Home

Työn perustana olevan tiedon hallinta itsearviointi

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, Merkonomi

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Verkkopalvelujen tuottaminen ja ylläpito tutkion osa (VEPA) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Verkkopalvelujen tuottaminen LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, Merkonomi Tutkinnon osa Toimistopalvelut Mikäli jo aikaisemman tutkinnon osan yhteydessä on arvioitu Työprosessin hallinta, Työmenetelmien, välineiden ja materiaalin hallinta LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, Merkonomi Tutkinnon osa Talouspalvelut Mikäli jo aikaisemman tutkinnon osan yhteydessä on arvioitu Työprosessin hallinta, Työmenetelmien, välineiden ja materiaalin hallinta Meilahden yläasteen opetussuunnitelma. 1. koulun työn perusta. Oppilaan itsearviointi ei sisälly varsinaiseen lukuvuositodistukseen, mutta se voidaan antaa erillisenä Verkkopohjaiset oppimisympäristöt Osallistuminen verkkopohjaiseen projektiin Tiedon haku ja hallinta Keskustelu ja..

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, Merkonomi Tutkinnon osa Asiakaspalvelu Tarkastele työtehtävistä suoriutumista seuraavista näkökulmasta. Arvioi tutkinnon suorittajan ammattitaitoa / osaamista liiketalouden ARVIOINTISUUNNITELMA Sivu 1/7 Ammattitaidon osoittamistavat: Ammattiosaamisen työprosessin kokonaan pois lukien yrittäjänä toimimisen mahdollisuuksien ja ammattialan yritystoiminnan työmenetelmien, -välineiden Työn perustana olevan tiedon. hallinta. 2. Kestävän kehityksen arvovalinnat ja ammattietiikka. Elinikäisen oppimisen avaintaidot. • Alan työorganisaatioiden turvallisuusasioiden hallinta • Turvallisuus- ja pelastussuunnitelmat ja niiden mukainen toiminta • Elintarvikkeiden käsittelyyn ja..

Logistiikan Linja-auton tavarankuljetusten hallinta, 40 osp (105757

 1. en järjestää ohjattuna arkistoitavan materiaalin arkistoi ohjattuna asiakirjoja ja tositteita säilytysaikoja noudattaen ja hakee ohjattuna asiakirjoja arkistosta merkitsee ohjattuna arkistoidun materiaalin avustaa arkistoitujen asiakirjojen tai tositteiden hävittämisessä kestävän kehityksen periaatteet huomioon ottaen hoitaa opastettuna sähköistä arkistoa hoitaa ohjattuna postin ja sähköpostien käsittelyn hoitaa ohjattuna puhelinpalvelua ja ottaa huomioon ystävällisyyden, tilanteeseen ja välineeseen soveltuvan puhekielen sekä organisaation palveluperiaatteet ja viestintäjärjestelmät avustaa organisaation kokouksen, palaverin tai neuvottelun järjestelyissä: esimerkiksi kopioinnin, kutsujen lähettämisen jelmilla järjestää toimiston tavallisissa tilanteissa arkistoitavan materiaalin arkistoi toimiston tavallisissa tilanteissa asiakirjoja ja tositteita säilytysaikoja noudattaen ja hakee asiakirjoja arkistosta merkitsee arkistoidun materiaalin organisaation ohjeiden hävittää erikseen määriteltyjä, arkistoituja asiakirjoja tai tositteita organisaation ohjeistuksen kestävän kehityksen periaatteet huomioon ottaen hoitaa sähköistä arkistoa hoitaa toimiston tavallisissa tilanteissa postin ja sähköpostien käsittelyn hoitaa toimiston tavallisissa tilanteissa puhelinpalvelua ja ottaa huomioon ystävällisyyden, tilanteeseen ja välineeseen soveltuvan puhekielen sekä organisaation palveluperiaatteet ja viestintäjärjestelmät hoitaa organisaation kokouksen, palaverin tai neuvottelun: esimerkiksi kopioinnin, kutsujen lähettämisen, tilan, tarjoilun, materiaalit, välineet jelmilla järjestää vaihtelevissa tai uusissa tilanteissa oma-aloitteisesti arkistoitavan materiaalin arkistoi oma-aloitteisesti asiakirjoja ja tositteita säilytysaikoja noudattaen ja hakee omaaloitteisesti asiakirjoja arkistosta organisaation ohjeiden merkitsee arkistoidun materiaalin täsmällisesti ja loogisesti organisaation ohjeiden ottaa tarvittavat varmuuskopiot hävittää arkistoituja asiakirjoja tai tositteita organisaation ohjeistuksen kestävän kehityksen periaatteet huomioon ottaen hoitaa sähköistä arkistoa ja opasta sen hoitaa vaihtelevissa ja uusissa tilanteissa omaaloitteisesti postin ja sähköpostien käsittelyn hoitaa vaihtelevissa tai uusissa tilanteissa puhelinpalvelua ja ottaa huomioon ystävällisyyden, tilanteeseen ja välineeseen soveltuvan puhekielen sekä organisaation palveluperiaatteet ja viestintäjärjestelmät hoitaa itsenäisesti organisaation kokouksen, palaverin tai neuvottelun: esimerkiksi kopioinnin, kutsujen laadinnan ja lähettämisen, muistion, pöytäkirjan, tilan, tarjoilun, materiaalit, välineet Matkajärjestely- avustaa matkajärjeste- hoitaa toimiston tavan- hoitaa itsenäisesti mat-
 2. Kesätyö. Työn esittelyjä. Lääkäriksi Vantaalle. Tukea voi saada. karanteeniruokavaraston täydentämiseen 14 vuorokauden ajalle, ja. koronaepidemian vuoksi etäopetuksessa olevien tai päiväkodista poissa olevien lasten ruokamenoihin
 3. Tee Työelämätutka ja arvioi työn tai koulutuksen löytämiseen vaikuttavia tekijöitä. TE-palvelujen asiantuntija etsii sinulle sopivia työpaikkoja tai koulutuksia ja lähettää niistä sinulle tarjouksia. Kerro, saitko sinulle tarjotun työn
 4. en 15 osp Työssäoppimisen keskeinen sisältö: työtehtävien suunnittelu ja valmistelu oma-aloitteisuus ja työn tulosten
 5. Haluaisitko löytää työn, jota voisit tehdä kotoa käsin ja kenties vaikkapa osa-aikaisena opiskelun tai lastenhoidon ohessa? Listasimme 13 erilaista vaihtoehtoa, jotka sopivat joko kokoaikaiseen työskentelyyn tai mahdollistavat osa-aikaisen sivutulon

 1. Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 VISUAALINEN MYYNTITYÖ VISU 30 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Visuaalinen myyntityö, 30 osp Ammattitaitovaatimukset o toteuttaa tuotteen, tuoteryhmän
 2. 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa : Pelituotanto 15 osp Tavoitteet: Opiskelija osaa suunnitella, toteuttaa ja testata pelin, jossa on useita erilaisia pelitiloja, grafiikkaa,
 3. en lyissä omaisia matkaan liittyviä järjestelyjä: matkat, majoitus, matkaan sisältyvät asiakirjat Rekisterien, tilastojen ja raporttien laadinta, ylläpito ja muokkaa

tammikuu 2015 visukainuu Työn perustana olevan tiedon hallinta

 1. Salassa pidettävästä viranomaisen asiakirjasta tai sen sisällöstä saa antaa tiedon vain, jos niin erikseen tässä laissa säädetään. Kun vain osa asiakirjasta on salassa pidettävä, tieto on annettava asiakirjan julkisesta osasta, jos se on mahdollista niin, ettei salassa pidettävä osa tule tietoon
 2. LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Finanssipalvelut tutkinnon osa (FIPA) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Finanssipalvelut Ammattitaitovaatimukset Opiskelija
 3. uuttia / projekti / projektiryhmä. Sama aika on varattu myös työpainotteisesti opiskelleille.
 4. en. Opettajan innovatiivisuus näyttäisi olevan sukupuolisidonnainen
 5. OPETUSSUUNNITELMA LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO Talous- ja toimistopalvelujen osaamisala Merkonomi Palvelualan apulaisrehtorin hyväksymä 28.4.2015, 12. Näyttötoimikunta hyväksynyt 17.3.2015, 3. OPETUSSUUNNITELMA
 6. LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Kansainvälisen kaupan laskutus ja reskontran hoito, tutkinnon osa (KVRE) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Kansainvälisen
 7. 2. Työmenetelmien, välineiden ja materiaalin hallinta. 3. Työn perustana olevan tiedon hallinta. 4.Elinikäisen oppimisen avaintaidot. Seurakuntaopisto lapsi- ja perhetyön perustutkinto

3. Työn perustana olevan tiedon hallinta (arvosana 3

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 VAKUUTUS- JA ELÄKEPALVELUT Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Vakuutus- ja eläkepalvelut Ammattitaitovaatimukset o tunnistaa erilaisia asiakkuuksia ja asiakasryhmiä Pedagogiset tiedot ja taidot opettajan asiantuntijuuden perustana. Itsearviointi. Kurssialustat. Tiedon visualisointi. Digitaaliseen turvallisuuteen kohdistuvien riskien hallinta taloudellisen ja yhteiskunnallisen hyvinvoinnin edistämiseksi, Valtiovarainministeriön julkaisuja 28/2016

Tarjoilu Punaportissa itsearviointi

Työn hallinta nousee esiin useissa työelämän tilanteissa ja keskusteluissa, mutta mitä se käytännössä tarkoittaa? Työn hallinnan käsitteellä viitataan mahdollisuuteen vaikuttaa omaan työhön, mikä on tärkeää työn tuottavuuden ja työhyvinvoinnin kannalta Tutkinto: Hiusalan perustutkinto Tutkinnon osan nimi ja laajuus: Ekologiset hiuspalvelut 15 osp, paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva tutkinnon osa KESKEISET ASIAT 1. Kuvaus osaamisen tunnustamisen 7 Piirilevyn suunnittelu. 8 Itsearviointi. Miten työ onnistui? Mitä opin? Merkitse taulukkoon rastilla oma arviosi työn kulusta työvaiheittain. Työn perustana olevan tiedon hallinta. Komponenttien tunnistuskoe

3. Työn perustana olevan tiedon hallinta · Liikuntamuotoje

1(12) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Kaupan palvelu ja myynti 30 osp Tavoitteet: Opiskelija valmistautuu palvelutilanteisiin ja hoitaa tuotevastuualueensa. Hän palvelee asiakasta LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Kirjanpito tutkinnon osa (KIPI) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Kirjanpito Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai tutkinnon

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. TOIMISTOPALVELUT TOPA 30 osp

88 % verkkopalvelumme kävijöistä kertoo löytäneensä tiedon erittäin tai melko helposti ja kaiken kaikkiaan verkkosivuista saamamme palaute on erittäin positiivista. Olemme mukana näissä tapahtumissa. Maaliskuu. Anna mennä! -verkkovalmennus -Oppiminen ja ongelmanratkaisu työn ja työskentelytapojen kehittämisessä -Vuorovaikutus ja yhteistyö esim. esillepanon tai kampanjan toteuttamisessa -Toimii yrityksen tai organisaation eettisten arvojen mukaisesti -Opiskelija noudattaa yrityksen tai organisaatio turvallisuusohjeita huomioiden ergonomian Verottajan ja ulkomaalaisviranomaisten väliseen tiedon-vaihtoon on jo tulossa merkittäviä parannuksia, joita voitaisiin hyödyntää talousrikos-ten torjunnassa. Tulliselvitysrikoksen ja törkeän rekisterimerkintärikoksen lisäämistä rikoslakiin esitetään talousrikostorjuntaohjelmassa

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, Merkonomi Tutkinnon osa Myynnin tukipalvelut Tarkastele työtehtävistä suoriutumista seuraavista näkökulmasta. Arvioi tutkinnon suorittajan ammattitaitoa / osaamista liiketalouden 1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Verkkopalvelujen tuottaminen ja ylläpito 15 osp Tavoitteet: Opiskelija tuottaa verkkopalvelujen sisältöä verkkopalvelusovellukseen. Hän osallistuu

Tarkastele työtehtävistä suoriutumista seuraavista näkökulmasta

Tässä apukysymykset tehtävän tekemiseen. Jos olet vastannut kaikkiin kysymyksiin on tehtävä valmis. See more of Hyvinvointi- perustana luonto, tukena tiede on Facebook. Olemme maailmanlaajuinen yritys, joka on omistautunut auttamaan ihmisiä saamaan hyvinvointinsa omaan hallintaansa, ei vain fyysisesti vaan myös taloudellisesti LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Asiakkuuksien hoito tutkinnon osa (ASHO) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Asiakkuuksien hoito Ammattitaitovaatimukset Opiskelija

1(5) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Käytön tuen prosessien vakiointi 15 osp Tutkinnon osaan kuuluvat opinnot: Prosessien tunnistaminen ja vakiointi 8 osp Työssäoppiminen 7 osp Tyssääkö nuorten aikuisten työnsaanti koronan myötä, entäpä miten käy työn laadun? Säästöpankin taloustuokio AMMATILLISTEN TUTKINNON OSIEN OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 3.12.2013 PAIKALLISESTI TARJOTTAVA TUTKINNON OSA: NAVETAN TUOTANTOTEKNOLOGIAN KÄYTTÄMINEN JA HUOLTAMINEN, 10 ov Ammattiosaamisen näyttö Muu

Työ 4 valovastus ja transistori dokumentti työ 3 opiskelub

Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) is most often spread from person to person among close contacts (about 6 feet) Virhe: - Olen pahoillani, mutta aluepäällikkö on kumonnut päätökseni johtuen huhtikuisesta lasketusta ajastasi, ja hänellä on joku muu ajateltuna työhön. Jos haluat työn sen jälkeen, kun olet saanut pienen vauvasi, tule takaisin ? Fince. 0. Työn perustana olevan tiedon hallinta. Türkçe. 0. Yönetim Temelini Oluşturan bilgi

Pohjois-Korean johtaja on tyytyväinen tapaamiseen ja kertoo maiden suhteet olevan hyvällä pohjalla. Vierailun aikana Kim Jong un sanoi kiinalaiselle uutistoimisto Yhdysvallat sai Kiinalta tiedon Kim Jong-unin epävirallisesta vierailusta Pekingiin tiistaina, Valkoinen talo kertoo virallisella tiedotteella Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 TILINPÄÄTÖSKIRJAUKSET JA YRITYKSEN VEROTUS TIVE 15 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Tilinpäätöskirjaukset ja yrityksen verotus, 15 osp Ammattitaitovaatimukset Tiedon saatuaan ensimmäinen DNS-palvelin välittää tiedon koneelle, jolta alkuperäinen pyyntö tuli. DNS-hallinta on tärkeä osa tilattuja hostingpalveluita. DNS-hallinnan avulla voidaan poistaa ja Ilman www-etuliitettä olevan omadomain.fi-verkkotunnuksen liikennettä, ei voida ohjata CNAME-tietueella Vielä on viimeisille tunneille aikaa, mutta on jo hyvä alkaa pikkuhiljaa valmistautua.. Viimeisillä tunneilla pidämme eräänlaisen ”loppuseminaarin” tämän kurssin puitteissa. Jokainen valmistelee tunneille esityksen, jonka pitää meille muille. Viimeisille tunneille on erillinen aikataulu, joka löytyy R1-ryhmälle tästä ja R2-ryhmälle tästä.

Fince › Türkçe çeviri: 0

 1. Itsearviointi[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]. Itsearviointi on arviointia, jonka oppilas tekee itse omasta suorituksestaan. Ryhmäarviointi on arviointia, jossa oppilasryhmät arvioivat joko toistensa (vertaisarviointi) tai omaa suoritustaan (itsearviointi)
 2. Kasvuiässä olevien nuorten energiantarve on keskimäärin suurempi kuin aikuisten, samoin paljon liikkuvien energiantarve on suurempi kuin vähän liikkuvien. Monilla ikäihmisillä on sairauksia, jotka lisäävät energiantarvetta. Energiaravintoaineissa on eroja
 3. talogiikkaan olisi siinä, että Tiedon avaa
 4. nasta ketterämpää. Työmenetelmänä ovat tehokkaat työpajat ja kokoukset Innofactorin oman työn lisäksi. Turvallinen pilvialusta Sparebanken Vest Kasvun ja operatiivisten kustannusten hallintaa Microsoft Azuren avulla

Meillä ei työvälineenä ollut kuin puhelimet, mutta käytin puhelintani aktiivisesti selvittääkseni vastauksia meiltä kysyttyihin kysymyksiin joihin en suoraan osannut vastata. Työn perustana olevan tiedon hallinta. Koska olen itse Hämeenlinnasta, ei kohteisiin tarvinnut niinkään perehtyä etukäteen, sillä.. The most trusted reviews of adventure games. Read reviews, previews and interviews of the best adventure games. Top 100 adventure games, Aggie Awards and walkthroughs Koulun työn perusta. Arvot ja toiminta-ajatus. Opettaja auttaa oppilasta ymmärtämään tiedon muuttuvaa luonnetta ja sen kulttuurisidonnaisuutta. Opetussuunnitelman taustalla oleva oppimiskäsitys edellyttää oppimisympäristön arviointia ja kehittämistä

AMMATTITAITOVAATIMUKSET, KOHTEET JA YLEISET ARVIOINTIKRITEERIT Tämän luvun ammattitaitovaatimusten määrittely sekä arvioinnin kohteet ja yleiset arviointikriteerit on tarkoitettu koulutuksen järjestäjien Tässä arvioidaan nyt Katrin tunteja lokakuusta tammikuun loppuun. Kyseessä siis osa Visuaalisen myyntityön välineet -kurssia sekä Kampanjaesillepanon toteuttamisen kurssi kokonaisuudessaan. flown vaikutus työn tuloksellisuuteen oli suhteellisen voimakas. flow -kokemusten tukeminen työpaikalla samalla kun työn voimavaroja vahvistetaan näyttää olevan hyvä strategia pyrittäessä vaikuttamaan työntekijöiden työsuoritukseen. (Christensen 2009). Marja-Liisa Manka Tampereen yliopisto Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 PALKANLASKENTA PALA 30 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Palkanlaskenta, 30 osp Ammattitaitovaatimukset o laskee palkanmaksukaudelta maksettavan palkan Miten työ onnistui? Mitä opin? Merkitse taulukkoon rastilla oma arviosi työn kulusta työvaiheittain.

Vanhustyön osaamisala - Lääkehoidon perustee

 1. en ja ongelmanratkaisu Vuorovaikutus ja yhteistyö Ammattietiikka Terveys, turvallisuus ja toi
 2. Tutustu Pa-Hun sivustoon, josta löydät erilaisia myyntitelineitä ja mainosmateriaaleja. Löytyisikö sivustolta hyviä ideoita omaan suunnitelmaasi?
 3. t..
 4. en. Työprosessin hallinta. • Selvittää asiakkaan tarpeita ja palvelee häntä aktiivisesti ja kohteliaasti. • Arvioi ja kehittää toi
 5. 1(8) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Asiakaspalvelu 30 osp Tavoitteet: Opiskelija osaa toimia käytännön asiakaspalvelutehtävissä ja osoittaa ammattitaitonsa palvelutilanteessa,
 6. 1(8) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus 15 osp Tavoitteet: Opiskelija osallistuu tuote- tai asiakasvastuualueen toimenpide-

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Pankki- ja rahoituspalvelut tutkinnon osa (PARA) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Pankki- ja rahoituspalvelut Ammattitaitovaatimukset Asiakastietojen hallinta Tunnusten hallinta Dashboard Raportit ProWeb Posti Glue SupplierWeb Yrityksen noutopiste Yrityksen osoitteenmuutos. Olemme koonneet oheiseen listaan vastaukset yleisimpiin kysymyksiin Liiketalouden perustutkinto Liiketalouden perustutkinto Liiketalouden moniosaajia tarvitaan työelämässä kautta linjan ja kaikilla eri aloilla. Perustutkinnon osaamisalat valmentavat monipuolisesti yrityksen Tyn perustana olevan tiedon hallinta: kaluste- ja rakennuspiirustusten tulkinta materiaalituntemus kiinnitystarvikkeiden ja liitostapojen tuntemus ja kytt sisrakennustiss tarvittavien tyvlineiden tuntemus ja kytt

60 Työn perustana olevan

Pop up myymälä on rajatun ajan avoinna oleva myymälätila. Pop up konseptilla  voidaan avata myös esimerkiksi ravintoloita, mistä hyvä  esimerkki on Suomessa kehitetty Ravintolapäivä -tapahtuma. Täältä voit lukea Ylen uutisen Turun kauppakorkeakoulun opiskelijasta Eveliina Kakosta, joka on tutkinut Suomen pop up -liikkeitä. Tekniikan maisteriohjelmat >. Tutkinto-ohjelmat työn ohessa >. Muu koulutustarjonta. Tohtoriopinnot >. LUT-yliopiston voimassa olevat koronaohjeet ja -suositukset. Seuraamme tilannetta aktiivisesti ja tarkennamme koronaohjeistustamme päivittäin Itsearviointi. Työprosessin hallinta K3 - suunnittelin tuotteen ja valitsin tuotteen valmistustavan ja tuoteominaisuudet. -valmistin suunnittelemani tuotteen ja Työn perustana olevan tiedon hallinta H2 - hankin tietoa tuotteen vaihtoehtoisista valmistusmenetelmistä ja materiaaleista sekä sovelsin tietoa.. OSAAMISEN AVAIMET TEKEMÄLLÄ! Työssäoppimisen ja ammattiosaamisen näyttöjen opas Merkonomit Raahen Porvari- ja Kauppakoulu Sisällys HYVÄ TIETÄÄ TYÖSSÄOPPIMISJAKSOSTA... 1 TYÖSSÄOPPIMINEN JA NÄYTÖT... 1 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Tilinpäätöskirjaukset ja yrityksen verotus tutkinnon osa (TIVE) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Tilinpäätöskirjaukset ja

Pintakäsittelyalan perustutkinto, maalari/lattianpäällystäj

Työprosessin hallinta. Suunnitelmallinen työskentely. Askartelu, jossa tehtävien kautta seurataan ja tuetaan lasten motorisia taitoja yksilöllisin tavoittein. Asiakkaan kasvun ja kehityksen tukemista koskevan tiedon hallinta. Huomioidaan miten lapsi kommunikoi muiden lasten ja aikuisten kanssa Kuhan uutisessa mainitaan Apple, niin pakko pistää jotain linkkiä, että pääsee haukkumaan ja kertomaan kuinka itse olet parempi ihminen. Ajattelisin, että nämä kommentoinnit ovat itse uutisen kommentointia varten LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA Talous- ja toimistopalvelujen koulutusohjelma Merkonomi (1.8.2014 alkaen) Palvelu-, sosiaali- ja terveysalan apulaisrehtori hyväksynyt 25.4.2014, 6 Näyttötoimikunta Terveydenhuollon palveluketjujen hallinta. Kaarina Tanttu, HTT Kehittämisylihoitaja VSSHP. PROSESSILÄHTÖINEN TOIMINTA • Prosessilähtöisessä toiminnassa ratkaisevaa on yhteistyö, tiimit ja verkostot, joiden perustana on avunanto ja yhteistyö yli organisatoristen rajojen..

Työn perustana olevan tiedon hallinta

Työmenetelmien, välineiden ja materiaalien hallinta. Työn perustana olevan tiedon hallinta. Komponenttien tunnistuskoe Accessin Tietotehtävien hallinta -valintaikkunan avulla voit tarkastella ja hallita tuonti- ja vientitoimintoja (kutsutaan myös määrityksiksi), jotka olet luonut nykyiselle tietokannalle. Kun suoritat joko ohjatun tuonti- tai vientitoiminnon, voit tallentaa toiminnon määrityksenä myöhempää käyttöä varten

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, Merkonomi Tutkinnon osa Talouspalvelut Tarkastele työtehtävistä suoriutumista seuraavista näkökulmasta. Arvioi tutkinnon suorittajan ammattitaitoa / osaamista liiketalouden Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 KIRJANPITO KIPI 30 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Kirjanpito, 30 osp Ammattitaitovaatimukset o hoitaa kuukausittaista kirjanpitoa o kirjaa tulot, menot Suomalaisen Työn Liitto ja K-ryhmä yhdistävät voimansa suomalaisten työn puolesta - valtakunnallisessa yhteiskampanjassa mukana yli 100 yritystä. Voit hakea yhden tai useamman Suomalaisen Työn Liiton merkin käyttöoikeutta joko tuotteelle, tuoteryhmälle tai palvelulle 3. Työn perustana olevan tiedon. hallinta. Luovien menetelmien ja ohjauksen perusteena olevan tiedon hallinta. TYYDYTTÄVÄ T1. Opiskelija. käyttää työssään tietoa luovien menetelmien vaikutuksista eri-ikäisten asiakkaiden psyykkiseen fyysiseen ja sosiaaliseen toimintakykyyn 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Pankki- ja rahoituspalvelut 10 osp Opinnon tavoitteet: Opiskelija tunnistaa erilaisia asiakkuuksia ja asiakasryhmiä sekä kartoittaa asiakkaiden

Lapset puheeksi -työn maailma. Tietoa ikäihmisille. Itsearviointi. Jos olet huolissasi jonkun henkilön aggressiivisesta käytöksestä, on hyvä valmistautua suojelemaan itseäsi ja muita. Ensiapu aggressiiviseen käytökseen. Vihan hallinta -video

Vientikaupan kanattavuuden hallinta -koulutus auttaa sinua parantamaan yrityksesi vientikaupan kannattavuutta ja lisäämään kansainvälistä kilpailukykyä riskien tiedostamisen ja suunnitelmallisen hallinnan keinoin Työn perustana olevan tiedon hallinta tulee esiin opiskelijan työsuorituksessa ja hänen näytönaikaisessa toiminnassaan. 60 Työn perustana olevan tiedon hallinta - ammattiin liittyvän tiedon ymmärtäminen ja soveltaminen osaa käyttää omaksumiaan tietoja ja työn perustana olevaa.. 3. työn perustana olevan tiedon hallinta. Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3. Korin sähkövarusteet ja vianhaku • osaa ohjattuna käyttää soveltuvuutta kyseiseen työhön. Ammattitaidon itsearviointi • arvioi ohjattuna omaa työtään • arvioi omaa työtään annettujen ohjeiden mukaan.. LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Sähköinen kaupankäynti tutkinnon osa (SÄKA) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Sähköinen kaupankäynti Ammattitaitovaatimukset

Riski = Todennäköisyys * Seuraus Riskianalyysi: Saatavissa olevan tiedon järjestelmällistä 16. RISKIEN ARVIOINTI JA HALLINTA VAARATILANTEISIIN AJAUTUMINEN / ihmisen ja vaaran työyhteisön normit vaikuttavat työn toteutukseen ja siihen, minkälaisia virheitä on mahdollista.. Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 TOIMISTOPALVELUT TOPA 30 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Toimistopalvelut, 30 osp Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai tutkinnon suorittaja o hoitaa ”Brändi on tavaramerkin ympärille muodostunut positiivinen maine.” Näin kertoo Wikipedia. Tässä tehtävässä lähdetään suunnittelemaan tuotteelle printti- ja myymälämainontaa (visuaalisen materiaalin tuottamisen tunneilla Oilin tai Katjan kanssa) sekä esillepanoa myymälässä.

Vertaisarviointityökalujen suunnittelu TOP ohjausverkko Purot

Miten olet varautunut tulevaisuuteen? Haluatko vaurastua? Tyssääkö nuorten aikuisten työnsaanti koronan myötä, entäpä miten käy työn laadun? Mitä pidempään talouden sulkutoimia jatketaa, tai jos niihin joudutaan uudelleen palaamaan viruksen seuraavan aallon myötä, sitä suuremmat ovat myös.. Voit jatkaa liittymän käyttöä ostamalla R-kioskilta DNA Datalataussetelin ja aktivoimalla sen käyttöön mobiilisivulla m.prepaid.dna.fi tai mobiilisovelluksella. Mobiilisivulla ja -sovelluksella voit myös tarkistaa liittymäsi puhelinnumeron ja selvittää jäljellä olevan voimassaoloajan tai datamäärän Valitse kolme(3) parasta tehtävääsi, joita olet tehnyt Katrin tunneilla. Pyri esittämään osaamistasi niin näyteikkunoiden kuin myymälän sisällä olevien esillepanojen suunnittelussa ja tekemisessä.

3. Työn perustana olevan tiedon hallinta. Opiskelija Tyydyttävä T1 Tyydyttävä T2 Hyvä H3 Hyvä H4 Kiitettävä K5. Ohjekirjojen käyttö • paikantaa päivittäiset voitelukohteet käyttöohjekirjan avulla • paikantaa voitelu- ja huoltokohteet käyttöohjekirjan avulla • paikantaa voitelu.. Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 FINANSSIPALVELUT Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Finanssipalvelut Ammattitaitovaatimukset o valmistautuu finanssipalveluihin o hoitaa finanssipalvelun o Liiketalouden perustutkinto, merkonomi Talous- ja toimistopalveluiden osaamisala Käsitelty johtokunnassa 23.6.2015 Sisältö Yleistä... 1 Raahen Porvari ja Kauppakoulun oppimisympäristöt ja oppimismenetelmät... LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, Merkonomi Tutkinnon osa Myynnin tukipalvelut Mikäli jo aikaisemman tutkinnon osan yhteydessä on arvioitu Työprosessin hallinta, Työmenetelmien, välineiden ja materiaalin hallinta

Q15MT : Virolaisten opastus Työn perustana olevan tiedon hallinta

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 ASIAKASPALVELU ASPA 30 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Asiakaspalvelu, 30 osp Ammattitaitovaatimukset o huolehtii työympäristöstä o valmistautuu palvelutilanteisiin Suunnitelmien kohteena on tuote. Tuotevalikoima on rajattu. Kaikkien tehtävän elementtien tulee näyttää tuotteen brändin mukaiselta. Lähtökohtana suunnittelulle ovat tuotteiden pakkaukset. Jos olet kieltänyt potilastietojesi luovuttamisen, tiedot eivät näy muualla kuin siinä yksikössä, jossa tiedot on kirjattukin. Jos kiellät reseptitietojen luovuttamisen, niin reseptin tiedot eivät näy apteekeissa eivätkä terveydenhuollossa 2 1. Työprosessin Oman työn suunnittelu Työn kokonaisuuden Laatutavoitteiden mukainen toiminta Tehokas ja tuloksellinen toiminta työskentelee ohjatusti asiakaspalvelun eri vaiheissa yrityksen tai ja tavoitteiden kysyy neuvoa ollessaan epävarma tekee vastuullaan olevat työt, mutta tarvitsee ajoittain ohjausta toimii ohjattuna yrityksen tai organisaation laatu- ja kestävän kehityksen tavoitteiden toimii ohjattuna tehokkaasti, jolloin ottaa huomioon ajan ja muiden resurssien käytön työskentelee pääosin itsenäisesti asiakaspalvelun eri vaiheissa yrityksen tai organisaation ohjeiden ja tavoitteiden kysyy neuvoa uusissa tilanteissa tekee vastuullaan olevat työt toimii yrityksen tai organisaation laatu- ja kestävän kehityksen tavoitteiden toimii tehokkaasti, jolloin ottaa huomioon ajan ja muiden resurssien käyttöön valmistelee työtehtäviä suunnittelee ja valmistelee suunnittelee ja valmiste- ohjatusti yrityksen tai työtehtäviä yrityksen lee työtehtäviä oma- tai aloitteisesti ja vastuulli- sesti yrityksen tai orgaaloitteisesti nisaation ohjeiden tekee työtehtävät tärkeysjärjestyksessä työskentelee itsenäisesti asiakaspalvelun eri vaiheissa yrityksen tai organisaation ohjeiden ja tavoitteiden varmistaa toimivansa valtuuksiensa toimii vastuullisesti ja ottaa työssään huomioon seuraavan työvaiheen ja työntekijän toimii yrityksen tai organisaation laatu- ja kestävän kehityksen tavoitteiden toimii tehokkaasti ja tuloksellisesti Oman työn arviointi ja kehittäminen Yrittäjänä toimimisen mahdollisuuksien arviointi edistää ohjattuna työssään asiakassuhteita arvioi ohjattuna työskentelyään ja työnsä tuloksia arvioi ohjattuna oman toiminnan ja työn tekemisen vahvuuksia ja mahdollisuuksia toimia yrittäjänä ammattialallaan edistää työssään pysyviä asiakassuhteita arvioi työskentelyään ja työnsä tuloksia sekä muuttaa työskentelytapojaan saamansa palautteen arvioi oman toiminnan ja työn tekemisen vahvuuksia ja mahdollisuuksia toimia yrittäjänä ammattialallaan edistää työssään toiminnan jatkuvuutta ja pysyviä asiakassuhteita arvioi työskentelyään ja työnsä tuloksia sekä kehittää työskentelytapojaan arvioi oman toiminnan ja työn tekemisen vahvuuksia ja mahdollisuuksia toimia yrittäjänä ammattialallaan asettaa yrittäjyysosaamiselleen kehittymistavoitteita Osaamisen selvittää osaamisensa arvioi osaamisensa tuot-

Tutustu saatavana olevaan portfoliokirjallisuuteen ja www-sivuilla oleviin pedagogisiin portfolioihin. Mieti, miten järjestät tiedon leviämisen oppilaalta oppilaalle. 6. Järjestä jatkuvasti tilanteita, joissa 7. Pohtikaa yhdessä, mitä itsearviointi tarkoittaa ja laatikaa kriteerit, joilla omaa työtä arvioidaan Sovella tehtävä omalle työpaikallesi, käyttäen esimerkkinä olemassa olevaa tuoteryhmää tai tuotetta. Selvitä, onko tuotteille annettu esillepano-ohjeita, joita työpaikallasi kuuluu noudattaa. Kerro blogissasi kuvin ja sanoin, kuinka mainonta on toteutunut kyseisen tuotteen kohdalta (tehtävät 2. ja 3.).

Tuotantoteknologian aika eriytti työn, harrastuksen ja koulutuksen toisistaan. Yhteiskunta teollistui ja teknistyi. Hyvät kädentaidot ovat myös perustana useissa tehtävissä koko ammattien kirjossa. Yksilön sisäisinä ominaisuuksina taidot todellistavat myös uutta tietoa rakentavan ihmisen - käsin.. 1(5) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Tilinpäätöskirjaukset ja yrityksen verotus 15 osp Tavoitteet: Opiskelija kirjaa tilikaudelle kuuluvat tulot ja menot sekä tuottaa viralliset Toisen vuoden työssäoppiminen (10 ov) 1. Toimintaympäristöjen (5 ov) Opintojakson sisältö Toimintaympäristöjen 5 ov ammattitaitovaatimus Mitä opiskelija osaa suoritettuaan tämän jakson Opiskelija osaa 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Ylläpitotehtävissä toimiminen 30 osp Tavoitteet Opiskelija osaa ylläpitää tieto- ja viestintäteknistä toimintaympäristöä sekä siinä tarjottavia Riskien hallinnasta turvallisuuden hallintaan. Riskien hyvä hallinta vaatii jatkuvaa toiminnan seuraamista ja kehittämistä. Työnantajan on huolehdittava siitä, että työympäristöä tarkkaillaan jatkuvasti. Tietoja työn vaaroista voidaan kerätä esimerkiksi työpaikkakierroksilla ja henkilöstökyselyillä

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Toimistopalvelut tutkinnon osa (TOPA) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi 4.3.3 Toimistopalvelut Ammattitaitovaatimukset Opiskelija Anna sähköpostiosoite, jolla olet rekisteröitynyt palveluun. Tähän osoitteeseen lähetetään linkki, jota seuraamalla voit vaihtaa salasanasi. Svenska. Itsearviointi. Tässä osiossa harjoitellaan suomen kielen keskitason yleistä kielitutkintoa varten Näyttö on: Myymälän visuaalisen myyntityön tekemistä, esillepanon tai kampanjan toteuttamista myymälätilan osastolla-Elämyksellisen esillepanon tai kampanjan toteuttaminen visuaalisen myyntityön esillepanotekniikkaa soveltaen -Esillepanon tai kampanjan ilmeen seuranta -Asiakasinformaation tuottaminen

Budjettibanaan

Hyväksymismerkinnät 1 () Matkailualan perustutkinto Koodi: MAT3902 Päätös: LAMO C19/201 Näytön kuvaus osoittaa ammattitaitonsa työskentelemällä kulttuuritapahtumassa. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että Hyväksymismerkinnät 1 (6) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Tutkinnon osasta ei anneta ammattiosaamisen näyttöä (kts. tutkinnon osan arvosanan muodostuminen) Näytön arviointi ja arvioijat: (kts. tutkinnon

Työn perustana oleva tieto ja sen oppimisen arviointi : Case

2. Työmenetelmien, välineiden ja materiaalin hallinta. 3. Työn perustana olevan tiedon hallinta. 4.Elinikäisen oppimisen avaintaidot. Seurakuntaopisto lapsi- ja perhetyön perustutkinto Mitä elementtejä tuotepakkauksessa on? Kuvat, tekstityypit, värit? Millaiset nettisivut tuotemerkillä on? Millaisia mainoksia tuotteesta on tehty? Mitä elementtejä voit hyödyntää tehtävän seuraavissa vaiheissa? Kokoa havaintosi blogissasi julkaistavaksi joko suoraan blogitekstiin tai muuhun ohjelmaan (myöhemmin blogiin lisättäväksi). Mitä on kirjanpito, miksi sitä tehdään ja miten aloittavan yrittäjän kannattaa se järjestää? Näihin kysymyksiin vastaamme sivustomme artikkeleissa, jotka olemme kirjoittaneet niin selkokielisesti, että sinun ei tarvitse tietää ennalta mitään kirjanpidosta 3 TYÖN PERUSTANA OLEVAN TIEDON HALLINTA ARVIOINTIKOHDE TYYDYTTÄVÄ T T2 HYVÄ H H 4 KIITETTÄVÄ K 5 Kommentit TYÖN PERUSTANA OLEVAN TIEDON HALLINTA Tuotetietous Palveluyrityksen omavalvonta hallitsee kahvila- ja pikaruokatuotteiden nimet, hinnat ja.. 3.Työn perustana olevan tiedon hallinta. Tyydyttävä 1 mukautettu. koostaa tilauksen mukaisen tallenteen ja muokkaa sitä tarvittaessa. Itsearviointi. Arvioi ohjatusti työparin kanssa omaa työskentelyään

Itsearviointi. Joskus arvioinnin tarkoituksena voi olla itseymmärryksen kasvattaminen ja sitä kautta oman toiminnan ohjaaminen. Itsearviointi on nimenomaan tietoisuutta syventävää arviointia, jossa yksilö on omaa tai yhteisönsä toimintaa arvioiva subjekti Tee myymälästä suunnitelma, jossa kerrot millainen myymälä tulisi olemaan. Voit käyttää ideakuvia esimerkkeinä. Voit tehdä myymälän jostain osasta powerpoint-mallinnuksen, kuten näyteikkunoitakin olemme suunnitelleet.

-Työvälineiden, viestintävälineiden ja sovellusohjelmien käyttö -Materiaalien tarkoituksen mukainen käyttö uusintakäyttö huomioiden -Kalusteiden ja graafisen materiaalin hyödyntäminen esillepanossa 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Finanssipalvelut 30 osp Tavoitteet: Opiskelija valmistautuu ja hoitaa finanssipalvelun työtehtäviä. Hän seuraa työnsä tuloksellisuutta ja MATKAILUALAN PERUSTUTKINNON AMMATILLISET TUTKINNON OSAT, AMMATTITAITOVAATIMUKSET JA ARVIOINTI 4.1 KAIKILLE PAKOLLINEN TUTKINNON OSA 4.1.1 Matkailualan asiakaspalvelu Ammattitaitovaatimukset w valmistautuu LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Palkanlaskenta tutkinnon osa (PALA) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Palkanlaskenta Ammattitaitovaatimukset nnlaskee palkanmaksukaudelta 3. Työn perustana oleva tiedon hallinta. 4. Elinikäisen oppimisen avaintaidot. arviointitaulukot tulostettavassa muodossa (pdf). 2. Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalien hallinta. 3. Työn perustana olevan tiedon hallinta. 4. Elinikäisen oppimisen avaintaidot

Pentik on suomalainen keramiikka-, lahjatavara- ja sisustusalan yritys. Tuomme koteihin pohjoista kauneutta ja viihtyisyyttä. Pentikin lifestyle-konsepti on rakennettu vuodenaikojen mukaan vaihtuvien sesonkimallistojen ja jatkuvassa valikoimassa olevan perusmalliston ympärille Klikkaamalla alla olevasta painikkeesta, voit jättää hyväksymättä nämä evästeet. Aalto-yhteisönä teemme parhaamme, jotta voimme auttaa kriisin keskellä. Kokoamme tälle sivulle tiedon koronaviruspandemiaan liittyvistä aloitteista ja hankkeista, jotka ovat käynnissä yliopistossamme

1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Tietoturvan ylläpito 15 osp Tietoturvan ylläpito Tutkinnon osan ammattitaitovaatimukset: työtehtävien suunnittelu ja valmistelu oman työn Jos olet tehnyt jo Elämyksellinen myymälä -tehtävän, voit ehtiä tekemään myös tämän plustehtävän, joka liittyy samaan aiheeseen. Meneillään olevat hankkeet. ARESIBO. OILART. Rajavartiotilanteiden hallinta. Meripelastus. Kielikoulutus

Peimarin koulutuskuntayhtymä Tuorlantie 1 21500 Piikkiö Y-tunnus 0823246-3 > Henkilöhaku > Laskutusosoitteet 1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa : Järjestelmän hankinta ja käyttöönotto 20 osp Tavoitteet: Opiskelija toimii työasemaympäristössä asentaen sekä laitteistoja että ohjelmistoja, Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 TUOTENEUVONTA TUNE 15 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Tuoteneuvonta, 15 osp Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai tutkinnon suorittaja o suunnittelee Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 SÄHKÖINEN KAUPANKÄYNTI SÄKÄ 15 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Sähköinen kaupankäynti, 15 osp Ammattitaitovaatimukset o osallistuu verkkokaupan ylläpitämiseen

Väärinkäytösten ilmiantaminen Facebookin käytössä ilmenevästä ongelmasta ilmoittaminen Yksityisyyden rikkomisen ilmiantaminen Hakkeroidut ja väärennetyt käyttäjätilit Edesmenneen käyttäjän käyttäjätilin hallinta Henkilötodistuksesi lataaminen Laillinen poistopyyntö Immateriaaliomaisuus.. Kurssin perustana ovat erilaiset ilmaisuharjoitukset, mutta ryhmän kiinnostuksen mukaan myös pienimuotoinen esitys kuuluu ohjelmaan. Työskentelyn perustana ovat luovuus, spontaanisuus ja mielikuvituksen rikkaus. Kurssilla työstetään lyhyt näytelmä tai muu esitys Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 MYYNNIN TUKIPALVELUT Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Myynnin tukipalvelut Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai tutkinnon suorittaja o palvelee sisäisiä Lindbäck: Ihailin viime kaudella suuresti tyyliä, jolla #Jokerit pelasi, ja olen varma, että meillä on kasassa äärimmäisen vahva joukkue myös tulevalla Olemme seuranneet häntä pitkään ja on hienoa saada hänet riveihimme. Hän on isokokoinen mutta silti hyvin liikkuva maalivahti, joka pelasi hyvän..

Kun olet Yleinen työttömyyskassa YTK:n jäsen, voit liittyä myös YTK-Yhdistykseen. YTK-Yhdistys tarjoaa työelämään liittyviä lisäpalveluita, kuten oikeudellista työsuhdeneuvontaa, vakuutuksia, jäsenetuja sekä tukea työnhakuun. Meiltä saat turvaa ja tukea yksilölliselle työurallesi alasta.. TARKENNETTU OPINTOKUVAUS Tutkinnon osa: 10 ov Tutkinnon osaan kuuluvat opinnot: tuottaminen 6 ov Työssäoppiminen 4 ov Opinto: Työssäoppiminen 4 ov Tavoitteet: Opiskelija osaa kartoittaa sähköisten liiketoiminnan c) Työn perustana olevan tiedon hallinta. d) Elinikäisen oppimisen avaintaidot (Oppiminen ja ongelmanratkaisu, vuorovaikutus ja yhteistyö Opiskelijoiden itsearviointi: Arviointijärjestelmän osana on opiskelijoiden itsearviointi, jota tuetaan käyttämällä opiskelijaa motivoivia ja aktivoivia menetelmiä 1(8) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Sähköinen kaupankäynti 15 osp Tavoitteet: Opiskelija osallistuu verkkokaupan ylläpitämiseen. Hän seuraa kilpailutilannetta ja alan trendejä OPETUSSUUNNITELMA LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO Asiakaspalvelun ja myynnin osaamisala Laajennettu työssäoppiminen Merkonomi Palvelualan apulaisrehtorin hyväksymä 28.4.2015, 12. Näyttötoimikunta hyväksynyt

- Sain tiedon, että veljeni, sisareni ja veljentyttäreni ovat yhä kadoksissa. Vanhempani ovat turvassa, mutta en voi vielä puhua heidän kanssaan. En pysty nukkumaan enkä syömään, kun ajattelen heitä, kertoi Palusta kotoisin oleva Adi, 20, joka oli onnettomuuden aikaan opiskelemassa Jaavalla ja lensi.. Asiakkuuksien hallinta on tärkein osa Staironin toimintaa. Asiakkuuksien hallinnan tavoitteena ovat pitkät asiakassuhteet, jotka syntyvät jatkuvan ja aktiivisen yhteistyön ylläpidon kautta. Asiakassuhteessa projektia edeltävä, projektin aikainen ja projektin jälkeinen kokonaisvaltainen tiivis yhteistyö on.. Arvonluonnin perustana olevien tietoresurssien tunnistaminen, johtaminen ja Näihin lukeutuu myös tiedolla johtaminen, joka meille tarkoittaa olemassa olevan tiedon Paradoksaalisesti välineet, joilla pyritään työn sujuvuuden lisääntymiseen, voivat lisätä henkilöstön kiirettä ydinprosessien parissa

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 KANSAINVÄLISEN KAUPAN LASKUTUS JA RESKONTRAN HOITO Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Kansainvälisen kaupan laskutus ja reskontran hoito Ammattitaitovaatimukset 1(11) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Asiakkuuksien hoito 30 osp Tavoitteet: Opiskelija hoitaa vastuulleen annetut asiakkuudet. Hän myy tuotteita tai palveluja tai tuottaa organisaationsa Kaupunkitehtävänä opiskelijoilla oli käydä tutustumassa erilaisiin myymälöihin ja etsiä niistä pahvista/kartongista tehtyjä mainosmateriaaleja; myyntitelineitä ja erilaisia somisteita. Käy tutustumassa Pa-Hun nettisivuihin, he ovat Suomen suurimpia alan yrityksiä.

Sillä arvellaan olevan jotakin tekemistä satamissa tai lentokentillä tapahtuvan tavaroiden käsittelyn kanssa. Todellisuudessa huolinta-ala on paljon muuta. Huolintapalvelut ja niihin tiiviisti kietoutuneet logistiikkapalvelut ovat aina muodostaneet kansainvälisen kaupankäynnin perustan 1 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, Merkonomi Tutkinnon osa Toimistopalvelut Tarkastele työtehtävistä suoriutumista seuraavista näkökulmasta. Arvioi tutkinnon suorittajan ammattitaitoa / osaamista liiketalouden ja hallinnon tehtävissä: Työprosessin Työmenetelmien, välineiden ja materiaalin Työn perustana olevan tiedon Elinikäisen oppimisen avaintaidot Mikäli jo aikaisemmin tutkinnon osan yhteydessä on arvioitu Työprosessin, Työmenetelmien, välineiden ja materiaalin sekä Elinikäisen oppimisen avaintaidot, niitä ei tarvitse arvioida kuin muuttuneilta osin. Arviosana-asteikko on seuraava: Tyydyttävä 1 (T1) Hyvä 2 (H2) Kiitettävä 3 (K3) Tutkinnon osa Toimistopalvelut Tutkinnon suorittaja palvelee toimiston ulkoista ja sisäistä asiakasta, jolloin hän tekee toimiston töitä: hoitaa asiakirjatuotantoa (tekee, säilyttää, hävittää) viestii sähköisesti ja kirjallisesti hoitaa puhelinpalvelua järjestää kokouksia ja asiakastilaisuuksia tekee matkajärjestelyjä laatii, ylläpitää ja muokkaa rekistereitä, tilastoja ja raportteja opastaa toimistotyövälineiden ja tietoteknisten ohjelmien vastaa toimiston teknisten laitteiden toimivuudesta.

2. Syömisen hallinta on vaikeaa. Häiritsevä makeanhimo ja ahmimiskohtaukset voivat kieliä aineenvaihdunnan häiriöistä. Myös syömisen hallinta on helpompaa, kun kehon omat tunnistusjärjestelmät pelaavat. - Mielitekoja tulee harvemmin ja niitä pystyy vastustamaan Minkä kurssiarvosanan sinä antaisit itsellesi tästä kurssista? Kuinka tuntityöskentely on sujunut? Kuinka osaamista on kertynyt? Mikä oli sinulle paras tapa opiskella (uuden asian läpikäynti opettajajohtoisesti valkokankaalta, itsenäinen opiskelu tehtävien avulla, käytännön harjoittelu luokassa tai projektissa)? perustana oleva. perus-, perustavanlaatuinen, perustava, perusluonteinen. Lisää synonyymejä Synonyymit.fi:ssä. Alakuloinen, väsynyt tai yleensäkin jollakin tavoin poissa tolaltaan oleva koira ei potkaise eikä raapaise maata ulostamisen jälkeen. Arkea ei ole Se on vain meissä oleva unitila LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA Talous- ja toimistopalvelujen koulutusohjelma Merkonomi (1.8.2013 alkaen) Palvelu-, sosiaali- ja terveysalan apulaisrehtori hyväksynyt 25.4.2014, 6 Näyttötoimikunta

Sijoittamisen riskien hallinta. Yksi tapa hallita sijoittamisen riskejä on sijoitusten hajauttaminen. Jos olet aloitteleva sijoittaja ja sijoitusten hajauttaminen tuntuu vieraalta, valikoimastamme löytyy myös rahastoja, joissa sijoitusammattilaisemme hoitavat hajauttamisen puolestasi Toimintamme perustana ovat oikeudenmukaisuus, inhimillisyys, rehellisyys ja tasa-arvo. Kunnioitamme työtä, yrittämistä, totuutta ja yksilön henkistä kasvua. Perussuomalaiset on suorapuheinen puolue. Joskus totuus voi olla kuin solvaus, mutta olemme silti sen puolella Ammattitaidon osoittamistavat: Ammattiosaamisen työprosessin työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin työn perustana olevan tiedon elinikäisen oppimisen avaintaidot. ARVIOINTISUUNNITELMA Sivu 1/6 Ammattitaitovaatimukset:

 • Lavar ball nba.
 • Spaghetti bolognese resepti.
 • Valtti color 3 l hinta.
 • Kalevala koru historia.
 • Käännösvirheitä.
 • Huoltoyhtiön kilpailutus.
 • How to make page numbers start on page 3 in word.
 • Volvo v70 ajovaloumpio.
 • Stellenangebote stadt schortens.
 • Duni kuvasto.
 • Titrauksen päätepiste.
 • Paras hiirenmyrkky.
 • Wikipedia six flags.
 • Miten jäljittää varastettu puhelin.
 • Odling i flaska.
 • Pizzeria nokia.
 • Argentiinan torakka lisääntyminen.
 • Kioto ostokset.
 • Advanced port forwarding.
 • Evira 10501/2.
 • Hervannan kirkko pääsiäinen.
 • Rodos alkoholin hinta.
 • Wikipedia observable universe.
 • Kiekkovantaa d1.
 • Studio elite kuvaukset.
 • Sherlock holmes hahmot.
 • Hevosenhäntäsolmun tekeminen.
 • Kadonnut nainen tampere.
 • Kosteuden poisto autosta.
 • Tarhurin mehupuristin.
 • Trokaaminen laki.
 • Avoimet työpaikat tapiola espoo.
 • Tiskipöydät.
 • Sad recorder song.
 • Opamox wikipedia.
 • Hyvä gastroenterologi helsingissä.
 • Karhu tappoi.
 • Tampereen teatteritarjonta 2017.
 • Kaija koon pojan kuolema.
 • Pat a mat tapety.
 • Linja auto myydään.