Home

Pedagoginen toiminta päiväkodissa

LAPSEN ESIOPETUSSUUNNITELMA Lapsen nimi: Pvm: Keskusteluun osallistujat: Lapsen esiopetussuunnitelma (esiops) on esiopetuksen henkilöstön työväline, jonka avulla luodaan yhteisiä tavoitteita ja sopimuksia 8 Tavoitteet dokumentoinnille? Mitä dokumentoimme ja miksi? Ketä varten? Miten ja kuka dokumentoi? Miten ja kuka prosessoi dokumentteja? Mikä muuttuu ja miksi? Miten varmistamme dokumentoinnin prosessimaisuuden? Mitä dokumentoidaan? Yksittäinen lapsi: mielenkiinnon kohteet, toiveet, tarpeet, vahvuudet Toimintakulttuuri: vuorovaikutus, ilmapiiri, oppimisympäristö, toimintatavat ja sisällöt Lapsilähtöinen teematyöskentely: ihmettely, tutkiminen, kokeilu (lasten kanssa toteutettu projekti) 8

KYVYT - Toiminta-, opinto- ja työkyvyn polkujen sosiaalisen Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinnon tutkinnon osan varhaiskasvatuksen pedagoginen toiminnan toteuttaminen suorittamalla.. LAPSEN ESIOPETUSSUUNNITELMA Lapsen nimi: Pvm: Keskusteluun osallistujat: Lapsen esiopetussuunnitelma on esiopetuksen henkilöstön työväline, jonka avulla luodaan yhteisiä tavoitteita ja sopimuksia siitä, Yksikön toimintasuunnitelma Apila-Lemmikin toimintasuunnitelmassa kuvataan, miten varhaiskasvatusta käytännössä toteutetaan. Toimintasuunnitelma perustuu Varhaiskasvatussuunnitelman perusteisiin ja Helsingin

Voit lisätä tähän oman yksikkösi kuvan! Pateniemen päiväkodin toimintasuunnitelma 2018-2019 Toimintakulttuuri Toimimme sallivasti ja sensitiivisesti lasten kanssa yhdessä asioita tehden. Olemme lapsille Taskilan päiväkodin toimintasuunnitelma 2017-2018 Toimintakulttuuri Yhdessä keskustellen luomme avoimen ja vuorovaikutuksellisen ilmapiirin lasten, vanhempien ja työntekijöiden välille. Toimintakulttuurimme Varhaiskasvatuksen tukitoimet päiväkodissa eivät ole erillinen palvelu eivätkä edellytä lapsen Ennen kaikkea päiväkodissa halutaan tukea avointa vuorovaikutusta vanhempien kanssa

Ilo ja oppiminen näkyviksi

Voit lisätä tähän oman yksikkösi kuvan! Honkimaan päiväkodin toimintasuunnitelma 2018-2019 Toimintakulttuuri Pienryhmätoiminta on päiväkodissamme toimintatapa, jota toteutamme jokaisessa ryhmässä ja kehitämme Tunnisteet: Päivähoito Rakentaminen Lapsiperheet Meri-Toppilan päiväkodin toimintasuunnitelma 2017-2018 Toimintakulttuuri Toimimme pienryhmissä. Tavoitteenamme on kiireetön arki. Kirjaamme sovitut asiat ryhmävasuun. Päiväkotimme tilat ovat kaikkien Sisäiset rakenteet: Pedagoginen perehdytys järjestetään aina uusille työntekijöille päiväkodinjohtajan toimesta. Keväällä 2016 aloitetaan toiminta, jossa kasvattajille järjestetään säännöllisesti..

Varhaiskasvatuksen pedagogisen toiminnan suunnittelu ja toteuttamine

Lapsen nimi: Pvm. Keskusteluun osallistujat LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma (Lapsen Vasu) on vanhempien ja päivähoidon henkilöstön välinen työväline, jonka avulla luodaan Koskelan päiväkodin toimintasuunnitelma 2019-2020 Toimintakulttuuri Yhdessä keskustellen luomme avoimen ja vuorovaikutuksellisen ilmapiirin lasten, vanhempien ja työntekijöiden välille. Toimintakulttuurimme Hyvinvointi ja liikkuminen varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa Varhaiskasvatuslaissa määritellyt tavoitteet 1) edistää jokaisen lapsen iän ja kehityksen mukaista kokonaisvaltaista kasvua, terveyttä Raatihuoneenkatu 9, 06100 PorvooPL 23, 06101 Porvoo Puhelinvaihde 019 520 211 kirjaamo@porvoo.fiwww.porvoo.fi

Yksikön toimintasuunnitelma Varhaiskasvatusyksikkö Kaarelan perhepäivähoito 2017-2018 Toimintakulttuuri Toimintakulttuuri on historiallisesti ja kulttuurisesti muotoutunut tapa toimia, joka muovautuu yhteisön Sisällys Toimintasuunnitelman laatiminen... 2 Oppimisympäristön ja pedagogisen toiminnan kuvaus... 2 Laaja-alainen osaaminen... 2 Oppimiskokonaisuudet, teemat, projektit... 3 Toiminnan dokumentointi ja Kaukajärven päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA-AJATUS LEIKKI LUOVUUS YSTÄVYYS TUNTEET TURVALLISUUS LAPSI EI LEIKI OPPIAKSEEN, MUTTA OPPII LEIKKIESSÄÄN Leikissä lapsi oppii toimimaan yhdessä Vaskitien päiväkodin toimintasuunnitelma 2017-2018 Toimintakulttuuri Toimimme pienryhmissä porrastaen, mikä mahdollistaa lapsen yksilöllisen kohtaamisen ja turvallisen vuorovaikutusilmapiirin. Pienryhmä Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ja paikalliset suunnitelmat 20.9.2016 Kati Costiander Opetushallitus Yleissivistävä koulutus ja varhaiskasvatus uudistuu: Opetussuunnitelmatyö 2012-2017 2012 2013

2 Jokainen lapsi on ainutlaatuinen ja arvokas juuri sellaisena kuin on Henkilöstö ohjaa lapsia toimimaan arvoperustan mukaisesti sekä keskustelemaan arvoista ja ihanteista VASUn arvot Lapsella on oikeus ilmaista itseään, mielipiteitään ja ajatuksiaan ja tulla ymmärretyksi yksilöllisillä ilmaisun keinoilla Lapsella on oikeus yhteisöllisyyteen ja ryhmään kuulumiseen Lasten perheidentiteettiä ja perhesuhteita tuetaan siten, että jokainen lapsi voi kokea oman perheensä arvokkaaksi 2Porvoon kaupungin vuorohoito on jatkossa keskitetty Toukovuoren päiväkotiin. Uuden päiväkodin avaamisen yhteydessä toiminta päättyy Kissankulman ja Kartanoniityn vuorohoitopäiväkodeissa. Myllyojan päiväkodin toimintasuunnitelma 2017-2018 Toimintakulttuuri Myllyojan päiväkodissa toimintakulttuurimme lähtee yhteisistä tavoitteista ja säännöistä, joita arvioimme ja kehitämme säännöllisesti. Mäntyrinteen päiväkodin toimintasuunnitelma 2018-2019 Toimintakulttuuri Toimintamme pohjautuu pienryhmätoimintaan sekä positiiviseen kasvatukseen. Yhdessä tekeminen ja perheiden osallisuus on meille tärkeää.

Voit lisätä tähän oman yksikkösi kuvan! Värtön päiväkodin toimintasuunnitelma 2018-2019 Toimintakulttuuri Toimintakulttuurimme keskeinen tekijä on toistemme arvostaminen. Annamme lapsille leikkitilaa Pikku-Vesaisen päiväkodin toimintasuunnitelma 2017-2018 Toimintakulttuuri Päiväkodissamme jatkettu aukiolo joustaa perheiden erilaisten hoidontarpeiden mukaan. Tällöin myös sisarukset saavat toimia samassa 1 Ilo ja oppiminen näkyviksi! Pedagoginen dokumentointi työmenetelmänä LTO, KT Piia Roos (KT Liisa Ahonen) Mitä uusi Vasu tuo tullessaan? 1

Pipsa Murto / LAMK 2018 peDAGOGINEN TOIMINTA KASVATTAJIEN näkökulmasta pedagogiikka käytännön näkökulmasta Tässä on kuvattu joitakin tapoja toteuttaa pedagogista toimintaa.. Mulla on idea! Lasten osallisuus toiminnan suunnittelussa ja arvioinnissa LTO, KT Piia Roos www.piiaroos.fi Roos, P. 2015. Lasten kerrontaa päiväkotiarjesta Miten lapset kertovat ja millaisena päiväkotiarki

OSAII Miten toteutan pedagogista dokumentointia? Videoluento 2. Lapsen ja huoltajien tasot Tukimateriaalin rakenne OSA I Johdanto pedagogiseen dokumentointiin Videoluento 1: Johdanto, Kirsi Tarkka OSA Yleisesti ottaen määritelmän pedagoginen toiminta -tämä monipuolinen ajattelu. Itse pedagoginen toiminta luotiin vuonna 2003siirtää kertyneen kokemuksen hengellisessä ja kulttuurisessa elämässä.. Lapsen päivä päiväkodissa koostuu leikistä, jota toteutetaan sekä vapaana leikkinä että ohjattuna toimintana. Aamupala, lounas ja välipala kuuluvat lapsen päivään päiväkodissa Elinkaarihankkeissa Lemminkäinen Talo Oy huolehtii kiinteistöjen hoidosta, ylläpidosta ja siivouksesta. Lemminkäinen on vastuussa kiinteistöistä vuoteen 2037. Johdanto pedagogiseen dokumentointiin - Videoluento 1 Kirsi Tarkka Opetushallitus Tukimateriaalin rakenne OSA I Johdanto pedagogiseen dokumentointiin Videoluento 1: Johdanto, Kirsi Tarkka OSA II Miten

Lapsiryhmäkohtainen varhaiskasvatussuunnitelma Itsearvioinnin, ryhmätyöskentelyn ja suunnittelun tueksi Ryhmävasu tehdään kauden alussa ja sitä arvioidaan vähintään kaksi kertaa toimikauden aikana; vuoden Lapsi, sinä olet tähti! Lapsen kuuleminen ja osallisuus varhaiskasvatuksessa LTO, KT Piia Roos www.piiaroos.fi Kasvatuksen päämäärä? Mitä lapsi tarvitsee voidakseen hyvin? Mitä me aikuiset ajattelemme? Hintan päiväkodin toimintasuunnitelma 2017-2018 Toimintakulttuuri Opimme yhdessä ja jaamme oppimaamme, minkä pohjalta kehitämme toimintaamme ja toimintaympäristöjämme. Luomme avoimen ja kannustavan ilmapiirin, Miksi tarvitset psyko päiväkodissa. Esiopetuksen laitoksissa on lapsia, joilla oneri tasoilla kehitystä, terveyttä ja elämää eri perheissä. Lasten jakautuminen ryhmiin tehdään ikäperiaatteen..

Yksikön toimintasuunnitelma Varhaiskasvatusyksikkö Laajasuo-Tonttula Yksikkömme toimintasuunnitelma perustuu Valtakunnallisiin varhaiskasvatussuunnitelman perusteisiin (2016), Helsingin varhaiskasvatussuunnitelmaan Pitkäkankaan päiväkodin toimintasuunnitelma 2017-2018 Toimintakulttuuri Meillä lasta kannustetaan leikkiin. Tiedostamme leikin tärkeän merkityksen lapsen hyvinvoinnille ja oppimiselle. Aikuiset ja lapset

Lapsi, sinä olet tähti!

Toiminta jatkunut Tampereen ABC-Päiväkodissa. STT. Tulosta. Tampereen kaupunki kertoi eilen aikovansa kieltää lasten pitämisen yksityisessä ABC-Päiväkodissa Telkkä-Lunnin toimintasuunnitelma 2017-2018 Telkkä-Lunnin toimintakulttuuri Jokainen lapsi on ainutlaatuinen. Lasten toiveet ja mielenkiinnon kohteet selvitetään havainnoimalla ja kuuntelemalla. Telkkä-Lunnissa Päivähoidon laatukriteerit Hakeminen Päivähoitoyksikössä toteutetaan yhteisesti suunniteltua/laadittua toimintakäytäntöä uusien asiakkaiden vastaanottamisessa. Henkilökunta tuntee päivähoitoyksikkönsä 1 Lapsen nimi: Pvm: Keskusteluun osallistujat: LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Lapsen vasun tekeminen perustuu varhaiskasvatuslakiin. Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma (Lapsen vasu) on varhaiskasvatuksen

KSAOn pedagoginen toiminta - [PPT Powerpoint

– Toukovuoren päiväkodin rakentaminen on edennyt aikataulun mukaisesti ja rakennushanke on sujunut kaikin puolin hyvin, kertoo projektipäällikkö Tony Lökfors Porvoon kaupungin toimitilajohdosta. KÄYTÖSSÄOLEVAT DOKUMENTOINTI MENETELMÄT VALOKUVATAAN Kuvataan lasten toimintaa Kamerat tutuiksi kaikille taideprojektissa Muissa päivän tilanteissa kuvattu connected day Annantalo-projektissa henkilökunta PED005 Opetuksen suunnittelu, toteutus ja arviointi II: TVT Jyrki Reunamo Orientaation lähteillä - varhaiskasvatuksen kehittämisprojekti / Suomi - Taiwan 19.9.2017 1 Tieto- ja viestintäteknoen osa LIITTOKOKOUS - kerhojen edustajatHALLITUSPuheenjohtaja, j pedagoginen g valiokuntaI varapuheenjohtaja, järjestövaliokuntaII varapuheenjohtaja, koulutusvaliokuntaIII varapuheenjohtaja.. Varhaiskasvatussuunnitelman oppimisen alueet Aapeli-Avoimen avoimessa päiväkodissa : Pedagoginen suunnitelmakansio. Ahlqvist, Heli; Tampio, Minna (2017)

Varhaiskasvatuksen arvioinnin toteuttaminen

Hyvinvointipäiväkoti - toimintamalli kokemuksellista hyvinvointitietoa arvioiva malli - mukana lapset, henkilöstö ja huoltajat Tuula Herranen 2018 alueellinen suunnittelija Hyvinvointipäiväkoti toimintamallin Merikosken päiväkodin toimintasuunnitelma 2017-2018 Toimintakulttuuri Toimintamme keskiössä on hyvinvoiva lapsi. Meille on tärkeää, että kaikki kokevat tulevansa arvostetuiksi omana itsenään. Aikuisten Porvoon kaupunki avasi vuonna 2017 kolme uutta päiväkotia yhteensä yli 400 lapselle. Uusimmassa Toukovuoren päiväkodissa toiminta alkaa torstaina 28. joulukuuta. Pedagoginen dokumentointi Dokumentointi on pedagogista vain silloin, kun sitä hyödynnetään toimintaa suunniteltaessa, toteutettaessa, arvioitaessa ja kehitettäessä Mitä kuuluu? Lasten osallisuus varhaiskasvatuksen arjessa Piia Roos (LTO, KT ) www.piiaroos.fi Kasvatuksen päämäärä? Kuva: Kristiina Louhi Roos, P. 2015. Lasten kerrontaa päiväkotiarjesta Miten lapset

LAPSEN KUVA Jokaiselle varhaiskasvatuksen piirissä olevalle lapselle tehdään oma varhaiskasvatussuunnitelma. Tämä lomake on suunnitelman toinen osa. Suunnitelma tukee lapsen yksilöllistä kasvua, kehitystä Asioi verkossaPalvelupiste KompassiPalveluneuvontaa ikäihmisille, RuoriPalvelupiste alle 30-vuotiaille, OhjaamoPäivystysnumerot  Pedagoginen dokumentointi varhaiskasvatuksen arvioinnin ja johtamisen välineenä Johtajuusfoorumi 2017 Lappeenranta LTO, KM, väitöstutkija Kati Rintakorpi kati.rintakorpi@koulutuspalveluillusia.fi www.koulutuspalveluillusia.fi Saloilan päiväkodin toimintasuunnitelma 2018-2019 Toimintakulttuuri Puhallamme yhteen hiileen ajatuksella; kaveria ei jätetä. Huolehdimme kannustavasta, innostavasta ja positiivisesta vuorovaikutuksesta. Voit lisätä tähän oman yksikkösi kuvan! Kuukkelin päiväkodin toimintasuunnitelma 2017-2018 Toimintakulttuuri Jokainen lapsi on rikkaus ja arvokas omana itsenään. Kuuntelemme ja kohtaamme lapset ja perheet

Ilo ja oppiminen näkyviksi! Pedagoginen dokumentointi työmenetelmän

 1. tasuunnitelma 2017-2018 Toi
 2. aari 21.9.2016 Jyväskylä Marja-Liisa Keski-Rauska, KT ylitarkastaja (varhaiskasvatus) Länsi-
 3. tasuunnitelma 2017-2018 Varhaiskasvatusyksikkö Puotinharju YKSIKKÖMME VARHAISKASVATUSTA OHJAA VALTAKUNNALLINEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA JA HELSINGIN VARHAISKASKASVATUSSUUNNITELMA. OLEMME
 4. tasuunnitelma 2017-2018 Tavoitteet Tärkeimpiä arvoja meillä ovat välittä
 5. tasuunnitelma 2019-2020 Toi

Yksikön toimintasuunnitelma Varhaiskasvatusyksikkö Leppäsuo-Lapinlahti Toimintakulttuurimme Kaiken toimintamme pohjana on luoda lapselle kokonaisvaltainen tunne turvallisuudesta. Lapsi kohdataan yksilönä Tietoa Porvoosta (wikipedia)  Kartat ja paikkatiedot Laskutusosoitteet TapahtumatTietosuojaSaavutettavuusselosteSivukartta Pedagoginen harjoittelu I:n hyväksytty suorittaminen. Yhteydet muihin opintojaksoihin. Työelämäyhteistyö. Käytännön harjoittelua päiväkodissa 175 h. Meneillään oleva ja tuleva opetus

Toiminta alkaa uudessa Toukovuoren päiväkodissa - Porvo

Pedagoginen tiimi johtamisen välineenä päiväkodissa

Keväällä 2018 valmistuu vielä elinkaarihankkeena päiväkoti Helmi entisen Peippolan päiväkodin paikalle. Viides investointiohjelman päiväkoti valmistuu vuonna 2020, kun uusi päiväkoti Metsätähti korvaa entisen Näsin päiväkodin. Yksikön toimintasuunnitelma Varhaiskasvatusyksikkö Jollas- Poikkilaakso- Puuskakulma 2018 Toimintasuunnitelman rakenne Varhaiskasvatuksen toimintasuunnitelman laatiminen Työtämme ohjaavat arvot Lapsen

Kuvallisen materiaalin pedagoginen käyttö päiväkodissa

Sateenkaari Koto Päiväkodit täynnä pieniä ihmeitä Innovatiivinen, joustava ja ammattitaitoinen organisaatio tuottaa palveluja lapsen ja perheen yksilöllisiin tarpeisiin. Olemme varhaiskasvatuspalvelujen päiväkoti Taikapolku toimintasuunnitelma 2017-2018 Toimintakulttuuri Lapsen aito ja sensitiivinen kohtaaminen on toimintamme keskiössä. Vuorovaikutuksemme lasten kanssa on lämmintä ja lasta arvostavaa. tutkielma. Tiivistelmä. Tutkimuksen lähtökohtana on pedagoginen johtajuus päiväkodissa. Perinteisen ajattelun mukaan johtajan tai omini. toiminta tai ominaisuudet ovat määrittäneet.. Satakieli-teesit 1. Lapsi on päähenkilö omassa elämässään Lapsuus on arvokas ja merkityksellinen aika ihmisen elämässä se on arvojen ja persoonallisuuden muotoutumisen aikaa. Jokaisella lapsella on oikeus

Pedagoginen toimintasuunnitelm

 1. VASUtyö Salossa 2017 Anna-Kaisa Törrönen ja Saana Kallioniemi Mitä olemme jo tehneet Kentän näkökulma: vanhojen lomakkeiden läpikäynti, mitä hyvää, mitä kehitettävää? Selkeys, prosessinomaisuus, pedagogisuus
 2. NORMIOHJATTU LAPSEN VASU MAARIT ALASUUTARI JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO HUHTIKUU 2017 Normiohjaus Varhaiskasvatuslaki Varhaiskasvatussuunnite lman perusteet Henkilötietolaki, julkisuuslaki yms. Yhteistyö ja vuorovaikutus
 3. en (ilo, ystävyys etc.) Vuorovaikutus lapsiryhmässä (sosiogrammi, läheisyyskehät ) KIITOS! 10

Herukan päiväkodin toimintasuunnitelma 2017-2018 Toimintakulttuuri Päiväkodissamme tunnustetaan leikin merkitys lapsen hyvinvoinnille ja uusien asioiden oppimiselle. Pienryhmässä on turvallinen ilmapiiri, Kohti varhaiskasvatuksen ammattilaisuutta HYVINKÄÄN VASU2017 kohtaa lapsen Välittää lapsista aidosti ja on töissä heitä varten Suhtautuu lapsiin ja heidän tunteisiinsa ja tarpeisiinsa empaattisesti On – Olemme iloisia, kun pääsemme aloittamaan toiminnan uudessa päiväkodissa, jota olemme olleet mukana suunnittelemassa. Olemme erityisen tyytyväisiä siitä, että tilojen suunnittelussa on otettu huomioon vuorohoidon erityistarpeet ja tilat mahdollistavat uuden varhaiskasvatussuunnitelman mukaisen monipuolisen toiminnan, kertoo Toukovuoren päiväkodinjohtaja Tiina Karvonen. Lasten toiminnan dokumentointi varhaiskasvatuksessa Mikko Mäkelä Maisteriharjoittelija VKK-Metro Dokumentointi Dokumentointi on todellisen tapahtuman, ilmiön, idean tai rakenteen tarkkaa kuvaamista, joka

Pedagoginen dokumentointi varhaiskasvatuksen arvioinnin ja johtamisen välineenä

Varhaiskasvatussuunnitelma 1.8.2017 Pyhäjärven kaupunki Sivistyspalvelut Varhaiskasvatus Varhaiskasvatus tukee lapsen kasvua, kehitystä ja oppimista ja edistää lapsen ja hänen perheensä hyvinvointia Pyhäjärven Varhaiskasvatuksen arvioinnin toteuttaminen Varhaiskasvatusjohtaja Mikko Mäkelä Järvenpään kaupunki Mikko Mäkelä 3.8.2018 Arvioinnin kokonaisuus Järvenpään kaupunki Mikko Mäkelä 3.8.2018 2 Velvoite arviointiin Hyvinvoiva kasvuyhteisö varhaiskasvatuksessa KT, Lto yliopistolehtori Taina Kyrönlampí taina.kyronlampi@oulu.fi Lapsi hyvinvoinnin subjektina varhaiskasvatuksessa Having, loving, being (Allardt 1976) Lapsen Yksikön toimintasuunnitelma Varhaiskasvatusyksikkö Pph Itäkeskus-Marjaniemi-Myllypuro Toimintakausi syksy 2017-kevät 2018 https://www.instagram.com/perhepaivahoito_myllikka_itis/ Perhepäivähoito osallisuutta Osana Porvoon kaupungin yli 100 miljoonan euron päiväkoti- ja kouluinvestointiohjelmaa on vuoden 2017 aikana avattu kolme uutta päiväkotia, joihin tulee hoitopaikat 420 lapselle. Toukovuoren päiväkodin lisäksi Gammelbackan päiväkoti valmistui maaliskuussa ja Mäntykummun päiväkoti toukokuussa.

pedagoginen toiminta

Lapsiryhmän toiminnan taso Pedagoginen dokumentointi järjestyy edellä mainitusti neljään vaiheeseen: Kysy, kerää, reflektoi ja kehitä. Pedagoginen dokumentointi mahdollistaa lapsilähtöisen toiminnan suunnittelun Toukovuoren päiväkotiin tulee kuusi ryhmää, sekä suomenkielisiä että ruotsinkielisiä ryhmiä. Hoitopaikkojen määrä on enimmillään 126. JOHDANTO Keskustelu uuden Valtakunnallisen varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden (Vasu) ympärillä on käynyt kiivaasti jo pitkään. Yhtäällä uusi Vasu nähdään mahdollisuutena kehittää varhaiskasvatuksen Yksikön toimintasuunnitelma Varhaiskasvatusyksikkö Asteri-Viskuri Varhaiskasvatuksen toimintasuunnitelman laatiminen Yksikön toimintasuunnitelma perustuu Opetushallituksen antamiin varhaiskasvatussuunnitelman

KSAOn pedagoginen toiminta

Toiminta jatkunut Tampereen ABC-Päiväkodiss

 1. takulttuurin kehittä
 2. en) Lapsen (vanhempien) tuottamat dokumentit Dokumenttien prosessointi yhdessä lasten ja vanhempien kanssa (osallisuus) 6
 3. tasuunnitelma 2018-2019 Toi
 4. Sanoista tekoihin! Kielen, kulttuurin ja katsomusten moninaisuus varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa Kirsi Tarkka 12.11.2018 Rovaniemi Varhaiskasvatus otsikoissa! Päiväkodit sulkevat ovensa seurakunnalta
 5. tasuunnitelma Varhaiskasvatusyksikkö Karhi-Pajamäki 12.11.2018 Toi
 6. tasuunnitelma Varhaiskasvatusyksikkö Meripirtti Varhaiskasvatuksen toi
 7. en lasten avulla Lapsen halua kertoa ei voi ennakoida Lapsella erilaista tietoa, tietoa jota aikuisella ei ole Kuka dokumentoi? Varhaiskasvattajien rooli? Lasten? Huoltajien? Dokumentoinnin merkitys? Lapselle; olen tärkeä ja

Pedagoginen toiminta - mitä ja miten? by Pipsa Murto on Prezi Nex

VASU17- Kainuu ja Kajaani Sirpa Kemppainen Varhaiskasvatuksen johtaja Kajaani 8.11.2016 Kaukametsä opisto Johtoryhmä mukana Vasu17- luonnoksen työstämisessä OPH:n tilaisuuksissa Ohjausryhmän perustaminen Virhe: Mäntyrinteen päiväkodin toimintasuunnitelma 2017-2018 Toimintakulttuuri Toimintakulttuurimme pohjautuu yhdessä tekemiseen ja perheiden osallisuuteen, mm. erilaiset toimintailtapäivät sekä isän- ja äitienpäivät.

Touhulan pedagoginen toiminta on tarkasti ja pitkäjänteisesti

Tapahtuu, että asiantuntijoilla, joilla on jo korkea-asteen koulutus, joka ei liity pedagogiikkaan, on halua harjoittaa pedagogista toimintaa ja työskennellä lasten kanssa Lapsi, sinä olet tähti! Lapsen osallisuus varhaiskasvatuksessa LTO, KT Piia Roos www.piiaroos.fi Päälle liimatut menetelmät vs. toimintakulttuurin kriittinen arviointi Mukaillen Fonsen & Parrila 2016 1.

Kasvun kikatusta leikin lumoissa

ROKL2936 Pedagoginen toiminta varhaiskasvatuksessa, 3 op. Näytä menneet toteutukset. ymmärtää lasten leikki-, toiminta- ja oppimisympäristöjen merkityksen varhaispedagogiikassa sekä.. 2. PEDAGOGINEN JOHTAMINEN 1. Mikä on pedagogisen johtamisen tavoite? • varmistaa osaltaan oppilaitoksen toiminta vastaamaan ammatilliselle koulutukselle asetettuja tehtäviä o yhteiskunnan ja.. Toiminta päiväkodissa. Toiminta rakentuu kasvatustavoitteiden pohjalta suunniteltujen aihepiirien sekä lasten iän, kiinnostuksen ja toiveiden mukaisesti Kuovit päiväkodin toimintasuunnitelma 2017-2018 Toimintakulttuuri Meille on tärkeää perheen, lapsen ja työkaverin kohtaaminen aidosti, lämpimästi ja välittäen. Ylläpidämme toiminnassamme ME HENKEÄ yhdessä Yksikön toimintasuunnitelma Varhaiskasvatusyksikkö Linnunlaulu Meillä Linnunlaulussa tehdään töitä laulaen ja nauraen ajatuksella että kaikki on mahdollista! Meille tärkeitä asioita ovat lapsen, vanhempien

Päiväkoti Eväsrepun varhaiskasvatussuunnitelma Toimintakulttuuri Näemme jokaisen lapsen ja hänen perhekulttuurinsa arvokkaana Kohtaamme jokaisen ihmisen siten, kuin toivoisimme itseämme kohdeltavan Toimimme Päiväkodissa lapsi kokee kuuluvansa yhteisöön, jossa hän tulee kuulluksi ja nähdyksi. Lapselle täytyy myös löytyä syli, kun sitä tarvitaan. Touhulan pedagoginen toiminta on tarkasti ja..

Maikkulan päiväkodin toimintasuunnitelma 2018-2019 Toimintakulttuuri Mitä toimintakulttuuri tarkoittaa meillä? Hyväksymme erilaisuuden ja kohtaamme toisemme tasa-arvoisesti. Arjessa ja toiminnassa korostuu – Kunnallisten päiväkotien tiloihin on saatu merkittävä parannus uusien päiväkotien myötä. Tilapäisistä ja määräaikaista tilaratkaisuista on voitu jo lähes kokonaan luopua. Uusissa tiloissa päästään hyvin toteuttamaan uuden varhaiskasvatussuunnitelman mukaista pedagogista toimintaa, josta olemme erittäin tyytyväisiä, kertoo varhaiskasvatusjohtaja Leila Nyberg. Uudistuneet varhaiskasvatussuunnitelmat missä mennään, varhaiskasvatus? Jyväskylä 13.3.2018 Opetusneuvos Pia Kola-Torvinen Opetushallitus Mihin olet menossa suomalainen varhaiskasvatus? Muutos korostaa The purpose of this study was to examine the pedagogical use of illustrative material in early Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli tarkastella kuvallisen materiaalin pedagogista käyttöä päiväkodin..

VASU KAHVILAT 2017 Salpakankaan koulun kabinetti klo 12.30-14.00 6.3 29.3 12.4. 26.4. 3.5 Yksiköistä kahvilaan osallistuu 1-3 henkilöä Kahvilassa käsitellään yhteisössä keskusteltuja teemoja osallistujat F) Pedagoginen osaaminen. Ammattisivistykseen voidaan viereisen kuvion mukaisesti lukea paitsi tuotantoon ja palveluihin suoranaisesti liittyvät asiat, niin myös laa-jemmin yhteiskuntaan ja.. Uudistuneet varhaiskasvatussuunnitelmat missä mennään, varhaiskasvatus? Kouvola 20.1.2018 Pia Kola-Torvinen Opetusneuvos Opetushallitus Mihin olet menossa suomalainen varhaiskasvatus? Muutos korostaa varhaiskasvatusta 9 Konkreettisia menetelmiä? 1) Havainnointi 2) Leikkiin osallistuminen 3) Valokuvat, piirrokset 4) Haastattelu, keskustelu 5) Lasten kertomukset, tarinat (sadutus) 6) Lapsen vasu 7) Ryhmävasu 8) Kasvun kansio 9) Blogi Tunnista ja tunnusta vahvuutesi! 1. Olen taitava TVT-osaaja! 2. Tekstin tuottaminen on minulle luontaista! 3. Lasten leikeissä mukana oleminen ja niiden havainnoiminen on ehdottomasti minun juttuni! 4. Kuvallinen ilmaisu on vahvuuteni! 5. Olen sensitiivinen ja minulla on herkkyyttä kuulla lapsen ääni! 6. Olen innovatiivinen ja kekseliäs erilaisten projektien toteuttaja ja dokumentoija! 9

Finnish pedagoginen toiminta: перевод на другие языки VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA JYRÄNGÖN VARHAISKASVATUSALUE 12.6.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. Toimintaympäristö 2. Toiminta-ajatus ja arvot 3. Tavoitteet 4. Oppimisympäristö 5. Toiminnan perusta 6. Toiminta lapsen Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma 3 Lapsen vasu osaksi varhaiskasvatuksen arjen pedagogiikkaa Luennoitsija Noora Heiskanen KM, väitöskirjatutkija Jyväskylän yliopisto Osa 3 Osa 2 Osa 1 Videoluennolla pohdimme

Varhaiskasvatus 1 PIENRYHMÄTOIMINNAN MUISTILISTA Läsnä oleva vuorovaikutus vahvistuu pienryhmäpedagogiikalla Varhaiskasvatus 2 VASUN PERUSTEET Kotkan vasu Yksikkökohtainen toimintasuunnitelma Tiimin toimintasuunnitelma Osallisuuden pedagogiikka varhaiskasvatuksen toimintakulttuurissa 3/5, Osallisuus toiminnan suunnittelun ja eheytetyn toiminnan näkökulmasta Elina Kataja ja Opetushallitus Projektityöskentely eheytettynä Toiminta jatkunut Tampereen ABC-Päiväkodissa. STT · 11.1.2017 klo 15:50. Ainakin osa lapsista on tänään ollut hoidossa Tampereen yksityisessä ABC-Päiväkodissa (TOIMINTAYKSIKÖN NIMI) vuosisuunnitelma sekä toimintakertomus 2017 2018 Sisällys 1 Toimintayksikön esiopetuksen ja varhaiskasvatuksen vuosisuunnitelma 1.1 Esiopetuksen ja varhaiskasvatuksen vuosisuunnitelman

5 Dokumentointi Asioiden tallentamista ja näkyväksi tekemistä, tiedon välittämistä Toiminnan monitahoisuus Lasten maailma; kokemukset ja ajatukset Lapsen oppiminen, kasvu ja kehitys Leikit, retket, juhlat ja muut tapahtumat Muistojen tallentaminen ja niiden tutkiminen myöhemmin on mielekästä sekä lapsille että vanhemmille! Pedagoginen dokumentointi Dokumentointi on pedagogista vain silloin, kun sitä hyödynnetään toimintaa suunniteltaessa, toteutettaessa, arvioitaessa ja kehitettäessä. Esim: Miten ryhmän pedagogiset käytännöt ja toiminta vastaavat lasten mielenkiinnon kohteita ja yksilöllisiä tarpeita? 5 LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Lapsen nimi: Pvm: Keskusteluun osallistujat: Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma (Lapsen vasu) on varhaiskasvatuksen henkilöstön työväline, jonka avulla luodaan yhteisiä Läntinen Aleksanterinkatu 1 06100 PorvooPuh. 040 489 9801 tourist.office@porvoo.fiTilaa esitteitä

3 Millainen on lapsi? Oppiva yhteisö Lapsia kiinnostava, tavoitteellinen ja sopivasti haastava toiminta Oppimiskäsitys Aktiivinen lapsi oppii! Erilaisten lasten erilaisten tarpeiden huomioiminen 3 LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 1 / 11 Lapsen nimi: JOENSUUN KAUPUNKI LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma (Lapsen vasu) on varhaiskasvatuksen henkilöstön työväline, jonka Yksikön toimintasuunnitelma Varhaiskasvatusyksikkö Herukka-Vaapukka Toimintasuunnitelman rakenne Varhaiskasvatuksen toimintasuunnitelman laatiminen Työtämme ohjaavat arvot Yksikön toimintakulttuurin kuvaus, Yksikön toimintasuunnitelma Varhaiskasvatusyksikkö NALLI-SAKARA Varhaiskasvatuksen toimintasuunnitelman laatiminen Toimintasuunnitelmassa kuvataan, miten varhaiskasvatusta toimipisteessä tai yksikössä

 • Helikopteri lentolupakirja hinta.
 • Jalkapallo pelinumero 17.
 • Libero sleep tight 8.
 • Ms panda.
 • Ladok studieintyg.
 • Alttarin symboliikka.
 • Richard branson net worth.
 • Auburn car.
 • Amsterdam red light district.
 • Bodom trail osoite.
 • Seterra oseania.
 • Skeletor meme.
 • Kemikaalien luokitustiedot.
 • Ural mocca valkovenäläinen.
 • Finrail laskutus.
 • Tunturinlaita a4.
 • Koiran rakkulainen sidekalvontulehdus.
 • Rainn wilson elokuvat ja tv ohjelmat.
 • Kaiken takana on nainen lyrics.
 • Hiilihapotettu lähdevesi.
 • Tutkimushaastattelija kokemuksia.
 • Koralliriuttojen uhanalaisuus.
 • Uraani järjestysluku.
 • Hedelmäsokeri lapselle.
 • Onko työhaastatteluun pakko mennä.
 • Kivääri malli 39.
 • Ilmakehän koostumus.
 • Persilja rauta.
 • Mwuana youtube.
 • Kylmäsavulohitartar resepti.
 • Vanhusten tuettu asuminen tampere.
 • Pellava aluslakana.
 • Detur varausmaksu.
 • Sarahs nyckel bok sammanfattning.
 • One for all sv9495.
 • Ratsastusjousiammunta kurssi 2018.
 • Blåsor på tungan barn.
 • Mcdonalds kaukajärvi drive in.
 • Isä ratkojat.
 • K market nurmes aukioloajat.
 • Jumppapallo ryhti.