimpiä kivilajeja, tai että kallioperässä muiden..

Imperfektimuotojen ti~si-vaihtelu suomen kielessä. Suomalaisen kirjallisuuden seura. Suomen murteet. Suomalaisen kirjallisuuden seura. Helsinki, 1980 Katso sanan kallioperä käännös suomi-latina. Ilmainen Sanakirja on monipuolinen sanakirja netissä. Sanan kallioperä käännös suomi-latina

WOMEN GEOLOGINEN KARTTA 1 :100 000 GEOLOGICAL MAP OF FINLAND 1 :100 000 KALLIOPERAKARTTOJEN SELITYKSET LEHDET 2533 JA 3511 EXPLANATION TO THE MAPS OF SHEETS 2533' AND 3511 PREQUATERNARY ROCKS Mikko Honkamo Pamac is a Gtk3 frontend for libalpm and it is the GUI tool that Arch Linux users turn to the most when they aren't in the mood to manage their software packages via the terminal

Suomen kallioperä Svekofenniset kivilajit eli Etelä- ja Keski-Suomen synty Svekofenninen orogenia Pääosin 1900 1875 miljoonaa vuotta vanha Pohjoisreunaltaan osin 1930 1910 miljoonaa vuotta Orogenia ja # A-11'Ge,40ti) GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS M 19/3334/ 89/4/6 0 g - Nilsiä Sääskiniem i 011i hikäs GEOLOGIAN 12. 4. 1989 TUTKIMUSKESKU S Koskee : 3334 05 2 7 ' a a KIRJASTO VÄLI-SUOM I Et Lk-Uv A-K ' f _

Louhintakarttoja | Kaiva

Kalliogeokemian aineisto sisältää 57 alkuaineen usealla eri menetelmällä mitatut kokonais- ja osittaispitoisuudet Suomen kallioperässä. Aineisto kattaa koko Suomen ja koostuu geologikairalla otetuista 6544 näytteestä. Näytetiheys vaihtelee välillä 1 näyte/30 km2 – 1 näyte/120 km2. Kemiallisten pitoisuuksien lisäksi aineisto sisältää tiedon analyysitulosten luotettavuudesta, paikkatiedon ja useita geologisia määreitä jokaiselle näytteelle. ZIP-tiedosto sisältää geokemian aineiston ESRI File Geodatabase- ja MS Excel 2003 -muodossa sekä aineiston yksityiskohtaisen kuvauksen PDF-tiedostona. Suomen tasavalta eli Suomi (ruottiksi Republiken Finland, Finland) on valtio Pohojoos-Euroopas Itämeren rannalla. Suomi kuuluu Pohojoosmaihin ja Euroopan unionihin. Se rajautuu iräs Venäjähän, pohojoosessa Norijahan ja lännes Ruottihin.. GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Väli-Suomen aluetoimisto M19/2441/2000/2 /10 8.8.2000 Jarmo Nikander MALMITUTKIMUKSET RAAHEN JA PATTIJOEN KUNTIEN ALUEILLA KARTTA- LEHDELLÄ 2441 08, VUOSINA 1994-1996. 2 SISÄLLYSLUETTELO Yksi Pexelsin lukuisista ilmaisista kuvapankkikuvista. Tämän kuvan aiheena on kallioperä, sininen vesi, superior järvi

Ametisti – GeologiaUusi meteoriittikraatteri löytynyt Summasjärvestä | Yle

Suomen pintageologiakartta tehtiin OneGeology-Europe -projektia varten digitoimalla Suomen maaperäkartta 1:1 000 000 vuodelta 1993 ja liittämällä siihen aineistoa Fennoskandian kilven kartasta (Geological map of the Fennoscandian Shield) 1:2 000 000 vuodelta 2001 niihin kohtiin, joissa maaperäkartassa oli merkittynä kalliopaljastuma-alue. OneGeology-Europe -projektin tavoitteena on luoda Euroopan kattava harmonisoitu geoen digitaalikartta-aineisto. Kartta-aineisto sisältää maaperä- ja kallioperäyksiköt alueina sekä Fennoskandian kilven kartan impaktikraatterit alueina ja tektoniikka viivoina. Aineisto on luokiteltu uudelleen OneGeology-Europe aineistomäärittelyohjeiden mukaisesti. Viimeaikaisten radiometristen ikämääritysten perusteella karttatietokannassa olevaa kivilajiaineistoa on muokattu ja ryhmitelty uudelleen 2009-2010 yhdessä Ruotsin ja Norjan geologisten tutkimuslaitosten kanssa OneGeology-Europe -projektin tarpeisiin.Harjurakennemallinnus -aineisto sisältää interpoloituja pintamalleja (kallionpinnan ja pohjavedenpinnan korkeustasot, maanpinnankorkeusmalli) sekä em. pintamallien avulla laskettuja paksuustasoja (pohjavesivyöhykkeen paksuus, pohjaveden yläpuolisen maakerroksen paksuus ja maaperän kokonaispaksuus). Harjurakennemallinnuksia on tehty luokitelluilla pohjavesialueilla 1990-luvulta alkaen yhteistyöprojekteissa. Aineisto soveltuu yleistasoiseen suunnitteluun esim. maankäytön suunnittelun ja pohjaveden suojelun tausta-aineistoksi. GTK+3系列教程1:搭建GTK+3开发环境. 每天进步一点点,用实际行动实现你伟大的梦想。 今天开始写GTK入门教程,首先第一篇当然是关于如何搭建开发环境了。 废话少说,直接上图 Mineraaliesiintymät –tuote sisältää kaikki Suomen mineraaliesiintymät. All Deposit –tasolla esiintymät on luokiteltu esiintymän tärkeimmän mineraalisen raaka-aineen mukaan. Esiintymät on myös luokiteltu eri tasoille niissä esiintyvien raaka-aineiden käyttötarkoituksen mukaan. Symbolien tyyli ja koko määräytyy raaka-aineen ja esiintymän kokoluokan mukaan. Mineraalisten raaka-aineiden kokonaismäärä on laskettu uusimmasta mineraalivaranto/vara-arviosta sekä kokonaistuotannosta. Mineraaliesiintymät –tuote on otos GTK:n Mineraaliesiintymätietokannasta ja se sisältää yksinkertaistetut tiedot kustakin esiintymästä: nimi ja vaihtoehtoiset nimet, koordinaatit, mineraaliset raaka-aineet, esiintymän tyyppi, kaivosstatus, esiintymän löytymisvuosi, raaka-aineiden kokonaismäärät esiintymässä, uusin mineraalivaranto/vara-arvio, esiintymän nykyinen haltija, metallogeeniset alueet, esiintymän geneettinen tyyppi, isäntä- ja sivukivet, esiintymän muoto, suuntaus ja ulottuvuudet.Lohkarehavaintoja ovat tuottaneet GTK:n omien ohjelmien (kallioperäkartoitus, malminetsintä) lisäksi aikoinaan Outokumpu Oy:n, Rautaruukki Oy:n ja Lapin Malmi Oy:n malminetsintä, sekä kansalaisten omatoiminen havainnointi (ns. kansannäytteet). Eri lähteistä tulleet aineistot eivät ole yhteismitallisia, ja aineistojen laatutieto on osin puutteellista. Lohkareisiin liittyvät analyysitulokset ja geofysikaaliset mittaustulokset ovat maksullista aineistoa. SUOMEN GEOLOGINEN KARTTA 1 {100 000 GEOLOGICAL MAP OF FINLAND 1 {100 000 KALLIOPERAKARTTOJEN SELITYKSET LEHTI 3122 EXPLANATION TO THE MAPS OF PRE-QUATERNARY ROCKS SHEET 3122 Jarmo Kallio Joutsan kaxtta-alueen

 • Nei pori 12 nocenja.
 • Mitä tarkoittaa tieoikeus.
 • Hyra garage malmö.
 • Sosiokonstruktivistinen teoria.
 • Eu ruokakassi joensuu 2018.
 • Itse valtiaat yle areena.
 • Pixar elokuvat.
 • Braun herätyskello helsinki.
 • European tour golf south africa leaderboard.
 • Syötävää levää ratkojat.
 • Vuokratilat raisio.
 • Rasvapatti jalassa.
 • Alpit itävalta.
 • Kokemuksia mikromafiasta.
 • Korkeavuorenkatu 25 ravintola.
 • Nyc housewives.
 • Ziggo callcenter rotterdam.
 • Vaatteet talvivauvalle.
 • Kääretorttu tuorejuusto sitruuna.
 • Pistokärpäsen purema.
 • Ratanopeuden laskeminen.
 • Kuntarekry suonenjoki.
 • Ura basket pelit.
 • Kaksosten synnytys unessa.
 • Rigveda suomeksi.
 • Kehystämö kempele.
 • Lähitapiolan omat vakuutukset.
 • Hyundai trajet kokemuksia.
 • Savonlinnan golf shop ky savonlinna.
 • Tl tukku kankaat.
 • Mieliala kaulakoru.
 • Text to speech old man will.
 • European parliament strasbourg.
 • Seinän pesu ennen tapetointia.
 • Memory foam pohjalliset.
 • Kullanvärinen tapetti.
 • Defibrillaattori lahti.
 • Lisa vanderpump ikä.
 • Kalkinpoisto suihkusta.
 • Puoloffee.
 • Solaris lautanen.