Home

Tehostettu palveluasuminen

Tehostettu palveluasuminen

Sairaanhoitaja, tehostettu palveluasuminen (Pirkkala) Tehostettu palveluasuminen on tarkoitettu henkilöille, jotka eivät enää selviydy kotonaan turvallisesti kotiin annettavien palveluiden ja muiden tukitoimien turvin esimerkiksi muistisairauden vuoksi

Ympärivuorokautinen tehostettu palveluasuminen hoivakodissa on tarkoitettu fyysisesti toimintarajoitteisille tai muistisairaille ikäihmisille, jotka tarvitsevat ympärivuorokautista apua Kotihoidon id myöntämisen perusteet 1.4.2014 alkaen - Rovaniemi Lähtökohta: Myöntämisperusteet ohjaavat kotihoidon palvelujen kohdentumista t (oikea-aikaisuus, i saavutettavuus), tt varattujen voimavarojen ”Saan vielä toteuttaa entisiä harrastuksiani. Saa nähdä kasvun ihmeen. Nyt kerkeän nauttia tästä ihanasta puutarhasta.” Tehostettu palveluasuminen on tarkoitettu asiakkaille, jotka eivät enää selviydy kotonaan turvallisesti kotiin annettavien palveluiden ja tukitoimien turvin esimerkiksi muistisairauden vuoksi..

12 päivittäin ja informoi asiasta tarvittaessa terveyden- tai sairaanhoitajaa. Akuuteissa tilanteissa asiakas toimitetaan Oulun kaupungin terveyskeskuksen yhteispäivystykseen. Terveydenhoitaja tiedottaa omaisia mahdollisimman pian asiakkaan tilanteesta. Palvelukeskus Runolan konsultoivana lääkärinä on yleislääketieteen erikoislääkäri, lääketieteen tohtori Liisa Hiltunen. Hän pitää vastanottoa Runolassa noin joka toinen viikko. Tarvittaessa terveydenhoitaja tai sairaanhoitajat voivat olla häneen yhteydessä päivittäin. Palvelukeskus Runolassa on myös konsultoiva psykiatri ja psykiatrinen sairaanhoitaja, jotka pitävät vastaanottoaan noin kerran kuussa. Heidän vastaanotolleen pääsee terveydenhoitajan kautta. Kuurojen Palvelusäätiössä otetaan vuoden 2017 aikana käyttöön RAI-mittaristo. RAI-arvioinnit tehdään kaikille asiakkaille vähintään puolen vuoden välein ja aina avuntarpeen oleellisesti muuttuessa. Arviointiin osallistuu koko hoitohenkilöstö havainnoimalla asiakkaan fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista terveydentilaa. RAI-arvioinnilla selvitetään asukkaan arkiselviytymistä ja pyritään tunnistamaan mahdolliset riskitekijät ja ongelmat unohtamatta asukkaan omien voimavarojen hyödyntämistä. RAI-mittariston pohjalta laaditaan hoitosuunnitelma, jossa huomioidaan yksilölliset tarpeet. RAI-arvioinneilla seurataan asukkaan toimintakykyisyyttä ja kuntouttavan toiminnan tavoitteiden toteutumista. Asukkaan hyvinvointi on arvioinnin lähtökohtana. Omaisille tarjotaan myös mahdollisuutta olla mukana hoitosuunnitelman laadinnassa, toteuttamisessa ja arvioinnissa. Asiakkaiden terveyden- ja sairaanhoidosta vastaava henkilö on Terveydenhoitaja Outi Komula Tuulaakitie 2, OULU 3.8 Lääkehoito Palvelukeskus Runolassa jokaisella asiakkaalla on omat lääkkeet, jotka sairaanhoitaja jakaa viikoittain dosetteihin. Lääkejaossa noudatetaan kaksoistarkastusta. Muutaman asiakkaan lääkkeet jaetaan koneellisesti apteekissa. Aamu- ja iltavuorossa lääkevastuussa oleva ohjaaja huolehtii doseteista asiakkaille lääkkeet, pistää insuliinin ja antaa tarvittavat lääkkeet. Muutama asiakas saa viikoittain dosetin ja huolehtii itse lääkkeiden ottamisen. Suurimmalle osalle asiakkaista lääkkeet annetaan valvotusti. 12 Tehostettu: 61 h / kk. Tehostettu palveluasuminen. Asiakas maksaa: tulojensa mukaisen hoitomaksun

PALVELUKESKUS SALMELA Omavalvontasuunnitelma 2017 Ilkantie 4 00400 HELSINKI puh. (09) 58031 keskustoimisto@kpsaatio.fi www.kpsaatio.fi Kesäkuu 2017 SISÄLLYS 1. TOIMINTAYKSIKÖN TIEDOT 2 1.1. TOIMINTAYKSIKÖN Palveluasuminen ja tehostettu palveluasuminen. Palveluasumisella tarkoitetaan palveluasunnossa järjestettävää asumista ja palveluja. Palveluasumista järjestetään henkilöille, jotka tarvitsevat..

Näköislehdet. Tehostettu palveluasuminen. Keminmaa ja Attendo sopivat kiistan, joka uhkasi siirtää Kallinrannan palvelukodin toiminnan Kemiin. Hoivakodit PALVELUKESKUS WÄINÖLÄ Omavalvontasuunnitelma 2015 Lokakuu 2015 Ilkantie 4 00400 HELSINKI puh. (09) 58031 kuurojen.palvelusaatio@kuurojenpalvelusaatio.fi www.kuurojenpalvelusaatio.fi SISÄLLYS 1. TOIMINTAYKSIKÖN Palveluasuminen. Palveluasuntoja on kerrostaloissa ja rivitaloissa eri puolilla kaupunkia. Taloissa on henkilökuntaa paikalla ja asukkaat voivat ostaa erilaisia palveluita yksilöllisen sopimuksen mukaan Tehostettu palveluasuminen - asiakkaiden ja omaisten näkemyksiä muutosta ja asumisesta

Kehitysvammalain muutokset mitä tämä tarkoittaa käytännössä? Oili Sauna-aho Keskeiset sisällöt Kehitysvammalakiin tehdyt muutokset voimaan 10.6.2016 Laki säätelee erityishuollossa olevan kehitysvammaisen PALVELUKESKUS AINOLA Omavalvontasuunnitelma Heinäkuu 2017 2 Kuurojen Palvelusäätiö sr Palvelukeskus Ainola Puotilan metrokatu 4, 00910 HELSINKI puh. 040 582 0506 palvelukeskus.ainola@kpsaatio.fi www.kpsaatio.fi Tehostettu palveluasuminen Esimerkki: Attendo Laamannin hoivakoti Porvoossa. Kiinteistösijoitusrahaston omistamassa kiinteistössä. Lähes kaikki asukkaat kunnan ostopalvelun kautta Tehostettu palveluasuminen on tarkoitettu ympärivuorokautista apua tarvitseville ikäihmisille. Asukkaat ohjautuvat palveluasumiseen hyvinvointiyhtymän asiakasohjauksen kautta

Meri-Karina | Oheispalvelut

Palveluasuminen ja tehostettu palveluasuminen Ikätalo

Video: Tehostettu palveluasuminen - Ikääntyminen - Oulun kaupunk

PALVELUKESKUS WÄINÖLÄ Omavalvontasuunnitelma 2018 Lokakuu 2018 Ilkantie 4 00400 HELSINKI puh. (09) 58031 keskustoimisto@kpsaatio.fi www.kpsaatio.fi SISÄLLYS 1. TOIMINTAYKSIKÖN TIEDOT... 6 1.1 TOIMINTAYKSIKÖN Tehostettu palveluasuminen taas on tarkoitettu niille ikäihmisille, jotka tarvitsevat runsasta huolenpitoa ja hoivaa ympärivuorokauden Kotihoidon tukipalvelujen sisältö ja myöntämisen perusteet 1.1.2014 alkaen Ikäihmisten lautakunta 17.12.2013 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Ateriapalvelu... 3 2. Kylvetyspalvelu... 4 3. Kauppapalvelu... 4 4. Päiväkeskustoiminta... Määräys 1/2014 1 (9) Yksityisten sosiaalipalvelujen ja julkisten vanhuspalvelujen omavalvontasuunnitelman sisältöä, laatimista ja seurantaa koskeva määräys Valtuutussäännökset Kohderyhmät Voimassaolo Laki

Tehostettu ympärivuorokautinen palveluasuminen. Ympärivuorokautista palveluasumista järjestetään paljon apua, hoivaa ja valvontaa tarvitseville kuntalaisille. Henkilökuntaa on paikalla ympäri.. Tehostettu palveluasuminen. Tehostettu palveluasuminen sisältää asiakkaan ympärivuorokautisen hoivan ja huolenpidon asumispalveluyksikössä sekä sitä tukevat palvelut kuten.. Tehostettu tuki

27 Tietosuojavastaava on johtaja Ritva Keränen, puhelin , Arkistolain mukaan arkistoinnin tehtävänä on varmistaa asiakirjojen käytettävyys ja säilyminen, määritellä asiakirjojen säilytysarvo sekä hävittää tarpeeton aineisto. Palvelukeskuksen tärkeäksi, luottamukselliseksi ja/tai salassa pidettäväksi määritelty tietoaineisto ja asiakirjat säilytetään sekä arkistoidaan paloturvallisiin kaappeihin/säilytystiloihin. Tehtävien asianmukaiseen hoitamiseen on nimetty vastuuhenkilöt. Asiakirjojen ja salassa pidettävän tietoaineiston käytettävyys on rajattu avainhallinnan ja sähköisessä järjestelmässä käyttöoikeuksien rajaamisten avulla. Asiakirjojen säilytysajoissa noudatetaan arkistolaitoksen/oulun kaupungin määräyksiä/arkistolakia. Asiakkaan poistuessa palvelujen piiristä asiakirjat palautetaan kotikunnan ohjeistusten mukaan. Luottamuksellinen, tarpeeton tietoaineisto hävitetään siten, etteivät asiattomat pääse käsiksi kyseiseen aineistoon. Hävittämistä varteen palvelukeskuksessa on paperisilppurit. 9. Omavalvonnan seuranta 9.1 Omavalvonnan organisointi Palvelukeskuskohtaisen omavalvonnan vastuuhenkilöinä toimivat johtaja ja vastaavat ohjaajat. He vastaavat oman palvelukeskuksensa omavalvontasuunnitelmien päivittämisestä, seurannasta ja viestinnästä henkilöstölle. Palvelutalossa vastuuhenkilöt on jaettu eri osa-alueita varten. Esimerkiksi keittiön ja pesulan työntekijöillä sekä terveyden-ja sairaanhoitajilla on omat vastuualueensa. Myös työsuojeluvaltuutettu osallistuu suunnitelman päivittämiseen. Omavalvontasuunnitelma päivitetään vuosittain. Omavalvontasuunnitelmasta keskustellaan henkilökuntakokouksissa ja viikkopalavereissa. Palvelujohtaja koordinoi omavalvontasuunnitelman säätiötasoista kokonaisuutta. Hän vastaa omavalvontaprosessin ohjauksesta ja neuvonnasta, sekä omavalvontasuunnitelman säätiötasoisesta ylläpidosta. Omavalvonnan kokonaissuunnittelu toteutetaan yhteistyössä laajennetun johtoryhmän ja Kuurojen Palvelusäätiön asiantuntijoiden kanssa. Omavalvontasuunnitelma on julkisesti luettavissa Kuurojen Palvelusäätiön www-sivuilla. Se on myös luettavissa palvelukeskus Runolan aulatilassa. 27 Kotiin annettavien palvelujen valvonta osana kunnan omavalvontaa Järvenpään kotihoidon omavalvonta Järvenpään kaupunki Tiina Palmu 14.12.2017 Omavalvontaa ohjaavat tahot Omavalvontaa sosiaali- ja terveydenhuoltoon 16 4.4 Asiakkaan itsemääräämisen rajoittaminen Mikäli on olemassa mahdollisuus, että asiakkaan itsemääräämistä joudutaan jossain tilanteessa rajoittamaan, se kirjataan asiakkaan palvelusuunnitelmaan. Palvelusuunnitelmaan kirjataan yksilölliset keinot ennaltaehkäistä rajoittamista sekä mahdolliset keinot itsemääräämisen rajoittamiseen. Henkilöstöä koulutetaan ennaltaehkäisemään asiakkaiden haasteellista käyttäytymistä. Arjen ohjaustyössä ja toiminnan kehittämisessä käytetään arvolähtöisen työn periaatteita. Arvolähtöisen ohjaustyön keinoin tuetaan asiakkaan omia tavoitteiden toteutumista ja jokaisen mielekästä arkea. Tämä vähentää tarvetta itsemääräämisen rajoittamiseen kehitysvammaisten asiakkaiden itsemääräämisen rajoittaminen Rajoitustoimenpiteitä voidaan käyttää ainoastaan silloin kun kehitysvammainen henkilö ei pysty ymmärtämään käyttäytymisensä seurauksia, eikä tekemään hoitoaan tai huolenpitoaan koskevia ratkaisuja. Rajoitustoimenpiteiden käyttämisen edellytyksenä on, että se välttämätöntä hänen tai muiden henkilöiden terveyden tai turvallisuuden takaamiseksi tai merkittävien omaisuusvahinkojen välttämiseksi. Kuurojen palvelusäätiössä käytössä oleva asiakaskohtainen päätös rajoittamistoimenpiteistä on liitteenä 6. Käytetyt rajoittamistoimenpiteet kirjataan asiakkaan tietoihin asiakastietojärjestelmässä ja tilastoidaan. 4.5 Asiakkaan ja läheisten osallisuus Asiakkailla ja heidän omaisillaan on tärkeä rooli palvelukeskuksen toiminnan sisällön kehittämisessä. Asiakasselvitysten ja omaisille tehtävien tyytyväisyyskyselyiden tuloksia käytetään aktiivisesti toiminnan kehittämiseen. Omaisilla on myös mahdollisuus kirjalliseen asiakaspalautteen antamiseen. Palautelaatikko on palvelutalon aulassa. Palvelukeskus Runolassa ei ole varsinaista omaisten ryhmää, mutta omaisiin pyritään pitämään tiivistä yhteyttä, esimerkiksi infokirjeiden avulla. Omaisia tiedotetaan asiakkaan voinnissa tapahtuvista muutoksista ja omaiset ovat tervetulleita vierailemaan palvelutalossa. Palvelusuunnitelmien laadintaan ja päivittämiseen pyydetään mukaan omaisia. Kerran vuodessa järjestetään omaistenpäivät tai muu yhteinen tilaisuus, jolloin omaisilla on mahdollisuus tavata henkilökuntaa ja tutustua tarkemmin palvelukeskuksen toimintoihin. Lisäksi kaksi kertaa vuodessa 16 RATAMOTIEN RYHMÄKOTI Omavalvontasuunnitelma 2017 Kuurojen Palvelusäätiö sr Ilkantie 4 00400 HELSINKI puh. (09) 58031 keskustoimisto@kpsaatio.fi www.kpsaatio.fi Toukokuu 2017 2 SISÄLLYS 1. TOIMINTAYKSIKÖN

P A L V E L U K E S K U S S A L M E L A Omavalvontasuunnitelma 2016 T o u k o k u u 2 0 1 6 SISÄLLYS Ilkantie 4 00400 HELSINKI puh. (09) 58031 kuurojen.palvelusaatio@kuurojenpalvelusaatio.fi www.kuurojenpalvelusaatio.fi PALVELUKESKUS RUNOLA PALVELUASUMINEN Omavalvontasuunnitelma 2017 KUUROJEN PALVELUSÄÄTIÖ sr Ilkantie 4 00400 HELSINKI puh. (09) 58031 kuurojen.palvelusaatio @ kpsaatio.fi www.kpsaatio.fi Toukokuu 2017 SISÄLLYS PALVELUKESKUS METSOLA Omavalvontasuunnitelma 2017 Heinäkuu 2017 Ilkantie 4 00400 HELSINKI puh. (09) 58031 keskustoimisto@kpsaatio.fi www.kpsaatio.fi SISÄLLYS 1. TOIMINTAYKSIKÖN TIEDOT... 6 1.1. TOIMINTAYKSIKÖN Kuntoutusyksiköt. Tehostettu palveluasuminen. Tehostettua palveluasumisessa kuntoutujat saavat ympärivuorokautista apua ja hoivaa. Tavoitteena on kuntoutujan elämänlaadun ja toimintakyvyn.. KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN SISÄLTÖ JA MYÖNTÄMISEN PERUSTEET 1.6.2010 ALKAEN SISÄLLYSLUETTELO 1. Ateriapalvelu... 3 2. Saunapalvelu... 4 3. Kauppapalvelu... 4 4. Päiväkeskustoiminta... 4 5. Kuljetuspalvelu...

Palvelukeskus Maijala Perustietoa Maijalasta Asuntoja palvelukeskuksessa on 87 kpl, joista Mattilaksi kutsutussa E-talossa 21 kpl. Palvelukeskus Maijalassa on 79 yksiötä ja 8 kaksiota. Asunnot ovat savuttomia, SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT (4.1.1) Palveluntuottaja Yksityinen palvelujentuottaja Nimi: Kotikylän Taksi oy Palveluntuottajan Y-tunnus: 2505573-7 Kunnan

Palveluasuminen - PHHYKY Tehostettu palveluasuminen

 1. en tarjoaa ympärivuorokautista hoivaa asiakkaille, joiden palvelutarve on arvioitu ja sovitut kriteerit palvelutarpeesta täyttyvät. Tehostetun palveluasumisen yksiköissä on..
 2. 20 6. Toimitilat Kuulovammaisille, näkövammaisille ja kuurosokeille järjestettävissä palveluissa ympäristön turvallisuus ja esteettömyys ovat palveluiden laadun kannalta erittäin tärkeitä. Palvelukeskuksen tilasuunnittelussa on otettu huomioon asiakkaiden aistien ja apuvälineiden käytön aiheuttamat erityistarpeet. 6.1 Kuvaus Palvelukeskuksen tiloista Palvelukeskus Runolassa on 38 asukashuonetta, jotka sijaitsevat kolmessa eri kerroksessa. Ylimmässä kerroksessa on kaksi osastoa, joissa on yksiöitä ja pieniä keittiöllä varustettuja kaksioita. Kaikissa asunnoissa on oma wc. Keskikerroksessa on osasto, jossa asuu runsaasti apua ja tukea tarvitsevia asukkaita. Jokaisella asiakkaalla on oma huone. Keskikerroksessa on myös pääosa talon yhteisistä tiloista sekä henkilökunnan ja hallinnon toimistot. Alakerrassa on viisi asukashuoneistoa ja siellä sijaitsevat myös henkilökunnan sosiaalitilat sekä pesula-ja huoltotilat. Kaikilla asiakkailla on huoneessa henkilökunnan kutsulaitteet. Tällainen hälytinlaite on myös mukana sellaisella asiakkaalla, joka saattaa sitä tarvita liikkuessaan talon yhteisissä tiloissa. Muistisairaille asiakkaille on mahdollista kiinnittää esim. vaatteeseen hälytinlaite, joka antaa hälytyksen asiakkaan poistuessa ulkoovesta. Kaikki hälytinpainallukset ja niihin vastaamiset kirjautuvat hälytinkeskuksen tietojärjestelmään ja niiden lokitiedostoista selviää esimerkiksi se, millä viiveellä hälytyksiin on vastattu. Hälytinlaitteiden kunnosta vastaa talon kiinteistönhoitaja ISS:n Pentti Uutela ja huoltotoimista STT Condigi Oy. Sisäisen kulunvalvonta- ja hälytinlaitteiston lisäksi palvelutalon ulkopuolelle on asennettu koko talon kattava kameravalvontajärjestelmä, joka on käytössä öisin. Kameroissa on liiketunnisteet ja ne antavat hälytyksen mikäli talon läheisyydessä on liikettä. Hälytys välittyy yöhoitajan puhelimeen ja kameran ottamaa kuvaa voi tarkastella valvontamonitoreista. Yöhoitajalla on aina mukanaan karkaushälytin, jota painamalla hän voi hälyttää Securitas vartiointiliikkeen vartijan. Kameravalvonnasta on laadittu rekisteriseloste, joka on ilmoitustaululla. Selvitys tiloista ja asuinhuoneista on liitteenä Terveydenhuollon laitteet ja tarvikkeet Palvelukeskus Runolan asiakkailla on käytössään lukuisia eri apuvälineitä. Joillakin on esimerkiksi potilasnosturi, korkeussäätöinen sänky tai pyörätuoli. Apuvälineet on saatu oman kunnan apuvälinelainaamosta 20
 3. ta 3.1 Kommunikaatio ja sosiaalinen vuorovaikutus Asiakkaan osallisuus yhteiskunnassa ja sosiaalisten suhteiden luo
 4. en Hyvinkää. Asiakassihteeri, perhehoitoyksikkö Hyvinkää. Apulaisosastonhoitaja, tehostettu sydänvalvonta
 5. en Pispa sijaitsee Simolankatu 4 . Seuraavassa tarjotaan: Lastenhoitopalveluja . Tampere on 106 muuta Lastenhoitopalveluja. Katsaus löytyy täältä

Tehostettu palveluasuminen [Tampereen kaupunki - Sosiaali- ja

 1. en. Asiakasmaksut. Päivystys. Vuorohoito. Tehostettu palveluasu
 2. OMAVALVONTASUUNNITELMA (päivitetty 8.6.2017) PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palveluntuottajan nimi: Marjo Vento, sosionomi(amk), muistikoordinaattori, TunteVa-hoitaja Y-tunnus: 2331306-9 Puh: 040 5910987
 3. Yksityisen terveydenhuollon omavalvontasuunnitelma 1 (8) 1 Palvelujen tuottajaa koskevat tiedot Palvelujen tuottajan nimi Palvelujen tuottajan Y-tunnus Toimipaikan nimi Toimipaikan postiosoite Postinumero
 4. tamalliluonnos SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. OMAAN TOIMINTAAN TILAT... 3 3. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 4 4. OMAVALVONTAVELVOITE... 5 5. TURVALLISUUS JA TAPATURMIEN
 5. en - vanhainkoti? olosuhteiltaan ja maksuiltaan (= pitkäaikaispaikka eli vanhainkoti = maksu on 85 % kaikista tuloista ilma euromääräistä..

Tehostettu palveluasuminen - Lempääl

Tehostettu palveluasuminen. Hakuehdolla Tehostettu palveluasuminen löytyi yhteensä 22 yritystä. Tulokset 1—2 OMAVALVONTA Valviran näkökulmasta Riitta Husso 2.11.2015 1 OMAVALVOTA sote-palveluissa Yksityinen sosiaalihuolto Laki yksityisistä sosiaalipalveluista (922/2011) 6 Julkiset vanhuspalvelut Vanhuspalvelulaki HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Sukunimi ja etunimet Henkilötunnus Ammatti Osoite Postinumero Puhelinnumero Sähköpostiosoite Kotikunta Lähiomainen tai edunvalvoja, nimi- ja yhteystiedot Hakijan kotitaloudessa asuvien Tehostettu palveluasuminen. Tehostettua palveluasumista järjestetään paljon apua, hoitoa ja valvontaa tarvitseville. Yksiköissämme sinulla on asukkaana oma huone tai asunto ja sen lisäksi on..

Avainsana - tehostettu palveluasuminen. Kanta-Häme Sosiaali- ja terveyspalvelut > Ikäihmisten palvelut > Palveluasuminen. Palveluasuminen. Heinolan kaupungilla on tarjolla palveluasumista ikäihmisille seuraavissa omissa asumispalveluyksiköiss Tehostettu palveluasuminen Kaislahovi, puh. 040 765 3439 (hoitajat). Päkintupa (vuorohoito-osasto), puh Tehostettu palveluasuminen Laukaassa. Sarahovissa on 60 ympärivuorokautista tehostettua palveluasumispaikkaa. Paikat on tarkoitettu ikääntyneille, muistihäiriöisille ja pitkäaikaissairaille..

Yksityisen sosiaalihuollon omavalvonta 9.10.2013 Pilvi Heiskanen, toiminnanjohtaja Turun Lähimmäispalveluyhdistys ry www.kotikunnas.fi Turun lähimmäispalveluyhdistys ry Kotikunnas Yhdistys on perustettu ASIAKKAASEEN TAI POTILAASEEN KOHDISTUVA EPÄASIALLINEN TOIMINTA JA SEN KÄSITTELY TYÖYHTEISÖSSÄ Kysely lähetettiin n. 9000 sairaanhoitajaliiton jäsenelle helmikuussa 2018 Kyselyyn vastasi yhteensä 910 henkilöä Tehostettu palveluasuminen. Voinko saada asumistukea? Valvoja: Kela | eläke-etuudet

Tehostettu palveluasuminen - Essot

Tulokset Palveluasuminen Joensuu kaupungissa ; asiakasarvioinnit, hinnat, kontaktitiedot ja yritysten aukioloajat hakusanoille Joensuu Palveluasuminen Lisätietoa tehostetusta palveluasumisesta saat tehostettua palveluasumista tarjoavista Aspa-kodeista sekä osoitteesta palvelut@aspa.fi tai soittamalla Aspan ilmaiseen palvelunumeroon 0800 302 003. Palveluneuvonta vastaa arkisin klo 9-15. Voit myös ottaa yhteyttä palautelomakkeemme kautta.Eskon bruttotulot ovat 1 645 euroa ja Elvin 1 560 euroa kuussa. Esko maksaa hoitomaksua 374,15€ /kk, aterioista 390 €/kk, turvapalvelumaksua 35 €/kk, hygieniatarvikkeista ja pesuaineista 22 €/kk, omat lääkkeensä ja vuokraa 520 €/kk. Esko saa ylintä Kelan hoitotukea eli 324,85 €/kk. Elvi maksaa omasta eläkkeestään oman kodin asumiskulut, ruuat ja muut omat menonsa.Tehostetun palveluasumisen yksikössä työskentelee lähihoitajia, sairaanhoitajia, fysioterapeutteja, geronomeja sekä toimintaterapeutteja. LIITE 3 1(7) VASTUUHOITAJAN TOIMINTAOHJE Kanta-Kauhavan kotihoito K u n t a y h t y m ä K a k s i n e u v o i n e n I k ä i h m i s t e n p a l v e l u t K o t i h o i t o K a n t a - K a u h a v a 3 /

Tehostettu palveluasuminen Asp

 1. en on kotihoitoon rinnastettavaa palvelua niille asiakkaille, jotka eivät enää selviydy kotonaan kotiin annettavien palveluiden
 2. takyvyn tukemista sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista - pääkohtia Satu Loippo 27.3.2013 Satu Loippo 1 Vanhuspalvelulain tarkoitus 1 Tuetaan ikääntyneen väestön
 3. en sisältää kokonaisvaltaisen, ympärivuorokautisen hoivan sekä sitä tukevat palvelut. Tarjolla on myös lyhytaikaista asumista,esimerkiksi omaishoitajan loman ajaksi
 4. en Sivu 1(10) Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 1. Työprosessin Suunnitelmallinen työskentely Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot Tutkinnon suorittaja: tunnistaa
 5. 4 4.7 SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAINEN HENKILÖKUNNAN ILMOITUSVELVOLLISUUS HENKILÖSTÖ HENKILÖSTÖRAKENNE REKRYTOINTI JA SIJAISTEN KÄYTTÖ HENKILÖSTÖN PEREHDYTTÄMINEN HENKILÖSTÖN OSAAMISEN KEHITTÄMINEN TOIMITILAT KUVAUS PALVELUKESKUKSEN TILOISTA TERVEYDENHUOLLON LAITTEET JA TARVIKKEET LAADUNHALLINTA SIDOSRYHMIEN ROOLI LAADUNHALLINNASSA HENKILÖSTÖN ROOLI LAADUNHALLINNASSA ASIAKKAIDEN JA OMAISTEN ROOLI LAADUNHALLINNASSA ASIAKASPALAUTTEEN KÄSITTELY RISKIENHALLINTA TYÖSUOJELU HAASTEELLISEN KÄYTTÄYTYMISEN HALLINTA ELINTARVIKEHYGIENIA INFEKTIOTARTUNTOJEN EHKÄISEMINEN PALOTURVALLISUUS MUUT TURVALLISUUSUHAT TIETOSUOJA JA ARKISTOINTI OMAVALVONNAN SEURANTA OMAVALVONNAN ORGANISOINTI... 27
 6. en on ympärivuorokautista hoitoa, jonne muuttamista edeltää ikääntyneen henkilön laaja-alainen toi

TEHOSTETTU PALVELUASUMINEN - PDF Ilmainen latau

15 toimintakyvyn ylläpitäminen ja kehittäminen sekä palvelusuunnitelman tavoitteiden toteutumisen säännöllinen arvioiminen. Palvelusuunnitelma kirjataan sähköiseen asiakastietojärjestelmään ja sitä arvioidaan säännöllisesti tarvittaessa, esimerkiksi asiakkaan voinnin muuttuessa. Omaohjaaja kirjaa ja tiedottaa muutoksista yhteistyössä esimiesten ja muun henkilökunnan kanssa. 4.3 Asiakkaiden kohtelu ja itsemääräämisen tukeminen Asiakkaiden kunnioittaminen, tasavertainen kohtaaminen sekä kaiken toiminnan oikeudenmukaisuus ja vastuullisuus ovat toimintamme perusarvoja. Arjen ohjaustyön lähtökohtana on asiakkaan arvojen ja yksilöllisyyden kunnioittaminen. Arvolähtöisen toiminnan periaatteet pohjautuvat kognitiiviseen käyttäytymisterapiaan, jossa lähtökohtana ovat yksilön arvot ja tavoitteet. Arvolähtöisessä asiakastyössä asiakkaan ja työntekijän asema on tasa-arvoinen. Henkilöstöä koulutetaan hyväksyvään ja joustavaan asiakkaiden kohtaamiseen asiakkaan omaa vuorovaikutustapaa käyttäen. Myös asiakkaita ohjataan ottamaan vastuu omasta hyvinvoinnista henkilökohtaisen vastuunoton kautta. Asiakkaiden itsemääräämisoikeuden toteutumista tuetaan monipuolisesti yksilön omiin tavoitteisiin perustuvan palvelusuunnitelman kautta. Mikäli asiakkaan itsemääräämiskyky on alentunut tai siihen on olemassa riski, kirjataan palvelusuunnitelmaan keinot joilla asiakkaan itsemääräämiskykyä vahvistetaan. Palvelusuunnitelman tavoitteiden mukainen toiminta kirjataan asiakashallintajärjestelmään ja tavoitteiden toteutumista seurataan säännöllisesti. Itsemääräämisoikeutta koskevat suunnitelmat päivitetään kolmen kuukauden välein Kehitysvammaisten asiakkaiden itsemääräämisoikeuden vahvistaminen Palvelut on järjestetty niin, että kehitysvammaisen henkilön ihmisarvoa, vakaumustaan ja yksityisyyttään kunnioitetaan. Asiakkaan yksilölliset toiveet, hänen mielipiteensä ja yksilölliset tarpeensa otetaan arjen ohjaustyössä huomioon. Asiakkaan osallisuutta ja vaikuttamismahdollisuuksia tuetaan, kuten kappaleessa 4.4 on kuvattu. 15 Vanhustenhuollon tehostettu palveluasuminen ja hoivaosasto takaavat yksilökohtaisen kodinomaisen asumisen 65 vuotta täyttäneille iäkkäille, jotka tarvitsevat ympärivuorokautista hoitoa ja hoivaa

Palveluasuminen ja tehostettu palveluasuminen ovat asumisen vaihtoehtoja silloin, kun iäkäs henkilö ei selviä omassa kodissaan sinne tuotavan avun turvin PL 36, 37501 Lempäälä Käyntiosoite: Tampereentie 6 puh. 03 565 51000 kunta@lempaala.fi ASIAKASOHJAUS PROSESSI PALVELUOHJAUSPROSESSIN ERI VAIHEET TYÖMENETELMÄT VERKOSTOT JA YHTEISTYÖ 16.4.2014 PALVELUOHJAUS - MITÄ, KENELLE, MITEN? 16.4.2014 2 Palveluohjaus perustuu Asiakkaan ja hänen palveluohjaajansa PALVELUKESKUS METSOLA Omavalvontasuunnitelma 2015 Ilkantie 4 00400 HELSINKI puh. (09) 58031 kuurojen.palvelusaatio@kuurojenpalvelusaatio.fi www.kuurojenpalvelusaatio.fi Huhtikuu 2015 SISÄLLYS 1. TOIMINTAYKSIKÖN The ultimate source for iPhone, iPad, Mac, and Apple Watch content. Never miss out on news, deals, reviews, or how-tos! Learn about the products your love, and never worry about buyer's remorse with..

Tehostettu palveluasuminen - Vesant

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palveluntuottaja Yksityinen palvelujentuottaja Kunnan nimi: Lohja Nimi: Huushollipiiat Ky Palveluntuottajan Y-tunnus: 968751-5 Tehostettu palveluasuminen q&a. Millaiset säännöt? | Tehostettu palveluasuminen q&a

Tehostettu palveluasuminen. Raumalaisille, ympärivuorokautista asumispalvelua tarvitseville ikäihmisille on tarjolla tehostettua palveluasumista sekä Rauman kaupungin omissa että yksityisissä.. .. > oliot > abstraktit objektit > yhteiskunnalliset objektit > palvelut > sosiaalipalvelut > asumispalvelut > tehostettu palveluasuminen Tehostettu luonnonlannoite nurmikon hoitoon. Nurmikon sammalsyöjä PLUS+. Poistaa sammalen ja elvyttää nurmikon Tehostetussa palveluasumisessa sinulla on omassa käytössäsi riittävän yksityisyyden varmistava, esteetön huone ja wc-pesutila tai asunto. Voit osallistua yhteisön elämään: tarjolla on mahdollisuus ulkoiluun, harrastamiseen ja yhteisölliseen toimintaan.Ryhmäkodin asukkaana voit liikkua yhteisissä, turvallisissa tiloissa sekä osallistua kodin askareisiin ja päivittäisiin toimintoihin. Saat yksilöllisen palvelu- ja hoitosuunnitelmasi mukaisen riittävän ja ympärivuorokautisen hoivan ja hoidon, ohjauksen ja tuen sekä palvelut ammattitaitoiselta henkilöstöltä. Voit asua omassa kodissasi kuolemaan asti, ellei sinulle tule tarvetta siirtyä sairaalahoitoon. Tehostettu palveluasuminen kattaa seuraavat palvelut: 1 / 6 Honkalampi-säätiö 2 / 6 PERUSTIEDOT 1. Palvelun tuottaja Organisaation nimi: (), Y-tunnus 2588684-8 Osoite: Salpakatu 2 A, 80100 Joensuu Liiketoiminnasta vastaava henkilö: toimitusjohtaja Jouko Liukkonen,

Aspa-koti Sillanpää | Aspa

Sarahovin tehostettu palveluasuminen Laukaan asumispalvelusääti

 1. en tukee vaikeavammaisen henkilön mahdollisimman itsenäistä selviytymistä, edistää fyysistä ja psyykkistä toi
 2. en Terveydenhuolto..
 3. taa päivittäin.

PALVELUKESKUS ÅVIK Omavalvontasuunnitelma 2017 Kesäkuu 2017 Ilkantie 4 00400 HELSINKI puh. (09) 580 3860 keskustoimisto@kpsaatio.fi www.kpsaatio.fi 3(19) Sisällysluettelo LIITTEET... 5 1. TOIMINTAYKSIKÖN KOTITYÖPALVELUYRITYKSEN OMAVALVONTASUUNNITELMA Asiakaskoteihin tuotettavat tukipalvelut 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Yrityksen nimi Y tunnus Toimintayksikön nimi (jos yrityksessä useita toimintayksiköitä) 26 8.6 Muut turvallisuusuhat Palvelukeskus Runolan asukkailla on kaikilla hoitajakutsumahdollisuus. Asukkailla on kaulassa tai ranteessa hälytyin, jolla voi tarvittaessa hälyttää hoitajan paikalle. Kaikilla työvuorossa olevilla ohjaajilla kulkee työaikana puhelin mukana, johon asukashälytykset tulee omalla nimellä. Puhelimella ohjaajat voivat myös kommunikoida keskenään työn sujuvuuden lisäämiseksi. Uusille työntekijöille opetetaan puhelimen käyttö perehdytyksen yhteydessä. Kuurojen Palvelusäätiön palvelukeskukset sijaitsevat hyvin erilaisissa ympäristöissä. Ulkoisen uhan kohdistuminen palvelukeskukseen on palveluntuottajasta riippumattomista syistä mahdollista. Ulkopuoliseen uhan varalle on laadittu toimintaohje, joka on liitteenä 18. Palvelukeskuksessa on 14 kulunvalvontakameraa. Kameravalvonnalla turvataan muistisairaiden asukkaiden itsenäinen liikkuminen ja myös lisätään yöhoitajan yksintyöskentelyn turvallisuutta. Yöhoitajalla on aina hälytin mukana ja hän voi tarvitessaan hälyttää vartijan paikalle. Kamerat on sijoitettu sisääntulojen yhteyteen ja palvelukeskuksen ympärille ulos havainnoimaan mahdollisia yöllisiä sisään tunkeilijoita. Asukashuoneisiin ei ole sijoitettu kameroita. Sisäkamerat ovat käytävillä ja aulatilassa. Kameravalvonnasta on ilmoitus talon ulkopuolella ja asukkaille siitä on kerrottu suullisesti. Kameravalvonnan rekisteriseloste on palvelukeskuksen ilmoitustaululla. Hälytinjärjestelmän käytöstä on sopimus Securitaksen kanssa ja laitteiden huollosta ja toimivuudesta vastaa Securitas yhdessä kiinteistönhuollon kanssa, puh. Pentti Uutela, ISS, puh Kameratallenteisiin voidaan palata, jos tilanne vaatii selvittelyä, johtajan ja kiinteistönhoitajan kanssa sovitusti. 8.7 Tietosuoja ja arkistointi Kuurojen Palvelusäätiössä on käytössä sähköinen asiakastietojärjestelmä, DomaCare. Uusien työntekijöiden ja opiskelijoiden perehdytyksessä kiinnitetään huomiota tietoturva-asioihin. Kaikilta vaaditaan kirjallisen vaitiolovelvollisuus-kaavakkeen allekirjoitusta. DomaCaren käyttöoikeudet annetaan työtehtävien mukaisesti. Kuurojen Palvelusäätiön oma sähköpostiosoite avataan vain pitkäaikaissijaisille ja työsuhteen loppuessa sähköpostiosoite suljetaan. Tietojärjestelmään on pääsy yksilöidyllä käyttäjätunnuksella, joka on suojattu salasanalla. Käyttöoikeuden ja sen laajuuden määrittelee palvelukeskuksen johtaja. Tarkempi kuvaus sähköisten asiakastietojen suojauksesta on liitteessä 19. Rekisteriseloste on julkisesti nähtävillä palvelukeskuksen ilmoitustaululla. Asiakkaita ja omaisia on informoitu asiasta suullisesti. 26

Tehostettu palveluasuminen

Tehostettu palveluasuminen. Tarjoamme ympärivuorokautista hoitoa, kun kaikki kotona asumista tukevat palvelut on käytetty ja kotona asuminen ei enää ole järkevä vaihtoehto Tehostettu palveluasuminen. Tehostettu palveluasuminen Palvelukeskus Poukamassa on tarkoitettu ikäihmisille, jotka eivät selviydy omassa kodissaan tehostetun kotihoidon turvin Kotihoidon kriteerit 1.1.2017 alkaen Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite Kotihoidon kriteerit Toimintakyky Palvelun tarve Palvelun määrä Palvelun tavoite Asioiden hoitoon liittyvissä PALVELUKESKUS WÄINÖLÄ Omavalvontasuunnitelma 2015 Huhtikuu 2015 Ilkantie 4 00400 HELSINKI puh. (09) 58031 kuurojen.palvelusaatio@kuurojenpalvelusaatio.fi www.kuurojenpalvelusaatio.fi SISÄLLYS 1. TOIMINTAYKSIKÖN Tehostettu palveluasuminen on tarkoitettu ihmisille, jotka tarvitsevat tukea ja avustamista ympäri vuorokauden. Tehostetussa palveluasumisessa asiakas asuu Aspa-kodin yhteistilan ja henkilökunnan..

Yksityiset palveluntuottajat - Hämeenlinn

tehostettu palveluasuminen. Artikkelit ruotsiksi: intensifierat serviceboende. Lähde Omavalvonnan toimeenpano vanhustenhuollon palveluissa Ikäihmisten kotiin annettavat palvelut Rovaniemi 10.10.2017 Hanna Ahonen Sosiaalineuvos, Valvira 1 Säädöspohja Yksityiset ja julkiset sosiaalihuollon

Lyhytaikaisen tehostetun palveluasumisen hinta sisältää yllä mainittujen lisäksi vuokran ja liinavaatteet ja siivoustarvikkeet. Maksimihoitoaika lyhytaikaisessa tehostetussa palveluasumisessa on pääsääntöisesti kaksi viikkoa (14 vrk). Tehostettu palveluasuminen. Tehostettu palveluasuminen. Kettumäen palvelukeskuksessa on 16 ryhmäkotiasuntoa, joissa asukkaat kykenevät ohjattuna ja autettuna selviytymään päivittäisistä.. Yksityinen tehostettu palveluasuminen. Esperi Hoivakoti Kärjenpuisto, Ahmantaival 9, 60200 Seinäjoki Esperi Hoivakoti Kärjenpuisto tarjoaa kodin ympärivuorokautista hoivaa ja hoitoa tarvitseville.. Tehostettu palveluasuminen alkaa Vallikodissa Luumäellä. Etelä-Karjalan tartuntatautiraportti 2015 on julkaistu. Toiminta päättyy Eevalassa Imatralla 11 liittyvät erityistarpeet. Myös asukkaiden toivomuksia ja mielitekoja pyritään huomioimaan mahdollisuuksien mukaan. Palvelukeskuksessa on käytössä Jamix-ohjelma, jolla aterioiden ravintoainepitoisuudet voidaan laskea tarkasti. Ravitsemuksesta, ruokahuollosta ja elintarvikehygieniasta kerrotaan myös kohdassa 8.3. Asukkaiden riittävää ja monipuolista ravitsemusta arvioidaan kaksi kertaa vuodessa MNA-mittarilla. Mahdollisiin ravitsemusriskeihin pyritään reagoimaan heti säännöllisillä mittauksilla. 3.6 Hygieniakäytännöt Palvelukeskus Runolassa omatoimiset asiakkaat voivat käydä päivittäin suihkussa ja saunomismahdollisuus on kaksi kertaa viikossa. Autettavat asiakkaat käyvät suihkussa kerran viikossa ja heillä on myös mahdollisuus saunoa viikoittain. Palvelukeskuksessa on oma pesula, jossa pestään kaikkien asiakkaiden sekä talon oma pyykki. Pyykkihuolto sisältyy palvelumaksuun. Asiakkaiden huoneiden ja yleisten tilojen siivouksesta vastaa SOL Oy. Jätehuollosta on tehty sopimus Jätehuolto Nuojua Oy:n kanssa. Jäteastioiden tyhjennys tapahtuu sovitun ohjelman mukaisesti. Hygieniapalveluiden vastuuhenkilö on: Ohjaaja Soili Iinatti Terveyden- ja sairaudenhoito Asiakkaan palvelusuunnitelmassa on määritelty kuinka huolehditaan asiakkaan perushoidosta, mahdollisten pitkäaikaissairauksien sekä muun ei-kiireellisen hoidon järjestämisestä. Palvelusuunnitelmat päivitetään aina tarvittaessa ja säännöllisesti vuosittain. Palvelukeskuksessa on ohjeistus kiireellisen sairaalahoidon järjestämiseksi (Liite 2) ja äkillisten kuolemantapausten varalta (liite 3). Palvelukeskuksessa työskentelee terveydenhoitaja ja sairaanhoitajia. Sairaustapauksissa asukkaalla on mahdollisuus ottaa yhteyttä ko. henkilöihin hoidon saamiseksi. Henkilökunta seuraa asukkaiden terveydentilaa 11

Juhlapalvelut | Lappeenrannan Palvelukeskussäätiö

Tehostettu palveluasuminen mahdollistaa asukkkaiden yksilöllisten tarpeiden huomioimisen kattavalla ja kokonaisvaltaisella tavalla. Muistolan toiminnan periaatteita ohjaavia arvoja ovat asukkaiden.. Ympärivuorokautiset hoivapalvelut (laitoshoito ja tehostettu palveluasuminen) Keskimääräinen odotusaika 66 vrk (64 vrk). Palvelutarpeen arviointi Keskimääräinen odotusaika 1-7 vrk (1-7 vrk).. Palveluihimme kuuluvat tehostettu palveluasuminen, muistisairaiden palveluasuminen, saattohoito sekä lyhytaikaishoidon palvelut. Ikipihlaja-kodeissa asukkailla on oma huone tai huoneisto, joissa on.. Tehostettu palveluasuminen. Kuuskaari KEHITYSVAMMALAIN MUUTOKSET Itsemääräämisoikeus vahvistuu. Uusia määräyksiä rajoitustoimenpiteistä. LUKIJALLE Tässä esitteessä kerrotaan muutoksista, joita on tehty kehitysvammalakiin. Kehitysvammalaissa

Rauman kaupungin ikäihmisten palveluasuminen - Home Faceboo

PALVELUKESKUS SAMPOLA Omavalvontasuunnitelma 2017 SISÄLLYS 1. TOIMINTAYKSIKÖN TIEDOT... 5 1.1. TOIMINTAYKSIKÖN PERUSTIEDOT... 5 1.2 KUUROJEN PALVELUSÄÄTIÖN TOIMINTA-AJATUS, ARVOT JA TOIMINTAPERIAATTEET... Tehostettu palveluasuminen kattaa seuraavat palvelut: ympärivuorokautinen perusturva: henkilökohtaisten tarpeiden mukainen hoito ja hoiva, apu, ohjaus ja tuki palvelukodin henkilöstöltä Itsenäinen palveluasuminen. Tehostettu palveluasuminen. Veteraanien erityispalvelut Jämsän kaupungin sosiaali- ja terveystoimi hakee yhteistoiminta-alueensa Kuhmoisten yksiköihin (kotihoito, palveluasuminen, tehostettu palveluasuminen, vuodeosasto) lähihoitajia er..

Luukkaankoti | Lappeenrannan PalvelukeskussäätiöLaurinkoti | Lappeenrannan Palvelukeskussäätiö

Himminkodon tapahtumat

1 Sosiaali- ja terveysalan tutkintoihin valmentava koulutus maahanmuuttajille OSAAMISEN TUNNISTAMINEN LÄHIHOITAJAN AMMATTITAITO - perustuu Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja 2010 ammatillisen Tehostettua palveluasumista Lempäälässä tarjotaan Himminkodossa (76 asuntoa, määrä vaihtelee), Ehtookodon Ehtoorinteessä (11 asuntoa) ja rivitaloissa (6 asuntoa), Sääkskodossa (12 asuntoa) ja ostopalveluna yksityisten palveluntuottajien kohteissa. Ostopalveluita hankitaan määrärahan puitteessa. Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta Kuvaus Hyvin järjestetty aamu- ja iltapäivätoiminta tukee koulun perustehtävää Viljelijöille maksetaan Lisäksi Reilun kaupan lisää. Lisällä on rakennettu esimerkiksi kouluja, kaivoja ja terveysasemia sekä tehostettu tuotantoa ympäristö huomioiden Tehostetussa palveluasumisessa asiakas asuu Aspa-kodin yhteistilan ja henkilökunnan välittömässä läheisyydessä. Halutessaan asiakkailla on mahdollisuus osallistua yhteisiin aterioihin. 

RATAMOTIEN RYHMÄKOTI. Omavalvontasuunnitelma 2015

RATAMOTIEN RYHMÄKOTI Omavalvontasuunnitelma 2016 Toukokuu 2016 Ilkantie 4 00400 HELSINKI puh. (09) 58031 kuurojen.palvelusaatio@ kuurojenpalvelusaatio.fi www.kuurojenpalvelusaatio.fi SISÄLLYS 1. TOIMINTAYKSIKÖN Henkilökuntaa on paikalla ympäri vuorokauden. Asiakas maksaa vuokran ja tulojen mukaan lasketun asiakasmaksuosuuden. Asiakkaan toimintakyky on merkittävästi alentunut ja tarvitsee apua päivittäisissä toiminnoissaan, kuten henkilökohtaisen hygienian hoitamisessa, ruokailun järjestämisessä, siivouksessa ja pyykinpesussa, raha-asioiden hoitamisessa ja asiakkaalle kuuluvien etuuksien saamisessa. Ratkaisevaa on se, että muut palveluasumisen muodot ovat riittämättömiä ja tuen tarve ajoittuu myös yöaikaan. Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet 1 (5) Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet Johdanto n ja Imatran kaupungin kotihoidon toiminta perustuu lakiin sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista, Tavallinen palveluasuminen keskimääräinen odotusaika 3 kuukautta 13 päivää Ennaltaehkäisevien ja kuntoutumista tukevien toimintatapojen sekä kehittämistarpeiden kartoitus Kotihoidon, tukipalveluiden ja palveluohjauksen henkilökunnalle syksyllä 2014 1. Ikä Vastaajien määrä: 86

Tehostettu palveluasuminen - Loviisan kaupunk

PALVELUKESKUS RUNOLA TEHOSTETTU PALVELUASUMINEN PALVELUASUMINEN PÄIVÄTOIMINTA

Sarahovi tarjoaa tehostettua palveluasumista, jonka tavoitteena on asukkaan omatoimisuuden ja toimintakyvyn ylläpitäminen kodinomaisessa yhteisössä. Henkilöstön perustehtävä on kannustaa ja tukea asukasta voimavaralähtöisesti hänen päivittäisissä toimissaan ja järjestää virikkeellinen toimintaympäristö. Omahoitaja tekee yksilöllisen hoito- ja kuntoutussopimuksen yhdessä asukkaan ja omaisen kanssa. Asukas voi elää Sarahovissa yksilöllistä, laadukasta ja turvallista elämää loppuun saakka. Hoitotyöhön osallistuu sitoutuneita ja ammattitaitoisia lähihoitajia sekä sairaanhoitajia...palveluohjaus, päivätoiminta sekä tehostettu palveluasuminen ja se tarjoaa monialaisesti palveluja kauniaislaisille..

Vanhusten tehostettu palveluasuminen 201

Info- tilaisuus Sosiaalihuoltolain mukaisen työtoiminnan palvelusetelelin käyttöönotosta 6.9.2018 Ritva Anttonen, Laura Vänttinen, Susanna Hult 6.9.2018 Sosiaalihuoltolain mukainen työtoiminta Sosiaalihuoltolain Sosiaaliohjaaja, tehostettu palveluasuminen - Kauniainen, Helsinki. Sosiaaliohjaaja, tehostettu palveluasuminen - alkaa 1.6.2020 tai sopimuksen mukaan PALVELUKESKUS RUNOLA PALVELUASUMINEN Omavalvontasuunnitelma 2017 Toukokuu 2017 Kuurojen Palvelusäätiö sr Ilkantie 4 00400 HELSINKI puh. (09) 58031 keskustoimisto@kpsaatio.fi www.kpsaatio.fi SISÄLLYS 1.

tehostettu palveluasuminen - Forssan Leht

Palveluasuminen ja tehostettu palveluasuminen. Säätiön palveluasumisen ja tehostetun palveluasumisen koteihin voi tulla, joko Eksoten palveluohjauksen (SAS) kautta.. PALVELUKESKUS AINOLA Omavalvontasuunnitelma Toukokuu 2016 Kuurojen Palvelusäätiö sr Palvelukeskus Ainola Puotilan metrokatu 4, 00910 HELSINKI puh. 040 582 0506 palvelukeskus.ainola@kuurojenpalvelusaatio.fi KRIISIPALVELUT Keski-Suomen vammaispalvelusäätiö Theresa Sinkkonen 28.3.2012 KESKI-SUOMEN VAMMAISPALVELUSÄÄTIÖN KRIISIPALVELU Kriisipalvelu on tarkoitettu henkilölle, joka tarvitsee välitöntä ympärivuorokautisesti 10 suojassa. Sisäpihan asfaltoitua polkua kiertää aita, joka helpottaa myös heikkonäköisten itsenäistä liikkumista. Työvuorolistoille on suunniteltu oma työvuoro, joka aloittaa työvuoron ulkoilemalla asiakkaiden kanssa. Ulkoilua tarjotaan tasapuolisesti kaikille autettaville asukkaille. Tämä varmistetaan ulkoilulistoilla, johon merkitään päivittäiset ulkona kävijät. Viikoittain Runolan asiakkaita käy Oulun kaupungin erityisliikunnan järjestämässä kuntosaliryhmässä Runolan kuntosalissa. Kuntosaliryhmiä on kaksi, eri-ikäisiä ja toimintakyvyltään erilaisia asiakkaita varten ja ryhmät kokoontuvat kerran viikossa. Ryhmissä on aina ohjaaja mukana avustamassa. Kuntosalia käyttävät viikoittain myös fysioterapeutit asiakkaiden terapioissa. 3.4 Apuvälineiden käytön tukeminen Asiakkailla on käytössään lukuisia arjen elämää helpottavia apuvälineitä. Apuvälinetarpeen ilmetessä, palvelukeskuksen lääkäri kirjoittaa lausunnon apuvälineen tarpeesta ja apuväline hankitaan alan liikkeestä. Mikäli kyseessä on kotikunnan myöntämä apuväline, tapahtuu korjaukset ja huollot kotikunnan apuvälinelainaamossa tai maksusitoumuksen turvin Oulussa. Palvelukeskuksella on kaikkien asiakkaiden yhteiskäyttöön hankittuja apuvälineitä, esim. henkilönosturi, suihku- ja pyörätuoleja. Perehdytyksessä varmistetaan työntekijän osaaminen apuvälineiden käyttöön. Vinkkejä asiakkaille soveltuvista apuvälineistä tulee usein fysioterapeuteilta ja heidän kauttaan saadaan myös käytön opastus. Apuvälineistä vastaava yhdyshenkilö on Terveydenhoitaja Outi Komula Ravitsemus Palvelukeskus Runolassa on oma keittiö ja siellä valmistetaan kaikki palvelukeskuksessa tarjottavat ateriat. Ruokalista on kiertävä ja sitä suunniteltaessa on huomioitu erityisesti vanhukset ja heidän ravitsemukseen 10 PALVELUKESKUS ÅVIK Omavalvontasuunnitelma 2016 Ilkantie 4 00400 HELSINKI puh. (09) 58031 kuurojen.palvelusaatio @ kuurojenpalvelusaatio.fi www.kuurojenpalvelusaatio.fi Toukokuu 2016 SISÄLLYS 1. TOIMINTAYKSIKÖN

RATAMOTIEN RYHMÄKOTI Omavalvontasuunnitelma 2015 Huhtikuu 2015 Ilkantie 4 00400 HELSINKI puh. (09) 58031 kuurojen.palvelusaatio @ kuurojenpalvelusaatio.fi www.kuurojenpalvelusaatio.fi SISÄLLYS 1. TOIMINTAYKSIKÖN Palveluasuminen. 500 euron ruokakulut, vaikka vanhus ei pysty syömään Lukijoilta ei riitä ymmärrystä siihen, miten kalliiksi yksityinen tehostettu palveluasuminen on nykyään hinnoiteltu 1 Hakemus saapunut: HAKEMUS OMAISHOIDON VAPAAN PALVELUSETELITUOTTAJAKSI KOTIIN ANNETTAVA PALVELU Hakeminen palveluntuottajaksi on mahdollista ympäri vuoden. Kaikki omaishoidon palvelusetelin toimintaohjeen Tehostettu palveluasuminen Tehostettu palveluasuminen sisältää: - ympärivuorokautinen perusturva: henkilökohtaisten tarpeiden mukainen hoito, apu, ohjaus ja tuki kodin henkilöstöltä.. 17 kokoontuvassa Palvelukeskus Runolan neuvottelukunnassa on omaisilla edustaja. Toimintatapoja kehitetään ja arvioidaan ehdotusten pohjalta ja käytännöistä sovitaan tarvittaessa uudelleen. 4.6 Asiakkaan oikeusturva Jos asiakas on tyytymätön saamaansa kohteluun, hänellä on oikeus tehdä muistutus toimintayksikön vastuuhenkilölle. Muistutus käsitellään palvelukeskuksen johtajan ja palvelujohtajan toimesta. Muistutus käsitellään kahden viikon kuluessa ja tieto muistutuksen käsittelystä toimitetaan asiakkaalle käsittelyn jälkeen mahdollisimman pian. Tieto käsittelystä ja tehdyistä päätöksistä tuodaan säätiön keskustoimiston johtoryhmään. Palvelukeskus Runolassa muistutus osoitetaan: Johtaja Ritva Keränen Tuulaakitie 2, OULU Sosiaaliasiamiehen yhteystiedot: Kuurojen Palvelusäätiö sr Minna Vartiainen PL 62, HELSINKI puhelin Oulun kaupunki sosiaaliasiamies Anna Kylmäluoma Lähiosoite: Hanhitie 15, OULU Postiosoite: PL 61, Oulun kaupunki puhelin:

Tilavia saunoja on kaksi ja ne lämpiävät useita kertoja viikossa. Talossa on automaattinen palo- ja sammutusjärjestelmä sekä hyvinvointi- ja hoitajakutsujärjestelmä. Jokainen asukas saa käyttöönsä turva- ja hyvinvointirannekkeen, joka mahdollistaa jatkuvan voinnin seurannan ja turvallisen asumisen. Kampaa ja jalkahoitaja ostopalvelut mahdollistavat asukkaiden yksilölliset hoitotuokiot. RATAMOTIEN RYHMÄKOTI Omavalvontasuunnitelma Toukokuu 2018 Ilkantie 4 00400 HELSINKI puh. (09) 58031 keskustoimisto@kpsaatio.fi www.kpsaatio.fi 2 SISÄLLYS 1. TOIMINTAYKSIKÖN TIEDOT... 6 1.1 TOIMINTAYKSIKÖN Asiasana -tehostettu palveluasuminen. Lounais-Häme • Humppila

 • Montgomery sininen linna.
 • Neulanpistotapaturma eksote.
 • Dvd hylly jysk.
 • Mineraaliöljy motonet.
 • Nspire ti.
 • Alatalja yhdellä kädellä.
 • Henrik 7.
 • Dax bierbörse fotos.
 • Törkeä huumausainerikos amfetamiini.
 • Farmaseutti.
 • Askartelukauppa turku.
 • Cheeseburgare gravid.
 • Polvituki jalkapallo.
 • Abban esiintyminen suomessa.
 • Alatalon käsityö oy.
 • Ben shapiro mor shapiro.
 • Myytävät asunnot kuusankoski.
 • Kulunvalvonta lätkä.
 • Emojination suomi.
 • Base hyppy kurssi.
 • Lapsi herää yöllä sekavana.
 • Alkuasunnot.
 • Tapahtumamarkkinointi sosiaalinen media.
 • Vety hapetusluku.
 • Android tulostus canon.
 • Windows 10 kirjastot.
 • Kukkakauppa rautatieasema helsinki.
 • Koiran vienti norjaan 2017.
 • Mystique turku kokemuksia.
 • Smells like teen spirit patti smith.
 • Äckliga bölder.
 • Voiko kummiuden perua.
 • Slayer helsinki 2018.
 • Kiteen voimistelu.
 • Citroen c5 aircross.
 • Luosto korkeus.
 • Proquest refworks word.
 • Selkä naksuu hengittäessä.
 • Ensimmäinen neuvolakäynti.
 • Free facebook cover photo editor.
 • Ortodoksiset hautajaiset.